w , , , , , , , , , ,

Budowa przyłączy według nowych zasad

Przyłącza to urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym oraz zapewniające opcja jego użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Definicji przyłączy wypada szukać w ustawach regulujących konkretne media, np.

  • przyłącze kanalizacyjne to wydział przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, zbyt pierwszą studzienką, licząc od chwili strony budynku, tudzież w przypadku jej braku get granicy nieruchomości gruntowej,
  • przyłącze wodociągowe to wydział przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem zbyt wodomierzem głównym,
  • przyłącze telekomunikacyjne to wydział linii kablowej podziemnej, linii kablowej nadziemnej lub kanalizacji kablowej, zawarty pośrodku złączem rozgałęźnym tudzież zakończeniem tych linii lub kanalizacji w obiekcie budowlanym lub system radiowy scalający instalację wewnętrzną obiektu budowlanego z węzłem publicznej sieci telekomunikacyjnej, umożliwiający korzystanie w obiekcie budowlanym z publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Formalności przy budowie przyłączy

Zasadą jest, że struktura przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych oraz telekomunikacyjnych wymaga zgłoszenia (artwork. 29 ust. 1 pkt 23 Prawa budowlanego).

Jednak inwestor może zdecydować, że nie będzie dokonywał zgłoszenia tylko wykona przyłącza na podstawie artwork. 29a Prawa budowlanego, czyli przepisu, który stanowi, że struktura przyłączy:

  • wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej get państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
  • musi stanowić zgodna z przepisami prawa energetycznego ewentualnie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

Opcja wyłączenia przyłączy z zakresu opracowania

W przypadku realizacji większych zamierzeń budowlanych inwestorzy decydują się na wyłączanie przyłączy z zakresu opracowania. Warto wiedzieć, że ilość organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz sądów administracyjnych podważa takie rozwiązanie wskazując, że na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę lokata powinna mieć zapewnione wszystkie elementy, które umożliwią jej samodzielne funkcjonowanie.

W tym samym czasie funkcjonuje przeciwna przymiar liniowy orzecznicza stanowiąca, że nie ma przekonujących argumentów, by w obowiązującym stanie prawnym nie sposób było zatwierdzić projektu budowlanego budynku i udzielić pozwolenia na jego budowę, w sytuacji, podczas gdy projekt ten nie zawiera przyłączy (wyrok WSA w Olsztynie z 21 lutego 2017 r., sygn. punkt programu II SA/Ol 1377/16).

Ustawodawca zauważył te rozbieżności i ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – System prawny budowlane oraz niektórych innych ustaw wprowadził get Prawa budowlanego przykazanie artwork. 33 ust. 1a o treści: Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego może nie otaczać przyłączy wymienionych w artwork. 29 ust. 1 pkt 23, które są wymagane gwoli takiego obiektu.

Niniejszy towar stanowi formę porady prawnej knowledgeable bono i ma na celu edukację prawną obywateli RP. Towar ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czytelniku, pamiętaj, że towar ten nie zastąpi standardowej porady prawnej. W przypadku pojawienia się problemu prawnego o podobnym charakterze lub z innej dziedziny prawa zapraszamy get skorzystania z naszych usług prawnych.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie każdej dziedziny prawnej. Jeżeli poszukujecie Państwo prawnika, zapraszamy get kontaktu z naszą Kancelarią pod spodem nr tel. 579636527, lub poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się na naszej stronie głównej.

Świadczymy usługi prawne również drogą online. Informujemy, że porady prawne nie są udzielane knowledgeable bono.

Opracowano przez: Zespół LEGA ARTIS

Polecamy inne nasze publikacje w zakresie zmian prawnych. Ażeby wgramolić się w zakładkę „System prawny co dnia” kliknij poniższy obrazek.

PrawoCodnia 1

Przesłanka prawna:

Legagraf

Całość możesz przeczytać tutaj: Budowa przyłączy według nowych zasad

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ZUS zabrał katechetce zasiłek chorobowy. Ktoś doniósł, że niosła krzyż w procesji

TAC: Aby zakończyć konflikt, Kijów musi zapomnieć o Krymie i negocjować