w

Badanie: „Obce przedmioty podobne do metali” w grupie osób, które przyjęły mRNA

W grupie badawczej ponad 1000 osób, u których wystąpiły objawy, naukowcy odkryli „nadstruktury rodziny grafenów”

Trzech włoskich chirurgów przeprowadziło badanie analizujące krew od 1006 osób, u których wystąpiły objawy po wstrzyknięciu mRNA firmy Pfizer/BioNTech lub Moderna i stwierdzili, że 94 procent z nich ma „agregację erytrocytów i obecność cząstek o różnych kształtach i rozmiarach o niejasnym pochodzeniu ”, miesiąc po zaszczepieniu.

Erytrocyty to rodzaj czerwonych krwinek, które przenoszą tlen i dwutlenek węgla.

„To, co wydaje się dość oczywiste, to to, że cząstki metaliczne przypominające tlenek grafenu i prawdopodobnie inne związki metaliczne … zostały włączone do koktajlu wszystkiego, co producenci uznali za stosowne umieścić w tak zwanych „szczepionkach” mRNA” – napisali autorzy w badaniu. dyskusja i wnioski.

Epoka Czasy Zdjęcie
Przykład złożonej i ustrukturyzowanej organizacji kryształowo-lamelarnej przy powiększeniu 120x. Na zdjęciu po prawej stronie „moduł” z morfologii i powtarzalnej struktury zachodzącej z dużą częstotliwością. Siły agregujące kierują się negatywnym kontekstem entropicznym. (Dzięki uprzejmości IJVTPR)
Epoka Czasy Zdjęcie
Tutaj przy powiększeniu 120x (powiększenie 3x wyprodukowane cyfrowo) (a) i (b) pokazują formacje rurkowe, które wydają się znajdować w różnych stadiach agregacji. (Dzięki uprzejmości IJVTPR)

Franco Giovannini, Riccardo Benzi Cipelli i Gianpaolo Pisano to chirurdzy, którzy są autorami badania ( pdf ), które zostało opublikowane 12 sierpnia w International Journal of Vaccine Theory, Practice and Research (IJVTPR).

Epoka Czasy Zdjęcie
Szczegóły badanych przypadków. (Dzięki uprzejmości IJVTPR)

Powiedzieli, że ich wyniki są bardzo podobne do ustaleń koreańskich lekarzy Young Mi Lee, Sunyoung Park i Ki-Yeoba Jeona, zatytułowanych „ Materiały obce w próbkach krwi odbiorców szczepionek COVID-19 ”, ale ich 1006 badanych stanowi „a znacznie większa próbka.”

„Można twierdzić, że poza naszym innowacyjnym zastosowaniem mikroskopii ciemnego pola do  znakowania obiektów podobnych do metali obcych we krwi wstrzykniętych mRNA z firmy Pfizer lub Moderna, odtworzyliśmy pracę krwi koreańskich lekarzy znacznie większym próbka”, napisali włoscy chirurdzy.

„Nasze odkrycia są jednak poparte równoległą analizą płynów w fiolkach mikstur mRNA wraz z odwirowanymi próbkami osocza z przypadków, które intensywnie badali” – dodali.

Epoka Czasy Zdjęcie
Obrazy agregacji krystalicznej, regularnej i modułowej, z widocznymi „samopodobnymi postawami natury fraktalnej”. (Dzięki uprzejmości IJVTPR)
Epoka Czasy Zdjęcie
Ten obraz przy powiększeniu 120x (powiększenie 3x wyprodukowane cyfrowo) podkreśla typową samoagregującą strukturę w trybie włóknistym/rurowym. (Dzięki uprzejmości IJVTPR)

Potrzebne są dalsze badania, aby określić dokładną naturę cząsteczek znajdujących się we krwi i zidentyfikować możliwe rozwiązania problemów, które ewidentnie powodują .

Spośród 1006 przypadków tylko 58 osób wykazało całkowicie normalny obraz hematologiczny za pomocą analizy mikroskopowej.

