w

Dane o NOP-ach po dopalczau Covid z całego świata

Joel Smalley porównuje dane dla Szwecji z danymi dla Włoch, Austrii i Teksasu. Dr Paul Alexander porównuje dane dotyczące Indii, RPA, Portugalii i Australii. A Gerry O’Neill zauważa, że kolejny zestaw statystyk zaczyna „iść na południe z punktu widzenia 'Oficjalnej Irlandii'”.

Tymczasem zaledwie tydzień temu Medscape poinformował, że NHS „potrzebuje 13 000 dodatkowych łóżek”, aby zmniejszyć presję na opiekę w nagłych wypadkach.

Joel Smalley jest brytyjskim analitykiem danych ilościowych, dr Paul Elias Alexander jest kanadyjskim badaczem zdrowia, a Gerry O’Neill jest Irlandczykiem, który od 7 lat pisze artykuły kontrnarracyjne.

Szwecja – od złoczyńcy do bohatera!
Szwecja przełamuje trend nadmiernej umieralności po szczepieniach. Dlaczego?

Joel Smalley, 5 czerwca 2022 r.

Podoba mi się sposób, w jaki ludzie, którzy potępiali łagodne podejście Szwecji do problemu Covida przed szczepieniem, próbują teraz wykorzystać Szwecję jako dowód na to, że zastrzyki mRNA niekoniecznie są przyczyną nadumieralności po ich wprowadzeniu.

Sugeruje się, że nadwyżka ta wynika głównie z negatywnych skutków interwencji (tak jakby było to w jakiś sposób bardziej akceptowalne).

Jedną rzeczą, co do której możemy się zgodzić, jest to, że Szwecja nie doświadczyła w żadnym stopniu nadwyżki umieralności po wprowadzeniu szczepionek. Porównaj te wykresy na przykład z Włochami i Austrią:

Poniżej znajduje się suwak obrazów, kliknij na strzałki po obu stronach obrazu lub przesuń palcem, aby wyświetlić następny lub poprzedni wykres (6 wykresów).

Biorąc pod uwagę, że wzrost liczby zgonów nadliczbowych jest ściśle skorelowany ze śmiertelnością z powodu Covid, czego przykładem jest Teksas, uważam, że jest mniej prawdopodobne, że sukces Szwecji wynika z niższych ubocznych szkód interwencji.

Moim zdaniem jest to raczej spowodowane wyższym poziomem naturalnej odporności, która uchroniła młodych ludzi przed wyginięciem (wiecie, tak jak stulecia epidemiologii sugerują, że to właśnie dzięki niej nie wyginęliśmy!), ale niestety nie na tyle dużą odpornością stadną, by uchronić osoby powyżej 70. roku życia przed zgubnym wpływem szczepionki.

Być może mieli oni na tyle szczęścia, że zdążyli odpowiednio wytrenować swój układ odpornościowy, zanim został on zaburzony przez wadliwą szczepionkę, przez co stali się mniej podatni na antygenowy grzech pierworodny?

Indie, Portugalia i RPA – trzy narody zachowujące się inaczej
Dlaczego te trzy narody zachowywały się tak różnie w ostatnim podwariancie omikronowym (fale BA 4/5)? A właściwie – w całej pandemii?

Dr Paul Alexander, 5 czerwca 2022 r.

Po raz kolejny podrzucam kilka danych i informacji do dyskusji. Wszyscy mogą wziąć w niej udział, ponieważ nikt z nas nie zna wszystkich odpowiedzi i wciąż staramy się uczyć. Ja tak robię i zawsze jestem otwarty na krytykę i naukę. Przyjmuję to z radością i codziennie chcę się uczyć. Wciąż staramy się to zrozumieć i zrozumieć zniszczenia, jakie powodują zastrzyki Covid, zwłaszcza te z mRNA.

Zaczynamy. Wraca to do tego, o czym mówili inni i ja sam, a mianowicie, że nieszczepieni mieszkańcy RPA mogą odnosić korzyści (bardzo prawdopodobne), zwłaszcza osoby młodsze, z treningu wrodzonego układu odpornościowego spowodowanego ciągłą presją zakaźną oraz narażeniem i ponownym narażeniem na działanie krążącego wirusa; wrodzone przeciwciała (Ab) stają się wyćwiczone i uczą się, w pewnym sensie rozwija się rodzaj „pamięci”, choć wiadomo, że to nabyta adaptacyjna część układu odpornościowego (część ogólnoustrojowa) tworzy pamięć (pamięciowe limfocyty B, które wytwarzają Abs przy ponownym narażeniu).

