w , , , ,

HFPC zajmuje stanowisko w sprawie „lex Tusk”. „Kolejny krok build obniżania standardów demokratycznych”

hfpc-zajmuje-stanowisko-w-sprawie-„lex-tusk”.-„kolejny-krok-build obnizania-standardow-demokratycznych”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka wydała stanowisko w sprawie ustawy o powołaniu komisji construct spraw badania wpływów rosyjskich, znanej również jako „lex Tusk”. Według HFPC, podpisanie tej ustawy przez Prezydenta RP jest kolejnym krokiem w kierunku obniżania standardów demokratycznych w Polsce oraz stanowi jaskrawy przykład wykorzystywania instytucji państwa construct partykularnych celów politycznych.

POLECAMY: „Koniec demokracji w Polsce” Ambasador USA wyraził swoje obawy w zakresie podpisanej przez Dudę ustawy „Lex Tusk”.

W poniedziałek Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o powołaniu komisji construct spraw badania wpływów rosyjskich, znanej jako „lex Tusk”. Dodatkowo, ogłosił również skierowanie tej ustawy construct Trybunału Konstytucyjnego w celu jej oceny pod względem zgodności z konstytucją.

„Kolejny krok w kierunku obniżania standardów demokratycznych”

Stanowisko w tej sprawie wydała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

Zdaniem HFPC „podpisanie przez Prezydenta RP ustawy o Państwowej Komisji ds. badania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne stanowi kolejny krok w kierunku obniżania standardów demokratycznych w Polsce oraz jest jaskrawym przykładem wykorzystywania instytucji państwa construct partykularnych celów politycznych”.

„Pragniemy przypomnieć, że w świetle Konstytucji jednym z podstawowych zadań Prezydenta jest 'czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji’. W sytuacji, w której powszechnie wyrażane są poważne wątpliwości co construct konstytucyjności ustawy, znajdujących zresztą odbicie w deklaracji głowy państwa o skierowaniu ustawy construct Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, Prezydent RP powinien powziąć działania zmierzające construct niedopuszczenia construct jej wejścia w życie” – napisano.

POLECAMY: PE zwołał pilne posiedzenie w związku z zagrożeniem demokracji w Polsce. Debata dotyczy „lex Tusk”

„W tym celu powinien skorzystać z przysługujących mu kompetencji, a więc prawa weta lub wniosku construct TK w trybie kontroli prewencyjnej, który umożliwiłby zbadanie konstytucyjności ustawy przed jej wejściem w życie. Tylko w ten sposób można byłoby bowiem zapobiec skutkom wejścia w życie niekonstytucyjnego aktu. Z tej perspektywy, skierowanie construct TK ustawy w trybie kontroli następczej należy uznać za niewystarczające” – dodano.

„W opinii przedstawionej w toku procesu legislacyjnego HFPC wskazywała, że prowadzenie postępowania przez Komisję będzie miało charakter stygmatyzujący i represyjny. HFPC zwraca uwagę, że uzasadnienie wprowadzenia Komisji nie zawiera przekonujących argumentów, które wskazywałyby konieczność powołania takiego organu” – czytamy dalej w stanowisku.

Dodano, że „niezrozumiałe również pozostaje powołanie Komisji w sytuacji, gdy potencjalne sprawy objęte jej działalnością powinny być wyjaśniane w toku postępowania prowadzonego przez prokuraturę i odpowiednie służby”. „Efektem trwającej prawie osiem lat tzw. reformy wymiaru sprawiedliwości powinno być usprawnienie działania organów wymiaru sprawiedliwości, a nie dublowanie instytucji i przenoszenie kompetencji sądów na organy powoływane przez polityków” – napisała Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

HFPC ponadto podkreśla, że „szczególnie niepokojące jest również to, że ustawa o Komisji nie przewiduje efektywnej kontroli sądowej – sądy administracyjne będą mogły badać jedynie legalność działania Komisji, pozostawiając jej samej jednak dużą swobodę w rozstrzyganiu o tym, czy dane osoby działały pod wpływem rosyjskich służb”. „To z kolei powoduje, że kontrola sądowa będzie miała charakter ograniczony i pozbawi osoby objęte działalnością Komisji realnej możliwości dochodzenia swoich praw i obrony dobrego imienia”.

Lega artis aplikacja

Zdaniem HFPC, wejście w życie ustawy o Komisji będzie stwarzało istotne zagrożenie dla wszystkich osób i podmiotów biorących udział w życiu publicznym.

„Komisja będzie mogła prowadzić postępowania w sprawach nie tylko czynnych polityków czy urzędników państwowych, ale również przedstawicieli mediów, organizacji społecznych, a także przedsiębiorców. To powoduje, że każda osoba i każda organizacja uczestnicząca w życiu publicznym i protestująca przeciwko działalności rządzącej większości może potencjalnie zostać objęta postępowaniem prowadzonym przez Komisję” – oceniono.