Epoka Czasy Zdjęcie
Widoczne formacje kanalikowe w 120-krotnym powiększeniu w fazie agregacji ukazujące ich złożoną morfologię. (Dzięki uprzejmości IJVTPR)

Naukowcy przytoczyli liczne badania, aby poprzeć swoje odkrycia, w tym „dobrze znaną” tendencję do skupiania się fibryny, toksyczność naczyniową białka kolca i inne działania niepożądane.

Wybrali cztery przypadki i przeanalizowali ich stan zdrowia przed i po szczepieniu, pokazując jednocześnie obrazy mikroskopowe w ciemnym polu.

„Jednoznacznie stwierdzamy, że 4 przypadki opisane w tej serii są reprezentatywne dla 948 przypadków, w których znaleziono niezwykle anomalne struktury i substancje” – napisali naukowcy.

Epoka Czasy Zdjęcie
W tym przypadku złożenie cząstek nabiera cech krystalicznych; ponadto istnieje obszar bliskiego wpływu, skrzydła motyla, w kontekście którego zachodzi organizacja typu krystalicznego. (Dzięki uprzejmości IJVTPR)

„Podsumowując, tak nagłe zmiany, jakie udokumentowaliśmy w profilu krwi obwodowej 948 pacjentów, nigdy nie były obserwowane po zaszczepieniu jakąkolwiek szczepionką w przeszłości, zgodnie z naszym doświadczeniem klinicznym. Nagłe przejście, zwykle w momencie drugiego wstrzyknięcia mRNA, ze stanu doskonałej normalności do stanu patologicznego, z towarzyszącą hemolizą, widocznym upakowaniem i układaniem się czerwonych krwinek w połączeniu z tworzeniem się gigantycznych konglomeratów obcych struktur, niektóre z pojawiające się jako superstruktury z rodziny grafenów jest bezprecedensowe. Takie zjawiska nigdy wcześniej nie były obserwowane po jakichkolwiek „szczepieniach” z przeszłości” – stwierdzili naukowcy.

„Z naszego doświadczenia jako klinicystów wynika, że ​​te zastrzyki mRNA bardzo różnią się od tradycyjnych „szczepionek”, a ich producenci, naszym zdaniem, muszą jasno określić, co jest w zastrzykach i dlaczego się tam znajduje”.

Epoka Czasy Zdjęcie
Ponownie, przy powiększeniu 120x, figury geometryczne mają tendencję do kształtowania się w niezwykle złożonych agregatach. (Dzięki uprzejmości IJVTPR)
Epoka Czasy Zdjęcie
Wysoce ustrukturyzowana włóknisto-rurkowata konfiguracja struktur, które mogą się ze sobą łączyć, osiągając wymiary dziesięciokrotnie większe od ich początkowego rozmiaru. W (a) i (b) przy powiększeniu 40x widzimy coś, co wydaje się być połączeniem laminarnym. W punkcie (c), przy powiększeniu 120x (powiększenie 3x wyprodukowane cyfrowo), znajduje się kompozyt o długości 166,54 μm (oprogramowanie DeltaPix). (Dzięki uprzejmości IJVTPR)

„Z naszego wspólnego doświadczenia i naszej wspólnej profesjonalnej opinii, duża ilość cząstek we krwi biorców wstrzyknięcia mRNA jest niezgodna z normalnym przepływem krwi, zwłaszcza na poziomie naczyń włosowatych” – napisali autorzy. „O ile nam wiadomo, takie zjawiska samoagregacji zostały udokumentowane dopiero po tym, jak wstrzyknięcia mRNA COVID-19 zostały po raz pierwszy zatwierdzone, a następnie wprowadzone w niektórych krajach”.

Grafen?

Według graphene-info.com tlenek grafenu jest rodzajem materiału „uważanego za dwuwymiarowy”, a także uważanego za „najsilniejszy materiał na świecie” oraz najbardziej przewodzący elektryczność i ciepło .

Sherri Tenpenny, która wyprzedziła konkurencję pod względem niepożądanych reakcji poszczepiennych, uważa, że ​​te metalowe struktury mogą być powiązane z dziwnymi skrzepami , które balsamiści znaleźli w zwłokach, które leczą od czasu pandemii.