Ten „trening” odporności wrodzonej (limfocytów) pozwala osobom nieszczepionym lepiej radzić sobie z ekspozycją, a limfocyty mogą sterylizować/eliminować wirusa. Wielospecyficzne, o niskim powinowactwie, szerokie, wrodzone substancje czynne nie są „prześcigane” ani podważane przez wysoce specyficzne antygenowo, „indukowane przez szczepionkę” substancje czynne (które nie są neutralizujące i tylko częściowo, jeśli w ogóle, neutralizują cząsteczki wirusa).

Der Anteil der geimpften Bevölkerung:

Z drugiej strony, w Portugalii osoby intensywnie szczepione (a populacja jest w 80-90% lub prawie w 100% zaszczepiona i wzmocniona) mogą przyczyniać się do osłabienia i upośledzenia układu odpornościowego, a nieneutralizujące lub częściowo neutralizujące przeciwciała (pododmiany omikronowe są obecnie w znacznym stopniu odporne na przeciwciała indukowane szczepionką) prawdopodobnie wiążą się z wirusem, ale nie neutralizują (lub neutralizują tylko częściowo) kolców (zapobiegając zakażeniu). Absorby szczepionkowe wiążące się z zarodźcem mogą również blokować wiązanie się wrodzonych receptorów, przez co wrodzone receptory nie są w stanie wyjałowić wirusa, wyeliminować go lub zapobiec zakażeniu. W ten sposób czynnik wrodzony traci swoją zdolność do sterylizacji wirusa, a neutralizacja jest ograniczona.

Czy dostrzegasz problem braku powrotu do stanu wyjściowego? Poziom zakażenia jest podwyższony nawet po przejściu fali, która wywiera ogromną presję zakaźną. Nie ma odporności „stadnej”, gdy krzywe wyglądają w ten sposób.

Niektórzy proponują wprowadzenie masowych programów chemioprofilaktyki, aby zmniejszyć presję infekcyjną. W ten sposób rosnąca masowa populacja nieneutralizujących antygenów będzie miała mniejszą presję wirusową, a tym samym mniejsze ryzyko ucieczki wirusów przed układem odpornościowym. Co o tym sądzisz? Problem w tym, że społeczeństwa nie wprowadzą tego w życie (nie dojdzie do tego), ponieważ nadal nie uznają skuteczności i roli wczesnego leczenia i profilaktyki lekami antywirusowymi w Covid. Dlatego presję zakaźną trzeba obniżać innymi sposobami.

Spójrzmy na dzisiejsze krzywe w Indiach – nadal prawie płaskie, jeśli chodzi o infekcje, przypadki, zgony. Czy agresywne stosowanie przez nich chemioprofilaktyki i wczesnego leczenia przed przyjęciem bomikronu pomogło im uniknąć zakażeń, zachorowań i poważnych następstw? Moim zdaniem tak.

Był to również naród, który skorzystał na ograniczonych szczepieniach, zwłaszcza na początku (początkowo, choć doniesienia mówią o zwiększeniu szczepień w ostatnim czasie), ponieważ istniała bardzo duża presja zakaźna, a wrodzone systemy odpornościowe były wytrenowane. Jest to również znacznie młodsza populacja, np. poniżej 40 roku życia (narody Azji Południowej są głównie młodsze).

Spójrzmy na ostatnie doświadczenia RPA z omikronowym BA 4 i BA 5 w podwariancie z bardziej powiększonym wykresem. Zobaczmy, jak z każdą kolejną krzywą szczyty są coraz wyższe, zbliżają się do siebie (szybciej) i nie wracają do poziomu wyjściowego. To jest naprawdę ogromny problem – nie wracają do linii podstawowej. Jednak patrząc na ostatnią, piątą falę, wydaje się, że w najmniej zaszczepionej Republice Południowej Afryki, jej populacja przetrwała piątą falę:

Przyjrzyjmy się niedawnemu doświadczeniu z podwariantami BA 4 i BA 5 w RPA z bardziej powiększonym wykresem. Zobacz, jak piki rosną z każdą kolejną krzywą, zbliżają się (szybciej) i nie wracają do linii bazowej. To naprawdę ogromny problem, gdy nie wracamy do stanu wyjściowego. Jednak zobacz ostatnią piątą falę, wydaje się, że z najmniej zaszczepioną RPA, ich populacja przetrwała piątą falę:

Jak dziś radzi sobie Australia z podwariantami omikrona? Czy dostrzegasz problem polegający na tym, że krzywe w dół nie schodzą do linii podstawowej?