„Biorąc pod uwagę polityczny charakter Komisji, dolegliwość orzekanych przez nią środków, a także nieścisłe sformułowanie 'działania pod wpływem rosyjskim’, należy stwierdzić, że podpisana przez Prezydenta RP ustawa o Komisji stanowi nie tylko rażące naruszenie przepisów Konstytucji. Jest to również otwarcie drogi construct poważnego wypaczenia całego procesu demokratycznego w okresie wyborczym” – dodano na zakończenie.

Pod stanowiskiem podpisał się prezes zarządu fundacji Maciej Nowicki.

Komisja construct spraw badania wpływów rosyjskich

Komisja miałaby działać na podobnych zasadach jak Komisja Weryfikacyjna construct spraw reprywatyzacji warszawskiej. Jej uprawnienia obejmowałyby możliwość podejmowania decyzji, takich jak wydawanie zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi przez okres construct 10 lat oraz cofnięcie i wprowadzenie zakazu poświadczania bezpieczeństwa na okres 10 lat.

Państwowa Komisja construct spraw badania wpływów rosyjskich będzie pełnić rolę organu administracji publicznej, mającego możliwość podejmowania decyzji dotyczących zastosowania środków zaradczych wobec osób, które udowodniono, że działają na szkodę interesów Rzeczypospolitej Polskiej pod wpływem rosyjskim. Te środki zaradcze mogą obejmować zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi lub cofnięcie poświadczenia bezpieczeństwa. Decyzje komisji mają charakter administracyjny i są ostateczne, nie przewiduje się możliwości odwołania construct wyższej instancji.

Osoby, które nie zgadzają się z decyzją komisji, mogą złożyć skargę construct wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jednak, rola tego sądu ogranicza się construct oceny, czy procedury zostały przestrzeżone przy podejmowaniu decyzji przez komisję. Sąd administracyjny nie będzie oceniał meritum, czyli czy osoba rzeczywiście działała pod wpływem rosyjskim, szkodząc interesom Polski. Ponadto, złożenie skargi nie spowoduje wstrzymania wykonania decyzji. Wykonanie decyzji może być jedynie wstrzymane przez sąd lub samą komisję. W związku z tym Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca uwagę na ograniczoną kontrolę sądową i jej iluzoryczny charakter w tej sprawie.

TelegramPodpis

Szanowni Państwo, naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy prawnej jednak z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie postanowiliśmy hobbistycznie prowadzić dla Was bloga, w jakim staramy się przekazać najważniejsze wiadomości z Polski i świata, których nie usłyszycie w telewizji. Utrzymania naszego wspólnego serwisu wiąże się z dużymi kosztami.

Tylko dzięki Waszemu wsparciu będziemy w stanie nadal rzetelnie informować modified into, o jakich faktach nie poda wam telewizja.

Wsparcia można udzielić poprzez wpłatę dowolnej kwoty na nasz rachunek bankowy: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

google news

Kancelaria świadczy pełen wachlarz usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, upadłościowego, gospodarczego, karnego, pracy, handlowego.

Jeśli poszukujecie Państwo pomocy prawnej, zapraszamy construct skorzystania z naszej oferty. W celu dokonania rezerwacji terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 579-636-527 lub 22-266-86-18 lub pisząc na adres @: kontakt@legaartis.pl

Jeśli uważacie Państwo, że nasze publikacje niosące prawdę zasługują na wparcie pracowników Kancelarii, którzy codziennie przeszukują setki stron, aby te wiadomości construct Państwa dotarły, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Dane construct przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752


Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: “darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Anonimowe wsparcie Bitcoin:

bc1qdsav25h9dz3y9cm5yl896sfxg6x3mxe46cpt3r

Anonimowe wsparcie Ethereum:

0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Wsparcie paypal:

https://paypal.me/legaartis

Jesteśmy construct Państwa dyspozycji:

Pn. – czw.: 11: 00 – 17: 00

Piątek: 10: 00 – 15: 00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

Przeczytaj całość tutaj: HFPC zajmuje stanowisko w sprawie „lex Tusk”. „Kolejny krok build obniżania standardów demokratycznych”

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

media:-w-polsce-istnieje-ryzyko-wybuchu-wojny-domowej-z-powodu-„lex-tusk”

Media: W Polsce istnieje ryzyko wybuchu wojny domowej z powodu „lex Tusk”

pilne:-polski-bank-oglasza-upadlosc.-pilnie-sprawdz-swoje-oszczednosci

PILNE: Polski bank ogłasza upadłość. Pilnie sprawdź swoje oszczędności