„Niezależnie od tego, co faktycznie znajduje się w zastrzykach, niezależnie od tego, czy składnikami są grafen, aluminium, krystaliczny amyloid, rozdrobniona fibryna, wysoce naładowane cząsteczki nanotechnologiczne, czy coś innego, zakłócenia we krwi wykazane na tych slajdach są druzgocące i niepodważalne. odpowiednie historie zaangażowanych pacjentów” – powiedział Tenpenny The Epoch Times.

„Formacje rouleaux widoczne na przykład na rycinach 8, 16 i 22 reprezentują szeroko rozpowszechnione „lepkie czerwone krwinki”, które mogą prowadzić do zakrzepów w dowolnym miejscu ciała. Rysunek 22 jest szczególnie przerażający, ponieważ ta próbka została pobrana zaledwie dwa dni po drugim szczepieniu Moderna” – dodała.

Epoka Czasy Zdjęcie
Rycina 8. (a) Deformacja i agregacja erytrocytów z objawami hemolizy przy powiększeniu 40x. (b) Obca skrystalizowana struktura rurkowa przy powiększeniu 120x. (Dzięki uprzejmości IJVTPR)
Epoka Czasy Zdjęcie
Rysunek 16. Ten obraz, przy powiększeniu 40x, jest niezwykle reprezentatywny dla zaburzeń „potencjału Z”, z agregacją i „układaniem się” czerwonych krwinek. (Dzięki uprzejmości IJVTPR)
Epoka Czasy Zdjęcie
Rycina 22. Obraz w powiększeniu 40x pokazujący agregację i modyfikację morfologiczną erytrocytów dwa dni po podaniu drugiej dawki mRNA Moderna. (Dzięki uprzejmości IJVTPR)

James Thorp, który analizował niepożądane skutki szczepionek COVID, uważa, że ​​to badanie może odpowiedzieć na niektóre pytania dotyczące zawartości szczepionek, podzielił się niektórymi swoimi odkryciami i teoriami z The Epoch Times.

„Tlenek grafenu to sztuczna, wysoce magnetyczna substancja o szerokim zastosowaniu. … Choć po raz pierwszy odkryto go w 1859 roku, tlenek grafenu ma szerokie zastosowanie komercyjne, zwłaszcza w dziedzinie farmakologicznych nanotechnologicznych systemów dostarczania w medycynie. Ma potencjał samoorganizacji we krwi za pomocą różnych potencjalnych mechanizmów energetycznych” – powiedział Thorp The Epoch Times.

Jednak Thorp uważa, że ​​zjawisko polegające na przywieraniu metalowych przedmiotów do ludzkich ciał, najwyraźniej magnetycznie, nie jest związane ze szczepionkami, jak twierdzą niektórzy.

„W zeszłym roku wiele postów w mediach społecznościowych twierdziło, że szczepionka COVID-19 zawiera substancje, które przyciągają magnesy i metale nienamagnesowane. Ostatecznie wykazaliśmy, że była to fałszywa narracja. Magnesy neodymowe i nienamagnesowane spinacze przymocowane do ludzkiego ciała u około 50 procent badanych osób niezwiązanych ze szczepionkami COVID-19” – powiedział Thorp.

„Co ciekawe, w literaturze medycznej nie można było znaleźć żadnych innych badań medycznych, które opisywałyby ludzki magnetyzm przed tym rękopisem . Magnesy i spinacze istnieją od wieków i byłoby dość dziwne, gdyby w przeszłości przykleiły się do ludzkiego ciała i nie były przedmiotem intensywnych badań i badań. Można spekulować, że tlenek grafenu w naszych ciałach nie był obecny 30 lat temu, ale powoli gromadził się przez dziesięciolecia ekspozycji, w wyniku czego do ludzkiego ciała przyczepiały się magnesy i spinacze. Spekuluje się, że energia elektromagnetyczna prawdopodobnie nawet z wież komórkowych i/lub WIFI może stymulować gromadzenie się tlenku grafenu i zakłócać własne pola energetyczne organizmu” – kontynuował.