Te dwa badania są kluczowe i należy o nich pamiętać przy dalszej i pogłębionej lekturze:

Folman i wsp.: „Przeanalizowaliśmy dane od 1 789 uczestników (1 298 osób otrzymujących placebo i 491 osób otrzymujących szczepionkę) z zakażeniem SARS-CoV-2 w fazie zaślepienia (do marca 2021 r.). Wśród uczestników z chorobą Covid-19 potwierdzoną metodą PCR, serokonwersja do anty-N Abs przy medianie obserwacji wynoszącej 53 dni od diagnozy wystąpiła u 21/52 (40%) osób otrzymujących szczepionkę mRNA-1273 w porównaniu z 605/648 (93%) osób otrzymujących placebo (p < 0,001).”

To badanie Follmanna pokazuje nam niepokojąco to, o czym mówiły dane brytyjskie w tygodniu 42, że u osób zaszczepionych istniało i istnieje odwrócenie wytwarzania Abs do nukleokapsydu (bardziej stabilnego „konserwatywnego” białka, które otacza mRNA w rdzeniu wirusa). Oznacza to, że naturalna odporność „komórkowa” (pamięć) jest zaburzona i nie jest indukowana u osób zaszczepionych.

Ponownie zwracam uwagę na przełomowe badanie Yahi i wsp. „Przeciwciała anty-SARS-CoV-2 o zwiększonej odporności na zakażenie rozpoznają zarówno oryginalny szczep Wuhan/D614G, jak i warianty Delta. Potencjalne zagrożenie dla masowych szczepień?”. Kluczowe odkrycie Yahi i tym samym zdanie take away IMO to:

„Ponieważ NTD jest również celem przeciwciał neutralizujących, nasze dane sugerują, że równowaga między przeciwciałami neutralizującymi i ułatwiającymi u osób zaszczepionych jest na korzyść neutralizacji w przypadku oryginalnego szczepu Wuhan/D614G. Jednak w przypadku wariantu Delta, przeciwciała neutralizujące mają zmniejszone powinowactwo do białka kolca, podczas gdy przeciwciała ułatwiające wykazują uderzająco zwiększone powinowactwo. Tak więc ADE może stanowić problem dla osób otrzymujących szczepionki oparte na oryginalnej sekwencji kolców szczepu Wuhan (zarówno mRNA, jak i wektory wirusowe).”

Irlandzkie „przypadki śmierci” przekraczają 9 000 w II kwartale 2022 r.
Jest to o prawie 3 000 więcej niż w II kwartale 2021 roku. Dlaczego?

Gerry O’Neill, 5 czerwca 2022 r.

10 grudnia był ostatnim tygodniem, w którym GUS opublikował tom Covid-19 Insights. Samo w sobie jest to dziwne, ponieważ w ciągu dwóch miesięcy po 10 grudnia w Irlandii odnotowano więcej przypadków tej choroby niż w ciągu poprzednich 18 miesięcy łącznie.

Dlaczego zaprzestano wydawania tych raportów? Przypuszczam, że teraz możemy jedynie snuć hipotezy. Można by jednak argumentować, że statystyki zaczęły się mocno odchylać od głównego nurtu narracji.

Wspominam o tym, ponieważ zauważyłem, że inny zestaw statystyk z punktu widzenia oficjalnej irlandzkiej opinii publicznej zaczął odchodzić nieco na południe. Chodzi o statystyki dotyczące śmiertelności z wszystkich przyczyn. Jak widać na poniższych statystykach, w 2021 roku Irlandia odnotowała o około 1300 zgonów więcej niż w roku 2020.

Wiele osób przywiązuje dużą wagę do tego wzrostu, ale sam w sobie niewiele nam mówi. Moim zdaniem są to bardzo skromne porównania, a liczba zgonów może podlegać niestatystycznym wahaniom z roku na rok. Jeśli te zgony są w jakiś sposób związane ze szczepionkami, to pod koniec 2021 roku był to raczej wyciek, a nie powódź. A przynajmniej tak się wydawało.

Jednak sytuacja staje się interesująca i bardziej obiecująca dla sceptyków szczepionkowych, gdy przybliżymy dane z IV kwartału 2021 roku. W statystykach zgonów za te trzy miesiące odnotowano nadwyżkę wynoszącą niewiele ponad 1230 zgonów w stosunku do IV kwartału 2020 roku.

