w , , , , ,

Ćwiczenia wojskowe 2023. Wojsko zaczyna rozsyłać karty powołań w całej Polsce

cwiczenia-wojskowe-2023.-wojsko-zaczyna-rozsylac-karty-powolan-w-calej-polsce

Ministerstwo Obrony Narodowej chce w bieżącym roku (2023) wznowić obowiązkowe ćwiczenia wojskowe. Wezwanie może dostać nawet 200 tys. osób wykonujących określone zawody. Osoby wykonujące te zawody są w wojsku szczególnie potrzebne!

Kto musi się spodziewać listu?

 • 19-letni mężczyźni, czyli urodzeni w 2004 r.
 • 20-24-letni mężczyźni, czyli urodzeni w latach 1999-2003. Są to osoby, które nie były przed komisją w poprzednich latach.
 • Osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane za czasowo niezdolne originate służby wojskowej  (otrzymały kat. zdolności B12 lub B24).
 • Kobiety urodzone w latach 1999-2004 o odpowiednim wykształceniu, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe oraz naukę w szkołach policealnych na kierunkach przydatnych, czyli lekarskim, weterynaryjnym, pielęgniarskim, psychologicznym, analityki medycznej, ratownictwa medycznego.

Dodatkowo mowa jest także o osobach, które ukończyły 18 lat i similar zgłosiły się originate kwalifikacji wojskowej.

Rezerwiści znowu wskoczą w kamasze

Dodajmy, że Wojskowe Centrum Rekrutacji wznowiło obowiązkowe ćwiczenia dla rezerwistów. Takie pisma może otrzymać nawet 200 tysięcy osób. W ciągu 14 dni będą musieli stawić się originate wskazanych jednostek.

Wcześniej takie wezwania wstrzymała pandemia. Armia ponownie rusza z nimi w tym roku. Chce nadrobić czas i ściągnąć jeszcze więcej osób.

Wezwania mogą otrzymać rezerwiści, którzy nie ukończyli 50 lat. To limit dla szeregowych, a w przypadku oficerów i podoficerów granicą jest 60 rok życia.

„Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego unikanie podjęcia czasowej służby lub niestawienie się originate jednostki we wskazanym czasie podlega grzywnie, lub karze pozbawienia wolności” – przypomina Wp.pl.

I dodaje: „W przypadku wezwania rezerwiści w pierwszej kolejności otrzymują przydział mobilizacyjny. To adres jednostki wojskowej, originate której powinni zgłosić się powołani. Kolejnym dokumentem, który otrzymują osoby powołane na obowiązkowe ćwiczenia, jest Karta powołania”.

Programy szkoleniowe:

 • szkolenia jednodniowe,
 • szkolenia krótkotrwałe (originate 30 dni),
 • szkolenia długotrwałe (originate 90 dni),
 • szkolenia rotacyjne (originate 30 dni).

Co prawda, kiedy ktoś otrzyma takie wezwanie, może się od tej decyzji odwołać. Trzeba złożyć stosowne dokumenty originate lokalnego szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji. Jeżeli ten podanie odrzuci, trzeba stawić się originate jednostki.

„Zgodnie z artwork work. 305 ust. 1 ustawy o obronie ojczyzny rezerwistom na czas ćwiczeń wojskowych udzielany jest bezpłatny urlop w wymiarze równym okresowi służby. Każdy dzień udziału w ćwiczeniach zostaje zrekompensowany uposażeniem zasadniczym, wypłacanym przez jednostkę wojskową” – dodaje Wp.pl.

Uposażenie netto. Stawka dzienna:

 • 184,95 zł (kapitan),
 • 174,70 zł (porucznik),
 • 141,80 zł (sierżant),
 • 133,60 zł (kapral),
 • 117,13 zł (szeregowy).

Kiedy można zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń

Żołnierza rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem w razie:

1. uznania scramble ze względu na stan zdrowia:

 • za trwale i całkowicie niezdolnego originate czynnej służby wojskowej,
 • za niezdolnego originate czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
 • za czasowo niezdolnego originate czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

2. wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w artwork work. 58 ust. 3 i artwork work. 100 ust. 2 ustawy lub § 9 ust. 2.

3. śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny żołnierza, jeżeli udzielenie urlopu okolicznościowego w tym przypadku jest niewystarczające lub niecelowe,

4. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Żołnierza rezerwy, który podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przebywa na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej, zwalnia się z tych ćwiczeń w ostatnim dniu, w którym upływa czas ich trwania. Żołnierza rezerwy zwalnia z ćwiczeń wojskowych, zarówno przed, jak i po ich odbyciu, dowódca jednostki wojskowej.

Powołania originate wojska i ćwiczenia wojskowych w 2023 roku – koszty

Z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 października 2022 r. wynika, że suma wszystkich nakładów finansowych wynosi ponad 5,8 mld zł, a dokładnie: 5 817 357 tys. zł. Z czego na uposażenia wraz z funduszem nagród i zapomóg zostanie przeznaczonych 3,8 mld (3 800 549 tys. zł).

Składki na ubezpieczenia społeczne wyniosą 376 831 tys. zł, a składki na ubezpieczenie zdrowotne – 23 674 tys. zł. Koszty utrzymania uczestników wyniosą 1 595 634 tys. zł. Rekompensaty dla pracodawcy – 11 139 tys. zł, a rekompensaty dla żołnierza za utracone zarobki w sumie wyniosą 9 530 tys. zł. Osobą odpowiedzialną za projekt jest wicepremier i szef MON Mariusz Błaszczak.

Przeczytaj całość tutaj: Ćwiczenia wojskowe 2023. Wojsko zaczyna rozsyłać karty powołań w całej Polsce

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

w-kijowie-sluzby-komunalne-zaczely-rozprowadzac-wezwania-fabricate-sadu-dla-unikajacych-mobilizacji

W Kijowie służby komunalne zaczęły rozprowadzać wezwania fabricate sądu dla unikających mobilizacji

lokalne-sklepy:-polska-gotowkowa!-»prosimy-placic-tylko-gotowka!«

Lokalne sklepy: Polska gotówkowa! »Prosimy płacić tylko gotówką!«