Potencjalne wyjaśnienie nieprawidłowych złożeń

Thorp, jego brat Kenneth Thorp, radiolog, oraz Paul Walker, inżynier mechanik i elektryk, opublikowali trzyczęściowe opracowanie ( część I , część II i część III ) zatytułowane „Eter, pola i dynamika energii w żywych ciałach” na Gazecie Nauk Medycznych.

Thorp jest również zdania, że ​​metalopodobne przedmioty mogą być przyczyną dziwnych skrzepów, które znajdują balsamiści.

„Podstawa większości chorób, w tym COVID-19, oraz podstawa powikłań szczepionki COVID-19 są bezpośrednio związane z niedoborami energii. Szczepionka powoduje zakłócenie i przekierowanie energii z wody, poziomów molekularnych i komórkowych, z dala od podstawowych procesów fizjologicznych i kierunku patologicznej produkcji białka kolczastego. Potencjalnie wyjaśnia to wiele nieprawidłowego gromadzenia się substancji w przestrzeni wewnątrznaczyniowej, w tym substancji odnotowanych przez Cipelli et al. a także nieprawidłowo sfałdowane białka powodujące skrzepy krwi, chorobę prionową, chorobę Creutzfeldta-Jacoba, amyloidozę i niezliczone inne choroby” – powiedział Thorp.

Felipe Reitz, biolog z Brazylii, przeprowadził również analizę krwi obwodowej żywej krwi osób zaszczepionych i nieszczepionych za pomocą skomputeryzowanego obrazowania termograficznego.

„Zaobserwowałem, że osoby zaszczepione wykazują pewne szczególne zmiany we krwi i krążeniu obwodowym z większą częstotliwością niż nieszczepione” – powiedział Reitz dla The Epoch Times.

Epoka Czasy Zdjęcie
Ciemne pole Zdjęcie mikroskopowe próbek krwi. (Dzięki uprzejmości Felipe Reitza)

„Obserwuję osoby z jednym ciosem, dwoma ciosami, trzema ciosami i czterema ciosami. Osoby, które zostały zaszczepione 18 miesięcy temu, 12 miesięcy temu i 6 miesięcy temu. Ta permutacja prawdopodobieństwa jest bardzo ważna, aby określić liczbę wstrzyknięć na czas, ponieważ zauważyłem, że określa stopień nasilenia reakcji w ciele osoby. To może wyjaśniać, dlaczego niektórzy badacze używający tych samych narzędzi i technik różnią się w swoich wynikach. To dlatego, że nie biorą pod uwagę tutaj indywidualności, czasu ekspozycji i treści ciosu. Wszystkie te zmienne tylko utrudniają społeczności naukowej osiągnięcie konsensusu, chociaż wszyscy mamy rację w tym, co znajdujemy, ale same nasze odkrycia nie reprezentują całkowitej prawdy” – powiedział Reitz.

„Moje porównanie opiera się na oznakach upośledzenia układu odpornościowego, wskazówkach narażenia na promieniowanie, zmianach elektrostatycznych krwi, wielkości i liczbie płytek krwi, fibrynie, infekcji, chemikaliach i strukturach krystalizacji w próbkach krwi oraz wskazaniach grafenu”.

Administrator domeny

Szanowni Państwo, naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy prawnej jednak z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie postanowiliśmy hobbistycznie prowadzić dla was bloga, w jakim staramy się przekazać najważniejsze wiadomości z Polski i świata, jakich nie usłyszycie w telewizji. Utrzymania naszego wspólnego serwisu wiąże się z dużymi kosztami. Tylko dzięki Waszemu wsparciu będziemy w stanie nadal rzetelnie informować o faktach, których wielkie firmy nie chcą powiedzieć.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: „darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Wsparcie paypal:
paypal.me/legaartis

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

H&M powiedział, kiedy zamkną sklepy w Rosji

Baerbock ostrzegł przed groźbą rozłamu w Europie z powodu braku gazu