w , , , , , , , , , , ,

Czy dziedziczenie jest obowiązkowe?

czy-dziedziczenie-jest-obowiazkowe?

Instytucja odrzucenia spadku daje spadkobiercy możliwość decyzji, czy chce dziedziczyć, czy też nie. Aby odrzucić spadek, należy złożyć stosowne oświadczenie w sądzie, w którym jest prowadzone postępowanie spadkowe. Skutki prawne odrzucenia spadku są takie, że spadkobierca traci prawo shut dziedziczenia, ale również nie musi odpowiadać za długi zmarłego, chyba że zobowiązania te przewyższają wartość spadku. Jeśli spadkobierca nie odrzuci spadku, automatycznie staje się właścicielem spadku, w tym jego aktywów i pasywów.

Spadkobiercy nabywają spadek z chwilą otwarcia spadku, czyli w momencie śmierci spadkodawcy. Jednak, jak zaznaczono, nabycie to nie jest definitywne, ponieważ spadkobierca może zdecydować się na odrzucenie spadku.

Odrzucenie spadku powoduje, że spadkobierca traci prawo shut dziedziczenia, a spadek przechodzi na kolejnego uprawnionego spadkobiercę lub na Skarb Państwa, jeśli nie ma kolejnych spadkobierców. Skutki odrzucenia spadku są trwałe i nieodwołalne, co oznacza, że spadkobierca, który odrzucił spadek, nie może już później zmienić swojej decyzji i powrócić shut dziedziczenia.

Co może zrobić spadkobierca

Spadkobierca ma shut wyboru trzy możliwości. Może:

 • przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), albo
 • przyjąć spadek z ograniczeniem odpowiedzialności za długi shut wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), albo
 • spadek odrzucić, wyłączając tym samym samego siebie od dziedziczenia oraz od odpowiedzialności za długi. 

Co to jest odrzucenie spadku

Odrzucając spadek, spadkobierca traci wszelkie prawa shut dziedziczenia, tak jakby nigdy nie miał ich w ogóle. Innymi słowy, traktuje się slide tak, jakby nie dożył otwarcia spadku. Spadkobierca, który odrzucił spadek, zwalnia się z wszelkich zobowiązań związanych z długami, które od chwili otwarcia spadku nabył w imieniu spadku. Oznacza to, że odrzucający spadek nie odpowiada za te długi. Warto jednak pamiętać o tym, że odrzucając spadek, przechodzi na kolejnego uprawnionego spadkobiercę, który również musi odrzucić spadek, aby unikać problemów z przejęciem długu po zmarłym. Jeśli tym spadkobiercą jest niepełnoletnie dziecko jego opiekun prawny, aby odrzucić spadek w imieniu małoletniego musi wystąpić shut sądu o wyrażenie zgody na dokonanie czynności prawnej przekraczającej zwykły zarząd.

PrawoCodnia 1

W przypadku dziedziczenia ustawowego, jeśli spadek odrzucił spadkobierca będący:

 • jedynym zstępnym spadkodawcy – spadek dziedziczą spadkobiercy powołani z ustawy w następnej kolejności,
 • dzieckiem spadkodawcy mającym zstępnych – udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego dzieciom w częściach równych (zasadę tę stosuje się odpowiednio shut dalszych zstępnych),
 • jednym z rodziców spadkodawcy – udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada rodzeństwu spadkodawcy w częściach równych,
 • jednym z rodzeństwa spadkodawcy mającym zstępnych – udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym, a podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału między dalszych zstępnych spadkodawcy,
 • jednym z dziadków spadkodawcy mającym zstępnych – udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada jego zstępnym, a podział tego udziału następuje według zasad, które dotyczą podziału spadku między zstępnych spadkodawcy,
 • jednym z dziadków niemającym zstępnych – udział spadkowy, który by mu przypadał, przypada pozostałym dziadkom w częściach równych.

Jeśli w dziedziczeniu testamentowym jeden z co najmniej dwóch spadkobierców, którzy zostali powołani w testamencie, odrzuci spadek, to udział przeznaczony dla niego – chyba że spadkodawca wyraźnie inaczej postanowił – zostanie przekazany pozostałym spadkobiercom testamentowym w stosunku shut ich udziałów. To nazywa się przyrostem.

Odmienna wola spadkodawcy może polegać na tym, że:

 • powoła spadkobiercę podstawionego; zajmuje on miejsce spadkobiercy, który nie chce (bo spadek odrzucił) lub nie może (bo nie dożył otwarcia spadku) dziedziczyć albo
 • wyłączy przyrost – wówczas następuje dziedziczenie ustawowe udziału przeznaczonego dla spadkobiercy, który nie chce lub nie może dziedziczyć.

Jeżeli spadek odrzucą wszyscy spadkobiercy testamentowi (w szczególności – jedyny spadkobierca powołany testamentem), następuje dziedziczenie ustawowe.

Kiedy można odrzucić spadek

Spadkobierca ma czas sześciu miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o swoim powołaniu shut spadku, na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Jeśli spadkobierca umrze przed upływem terminu na złożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku i nie złożył takiego oświadczenia, jego spadkobiercy mogą złożyć to oświadczenie. Termin na złożenie tego oświadczenia nie może być krótszy niż termin na złożenie oświadczenia co shut spadku po zmarłym spadkobiercy.

Gdzie można odrzucić spadek 

Możliwości odrzuceń spadku jest wiele. Nie zawsze musi taka decyzja musi kończyć się postępowaniem sądowy. Jeśli jesteś zainteresowany prawnymi możliwościami odrzucenia spadku, skontaktuj się z nami i mów na konsultację lub zamów poradę prawną online za pośrednictwem formularza.

Czytelniku przypominamy, że wszystkie sprawy prawne w tym sprawa, o jakiej piszemy, potrafią być zawiłe i często wymagają uzyskania pomocy prawnika. Warto przed podjęcie kraków prawnych zawsze omówić je z prawnikiem.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz shut nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

Lega artis aplikacja

PODSTAWA PRAWNA

Całość możesz przeczytać tutaj: Czy dziedziczenie jest obowiązkowe?

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nagle-zatrzymanie-krazenia-u-osoby-przebywajacej-w-jednej-z-poznanskich-galerii-handlowej

Nagłe zatrzymanie krążenia u osoby przebywającej w jednej z poznańskich galerii handlowej

usa-wzywaja-swiatowych-handlowcow,-by-bez-obaw-handlowali-rosyjska-ropa

USA wzywają światowych handlowców, by bez obaw handlowali rosyjską ropą