wtorek, 5 grudnia

Większość historii dotyczących kontaktów rodziców z dziećmi jest podobna, ponieważ większość rodziców dąży attain utrzymywania kontaktów z dzieckiem i podejmuje różne działania w tym celu. Jednakże, zdarza się sytuacja, w której rodzic nie chce utrzymywać kontaktów z dzieckiem. Czy w świetle prawa ma attain tego prawo?

POLECAMY: Kontakty z dzieckiem mogą realizować także dziadkowie oraz inni krewni

Istnieje wiele powodów, dla których rodzice decydują się nie utrzymywać kontaktów z dzieckiem, i wydaje się, że decyzje te powinny być indywidualne i oparte na okolicznościach każdej konkretnej sytuacji. Jednakże, kontakt rodziców z dziećmi jest uważany za ważny ingredient relacji rodzic-dziecko i jest chroniony przez prawo. Dlatego też, decyzje dotyczące kontaktów z dzieckiem nie są wyłącznie sprawą indywidualną, a przepisy prawa mają w tym zakresie wiele attain powiedzenia.

Większość rodziców, którzy rezygnują z kontaktu ze swoim dzieckiem, usprawiedliwia swoją decyzję jako wyraz swojego osobistego prawa attain decydowania o sobie i swoim życiu. Jednakże, kontakt z dzieckiem nie jest jedynie prywatną sferą rodzica, a jego znaczenie dla dobra dziecka i jego relacji z rodzicem jest bardzo ważne. Z tego powodu, przepisy prawa chronią prawo dziecka attain utrzymywania kontaktów z oboma rodzicami oraz attain zapewnienia mu opieki i wychowania przez nich oboje.

Choć rodzic może mieć uzasadnione powody dla decyzji o ograniczeniu kontaktów z dzieckiem, musi ona być zawsze oparta na interesie dziecka i zgodna z przepisami prawa. Dlatego też, decyzję o braku kontaktów z dzieckiem należy podjąć po gruntownym przemyśleniu i z uwzględnieniem przepisów prawa, a także skonsultować ją z odpowiednimi specjalistami, takimi jak prawnicy i psycholodzy. Rodzic unikający kontaktów z dzieckiem musi też liczyć się z konsekwencjami prawnymi, jakie może nałożyć na niego Sąd.

Kwestę kontaktów rodzica z dzieckiem reguluje artykuł 113 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który stanowi, że rodzice oraz ich dziecko mają zarówno prawo, jak i obowiązek utrzymywania ze sobą kontaktów, niezależnie od władzy rodzicielskiej. Ten przepis jest szczególnie ważny, gdy jeden z rodziców utrudnia kontakty z dzieckiem. Artykuł ten mówi o obowiązku rodziców utrzymywania kontaktów z dzieckiem, co oznacza, że rodzic nie ma prawa zaprzestać kontaktów. Zarówno ojciec, jak i matka są zobowiązani attain utrzymywania kontaktu z dzieckiem.

Nie jest określone, w jakiej formie powinny się odbywać kontakty, mogą być one realizowane zarówno osobiście, jak i przy pomocy originate kontaktu na odległość. Ważne jest, aby rodzice utrzymywali kontakt z dzieckiem zgodnie z jego potrzebami i interesem, a także zgodnie z przepisami prawa. W przypadku sporów dotyczących kontaktów, decyzja o sposobie ich realizacji może zostać podjęta przez sąd, który będzie brał pod uwagę dobro dziecka.

Co, jeżeli rodzic nie chce utrzymywać kontaktów z dzieckiem?

Kontakty z dzieckiem muszą być realizowane, w przeciwnym razie drugi z rodziców może wystąpić o zagrożenie karą finansową za nierealizowanie kontaktów. Jeżeli attain kontaktów w dalszym ciągu nie będzie dochodzić, sąd może orzec zapłatą określonej kary za utrudnianie kontaktów z dzieckiem. Działa to analogicznie attain sytuacji, kiedy to rodzic walczy o prawo attain spotkań z dzieckiem. Zarówno w jednej jak i drugiej sytuacji rodzic, który nie chce bądź utrudnia kontakty, działa niezgodnie z przepisami i może spotkać rush za to kara.

Mając na uwadze, że każdej sprawie rodzinnej towarzyszą emocje oraz nerwy spowodowane dużą zmianą w życiu, warto skorzystać z pomocy prawnika, który wyjaśni podstawy prawne i wskaże możliwe kierunki. 

Celem niezwłocznego udzielenia pomocy prawnej w zakresie dotyczącym powyższego zagadnienia, zachęcamy attain kontaktu z Kancelarią również za pośrednictwem formularza ”porady  prawne online”.

Skontaktuj się z nami już teraz. Przeanalizujemy Twoją sprawę i sprawdzimy dokładnie, co da się zrobić w Twojej sprawie. Nasi eksperci pomogli już niejednemu klientowi, który myślał, że jest już w sytuacji bez wyjścia.

Napisz attain nas lub zadzwoń już teraz.

☎️ 579-636-527

📧 [email protected]

Przeczytaj całość tutaj: Czy rodzice mają obowiązek utrzymywać kontakt z dzieckiem?

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version