Jednym ze sposobów ujęcia tego faktu jest stwierdzenie, że prawie cała nadwyżka zgonów w 2021 roku wystąpiła w ostatnim kwartale roku. Nawiasem mówiąc, w tym kwartale każda kohorta wiekowa miała miesiąc lub dwa na skorzystanie z podwójnej szczepionki. A także w okresie, w którym wiele osób starszych zaczęło już otrzymywać trzecie szczepienie.

I znów, jeden kwartał, w którym liczba zgonów jest różna, może być anomalią. Jest to jednak interesujący wątek, który warto kontynuować.

Jeśli hipoteza o bagatelizowaniu niebezpieczeństwa związanego ze szczepionkami ma przetrwać rygorystyczne badania, należałoby się spodziewać, że w I kwartale 2022 roku utrzyma się taka sama tendencja, jaką odnotowaliśmy w IV kwartale 2021 roku. Niestety, nie dysponujemy jeszcze danymi dotyczącymi zgonów w I kwartale 2022 roku.

Mamy jednak bardzo niepokojącą statystykę z witryny deathevents.gov.ie. Krótko mówiąc, strona ta rejestruje cotygodniowe przypadki zgonów w Irlandii. Wydaje się, że jest to 8-tygodniowa rejestracja wszystkich zgonów w kraju, a informacje są następnie przekazywane do różnych instytucji publicznych.

Death Events to serwis, który przekazuje informacje o zdarzeniach związanych ze śmiercią do instytucji sektora publicznego. Informacje te zawierają szczegóły dotyczące wszystkich zgonów zgłoszonych do General Register Office. Informacje te są obecnie aktualizowane w każdy piątek w porze lunchu. Obecnie istnieje 1 309 277 informacji o zgonach opublikowanych między 31 grudnia 1980 r. a 3 czerwca 2022 r.

Zakładam, że rejestr ten powiadamia różne agencje rządowe, których dotyczy śmierć danej osoby, aby mogły one odnotować ten fakt na różnych platformach wypłaty świadczeń socjalnych, w rejestrach nieruchomości i systemach skarbowych. Nie ma jeszcze wystarczających danych, by ustalić przyczynę śmierci. Należy więc mieć to na uwadze. Jednak w ciągu ostatnich 8 tygodni, według tego trackera, w Irlandii odnotowano 5 923 zgony.

Rząd Irlandii: Wydarzenia związane ze śmiercią

Teraz możemy spróbować porównać ten ostatni 8-tygodniowy okres zgonów z 13-tygodniowymi statystykami zgonów z II kwartału 2021 r., aby zobaczyć, jak się one mają do siebie.

Tak więc w II kwartale 2021 roku zarejestrowano 6 700 zgonów, podczas gdy w ciągu ostatnich 8 tygodni w systemie śledzenia zdarzeń śmiertelnych zarejestrowano 5 923 zgony. Jeśli założymy, że w ciągu kolejnych 5 tygodni odsetek zgonów będzie taki sam jak w ciągu poprzednich 8 tygodni, i ekstrapolujemy go na liczbę z 13 tygodni w celu porównania ze statystykami zgonów z II kwartału 2021 r. i II kwartału 2020 r., powinno nam to dać rzetelny obraz tego, w jakim kierunku podążają zgony w stanie. W górę czy w dół. I ewentualnie sprawdzić, czy dane o zgonach w IV kwartale 2021 roku były anomalią, czy też wskazują na początek nowego trendu. Ponownie należy pamiętać, że jest to pewien skok i należy go wykorzystywać wyłącznie w celu określenia trendu.

Jeśli dokonamy matematycznej kalkulacji tych statystyk, okaże się, że liczba zgonów w Irlandii w ciągu 13 tygodni, od 15 kwietnia do połowy lipca 2022 roku, wynosi ponad 9 300 zgonów w ciągu trzech miesięcy.

Oznacza to prawie 3 000 zgonów więcej niż w II kwartale 2021 roku i nawet 1 000 zgonów więcej niż w II kwartale 2020 roku. Należy również pamiętać, że II kwartał 2020 r. był szczytem manii pierwszej fali i jednym z okresów wysokiej fali śmierci Covid-19. Przypuszczalnie.

Nawet jeśli w ciągu następnych 5 tygodni liczba zgonów nagle by się zatrzymała, to jest mało prawdopodobne, aby na koniec obecnego 13-tygodniowego okresu wskaźnik ten zszedł poniżej 9000.

