w , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 listopada weszły w życie przepisy o korektach i zasadach zwrotów w PPK

21-listopada-weszly-w-zycie-przepisy-o-korektach-i-zasadach-zwrotow-w-ppk

W poniedziałek, 21 listopada 2022 roku, zaczęły posiadać moc prawną nowe przepisy w zmienionej ustawie o pracowniczych planach kapitałowych. Nowością jest wyznaczenie zasad dokonywania korekt i terminów, w którym mają stanowić zwracane nienależne wpłaty attain PPK. To pokłosie nowelizacji przepisów z maja 2022 r.

Chodzi o ustawę z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, która w art. 125 zmieniła ustawę o pracowniczych planach kapitałowych (nadal: ustawa o PPK). Porcja zmienionych przepisów zaczęła posiadać moc prawną 4 czerwca, natomiast kwant weszła w życie 21 listopada. Jedną z najważniejszych zmian, która dotyczy pracodawców jest nowy, ponadplanowy w przepisów odnoszących się attain zasad obliczania, pobierania lub dokonywania wpłat, art. 28a. Przykazanie ten wprowadza w ten sposób potrzebne zasady dokonywania korekt, których nie przewidywała obowiązująca ustawa o PPK w sytuacji dokonania nienależnych wpłat na PPK. Te przepisy będą kluczowe zwłaszcza gwoli pracodawców jako dokonujących wpłat na PPK zbyt swoich pracowników. Przecież ważne będą też np. gwoli PFR. Wprowadzenie takich przepisów postulowali odkąd dawna eksperci. Bo choć sektor i praktyka wypracowała uprzednio metody postępowania w takich przypadkach, to nowe regulacje jako przesłanka dokonywanych korekt w rozliczeniach uprzedni postulowane.

Przykładowe problemy, których nie rozwiązywało obowiązujące system prawny

Problemy wynikają najczęściej ze zwykłych omyłek. Kiedy np. pracodawca, dokonując wpłaty attain PPK zbyt konkretnego pracownika, kliknie o jedno zero zbyt wiele. W ten sposób zobowiązany zostanie attain uregulowania wpłaty na PPK, której kwant będzie kwotą nienależną. Inną kwestią, która mogła stanowić źródłem wątpliwości attain tego, jakim sposobem uczynić, była sytuacja, jak pracodawca dokonał  wpłaty na PPK odkąd pracownika, który w międzyczasie złożył deklarację o rezygnacji z oszczędzania w PPK, bądź jak pracodawca pobierze wpłatę odkąd pracownika wykonującego pracę na rzecz innego podmiotu w toku tzw. outsourcingu pracowniczego, którego ZUS zakwestionuje potem jako pracownika u tego pracodawcy. Może to stanowić też sytuacja przelania przez PFR wpłaty powitalnej innymi słowy dopłaty rocznej na rachunek rozliczeniowy pracownika, zbyt którego pracodawca odprowadził wprawdzie nieco wpłat na PPK, jakkolwiek potem zorientował się, że nie powinien tego robić, bo pracownik jest zatrudniony na umowę o dzieło sztuki. W międzyczasie jednak PFR zdążył przenieść wpłatę powitalną.

W takich sytuacjach instytucje finansowe pozwalały na dyskontowanie wpłat w następnym miesiącu. Teraz będzie rozkaz, przez którego nienależne wpłaty będą podlegały zwrotowi, czyli nowy art. 28a ustawy o PPK.

W jakim terminie zwracane będą nienależne wpłaty?

Zgodnie z art. 28a ustawy o PPK, wpłaty dokonywane attain PPK, wpłata powitalna lub dopłaty roczne, które wielki się nienależne w całości lub w części, podlegają zwrotowi na rzecz finansującego daną wpłatę, wpłatę powitalną lub dopłatę roczną.

Wpłaty finansowane przez osobę, na rzecz której są dokonywane wpłaty, oraz wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający, które wielki się nienależne w całości lub w części oraz zbyt które nie zostały nabyte jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego lub jednostki uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, lub które nie zostały przeliczone na jednostki rozrachunkowe funduszu emerytalnego, instytucja finansowa niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po powzięciu informacji, że wpłaty wielki się nienależne, zwraca:

  • tej osobie – w przypadku wpłat przez nią finansowanych, przy czym zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy tej osoby, natomiast jeżeli instytucja finansowa nie posiada informacji o numerze takiego rachunku – na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego;
  • podmiotowi zatrudniającemu – w przypadku wpłat finansowanych przez podmiot zatrudniający, przy czym zwrotu dokonuje się na rachunek bankowy tego podmiotu.

W przypadku jak instytucja finansowa przekazała kwotę, którą jest obowiązana zwrócić osobie, o której przemowa w ust. 5 pkt 1, na rachunek bankowy podmiotu zatrudniającego, podmiot zatrudniający jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych, licząc odkąd dnia otrzymania tej kwoty, przenieść tę kwotę tej osobie.

Nowością będzie też wymóg przekazania przez instytucję finansową attain ewidencji PPK informacji o dokonanych zwrotach wpłat, które wielki się nienależne w całości lub w części, ze wskazaniem kwoty zwrotu w podziale na zwrot z wpłat osoby, na rzecz której dokonano zwrotu, podmiotu zatrudniającego oraz wpłaty powitalnej, i dopłat rocznych.

Niniejszy materiał stanowi formę porady prawnej knowledgeable bono i ma na celu edukację prawną obywateli RP. Towar ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czytelniku, pamiętaj, że materiał ten nie zastąpi standardowej porady prawnej. W przypadku pojawienia się problemu prawnego o podobnym charakterze lub z innej dziedziny prawa zapraszamy attain skorzystania z naszych usług prawnych.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie każdej dziedziny prawnej. O ile poszukujecie Państwo prawnika, zapraszamy attain kontaktu z naszą Kancelarią pod spodem nr tel. 579636527, lub poprzez formularz kontaktowy, kto znajduje się na naszej stronie głównej.

Świadczymy usługi prawne również drogą on-line. Informujemy, że porady prawne nie są udzielane knowledgeable bono.

Opracowano przez: Zespół LEGA ARTIS

Polecamy inne nasze publikacje w zakresie zmian prawnych. Tak aby wgramolić się w zakładkę „System prawny co dnia” kliknij poniższy obrazek.

PrawoCodnia 1

Przesłanka prawna:

Legagraf

Całość możesz przeczytać tutaj: 21 listopada weszły w życie przepisy o korektach i zasadach zwrotów w PPK

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

adwokat-manufacture-spraw-rodzinnych-–-kiedy-bedzie-konieczny?

Adwokat manufacture spraw rodzinnych – kiedy będzie konieczny?

radny-pis-zatrzymany-przez-policje.-mial-w-domu-narkotyki

Radny PiS zatrzymany przez policję. Miał w domu narkotyki