Inną ważną informacją jest to, że jest to tracker tygodniowy. Choć z tygodnia na tydzień mogą występować pewne anomalie, mało prawdopodobne jest, aby zawierał on wysyp zgonów z 2021 roku. A jeśli tak, to niektórzy pracownicy naszego działu służby cywilnej powinni zostać uwzględnieni w statystykach bezrobocia.

Główny Urząd Statystyczny: Statystyki życiowe

Wygląda na to, że w II kwartale 2022 roku odnotujemy więcej zgonów niż nawet w szczytowym okresie stosowania szczepionki Covid w II kwartale 2020 roku, a co niepokojące, w bieżącym kwartale odnotujemy o 3000 zgonów więcej niż w II kwartale 2021 roku. Oczywiście liczby te wiążą się ze wszystkimi typowymi ostrzeżeniami zdrowotnymi, ale przy takich tendencjach sceptycy szczepionkowi nigdzie się nie wybierają w najbliższym czasie. Tendencje dotyczące zgonów w Irlandii pomagają ich hipotezie, a na pewno jej nie szkodzą.

Radzę ludziom, aby zaczęli naciskać na GUS, na wypadek, gdyby komuś przyszło do głowy opóźnić publikację statystyk życiowych za I kwartał 2022 roku.

NHS „potrzebuje 13 tys. łóżek więcej
Nowy raport stwierdza, że cięcia w liczbie łóżek szpitalnych w Wielkiej Brytanii muszą zostać odwrócone, zanim nastąpi jakakolwiek znacząca poprawa w zakresie medycyny ratunkowej i innych usług NHS.

Według Royal College of Emergency Medicine (RCEM) poprawa w zakresie czasu oczekiwania na ostry dyżur, czasu reakcji karetek pogotowia i opóźnień w przekazywaniu pacjentów zależy od zapewnienia 13 000 dodatkowych łóżek szpitalnych, którym towarzyszyłby odpowiedni poziom zatrudnienia.

Analiza RCEM podaje różne powody, dla których pojawiła się ta pilna potrzeba: utrata łóżek szpitalnych od 2010 r., kontrole zakażeń w ramach programu Covid-19 oraz cięcia w zakresie łóżek psychiatrycznych. Według dr Adriana Boyle’a, wiceprzewodniczącego RCEM: „Służba zdrowia nie funkcjonuje tak, jak powinna, a rząd Wielkiej Brytanii musi podjąć kroki, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu się wyników i doprowadzić do znaczącej poprawy, zwłaszcza przed następną zimą”.

Odpowiadając na raport, Pat Cullen, sekretarz generalny RCN, powiedział, że finansowanie dla większej liczby pielęgniarek, aby obsadzić dodatkowe moce przerobowe, jest niezbędne. „Dodatkowe łóżka lub całe oddziały są bezpieczne tylko wtedy, gdy jest wystarczająca liczba pielęgniarek dla przebywających w nich pacjentów”. Dodając: „w pełni finansowany plan zatrudnienia i sprawiedliwe wynagradzanie pielęgniarek”.

Jednak rzecznik Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej powiedział: „Zdajemy sobie sprawę z presji na usługi opieki pilnej i ratunkowej i przedstawiliśmy nasz plan, aby pomóc w rozwiązaniu zaległości Covid, poparty rekordowymi inwestycjami”.

„W NHS pracuje rekordowa liczba lekarzy, pielęgniarek i całego personelu, a my zleciliśmy NHSE [NHS England] opracowanie długoterminowej strategii zatrudnienia.

„NHS podejmuje szereg działań – w tym zapewnienie dodatkowych 50 milionów funtów finansowania w celu wsparcia zwiększonej zdolności NHS 111 do przyjmowania zgłoszeń w tym roku – aby pomóc ludziom w dostępie do pilnej opieki, gdy jej potrzebują”.

Administrator domeny

Szanowni Państwo, naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy prawnej jednak z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie postanowiliśmy hobbistycznie prowadzić dla was bloga, w jakim staramy się przekazać najważniejsze wiadomości z Polski i świata, jakich nie usłyszycie w telewizji. Utrzymania naszego wspólnego serwisu wiąże się z dużymi kosztami. Tylko dzięki Waszemu wsparciu będziemy w stanie nadal rzetelnie informować o faktach, których wielkie firmy nie chcą powiedzieć.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: „darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Wsparcie paypal:
paypal.me/legaartis

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

LA

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The Speaker of the Hungarian Parliament spoke about Zelensky’s mental problems

Covid NOP-Daten aus aller Welt