w

Jak nowe sankcje UE nałożone na Rosję wpłyną na światowy handel energią

Wojna ukraińsko-rosyjska już wstrząsnęła światowymi rynkami energetycznymi. Sankcje sfinalizowane w piątek przez UE jeszcze bardziej wstrząśnie nimi – nie tylko dla branży tankowców, ale także dla amerykańskich konsumentów oleju napędowego i benzyny.

UE jest znacznie większym nabywcą rosyjskiej ropy naftowej niż USA, które na początku marca zakazały importu z Rosji. Nowe sankcje UE zakończą import rosyjskiej ropy naftowej do Europy do 5 grudnia, a produktów rafinowanych do 3 lutego 2023 roku.

Co być może nawet ważniejsze, UE będzie stopniowo wprowadzać zakazy unijnych ubezpieczeń, reasekuracji, usług technicznych lub wszelkich usług finansowych dla tankowców przewożących rosyjską ropę i produkty do dowolnego kraju, w tym obecnych nabywców w Indiach i Chinach, w tych samych ramach czasowych.

Wielka Brytania ma również zakazać ubezpieczenia i reasekuracji takich tankowców.

Ponad 90% statków na świecie jest ubezpieczonych w Europie i Wielkiej Brytanii. Zakaz ubezpieczenia może mieć „drastyczny wpływ na morski handel rosyjską ropą i produktami naftowymi”, powiedział pośrednik i firma konsultingowa Poten & Partners. „Potencjalnych implikacji nie można przecenić”.

Eksport ropy naftowej do Rosji

Co ma wspólnego nowy unijny zakaz importu z nabywcami paliwa z USA? I jak może to wpłynąć na właścicieli tankowców?

Od początku wojny Rosja była w stanie utrzymać płynność eksportu ropy . Zastępuje utraconą sprzedaż na Zachód sprzedażą do Indii iw mniejszym stopniu do Chin.

Jeszcze przed wprowadzeniem zakazu UE zastąpiła 1 milion baryłek dziennie (b/d) w zakupach ropy z Rosji, jak wynika z poniedziałkowego raportu Morgan Stanley. Ale „istnieją ograniczenia w zakresie stopnia, w jakim ta „przemiana” może się rozszerzyć”, powiedział. W wyniku tych ograniczeń, jak również wygasających kontraktów na dostawy, oczekuje, że produkcja rosyjskiej ropy spadnie o 1 mln b/d do końca roku.

Niższe wydobycie ropy w Rosji — o ile nie zastąpią jej OPEC, USA i inne kraje — to wiatr w tył dla cen ropy.

W handlu tankowcami dłuższy dystans pokonywany przez rosyjskie ładunki po inwazji spowodował wzrost stawek frachtowych dla Aframaxes (tankowce o pojemności 750 000 baryłek) i Suezmaxes (o pojemności 1 mln baryłek). Te małe i średnie tankowce mogą być zakwaterowane w rosyjskich terminalach.

Według analityka Evercore ISI Jona Chappella, w zakresie, w jakim rosyjskie ładunki zostaną ostatecznie zastąpione przez eksport z Bliskiego Wschodu, popyt na tankowce przesunie się w stronę VLCC o większej pojemności (bardzo duże tankowce o pojemności 2 mln baryłek).

Jednak jest wiele ruchomych elementów. Broker statkowy BRS kontrargumentował we wtorek, że UE będzie sprowadzać więcej ropy z USA – ładunków w dużej mierze przewożonych na Suezmaxach – pozostawiając mniej ropy z USA na eksport do Azji, ładunki przewożone na pokładach VLCC.

Eksport oleju napędowego do Rosji

Według Morgana Stanleya sytuacja rosyjskiego eksportu w sektorze produktów, zwłaszcza oleju napędowego, jest zupełnie inna niż ropy naftowej.

Morgan Stanley uważa, że ​​wraz z zakazem UE, oprócz zakazu w USA, rosyjskim produktom naftowym będzie znacznie trudniej znaleźć wystarczających alternatywnych nabywców.

„Jeśli [rosyjskie] rafinerie rzeczywiście mają trudności ze znalezieniem alternatywnych nabywców, prawdopodobnie ich własna produkcja musiałaby się zmniejszyć. Wydaje się prawdopodobne, że zarówno produkcja ropy naftowej, jak i rafinerie będą z czasem spadać, zmniejszając dostawy zarówno ropy naftowej [i produktów] – zwłaszcza oleju napędowego – do reszty świata”.

W zakresie, w jakim utraconych rosyjskich przepływów nie da się zastąpić nową produkcją rafinerii gdzie indziej, jest to bardziej zła wiadomość dla nabywców oleju napędowego. Średnia cena detaliczna oleju napędowego w USA osiągnęła w tym tygodniu nowy rekord, wynoszący 5,703 USD za galon.

Ograniczenia UE dotyczące ubezpieczenia przesyłki

Osoby spoza kręgów żeglugowych mogą jeszcze nie pojąć znaczenia unijnego (i spodziewanego w Wielkiej Brytanii) zakazu ubezpieczenia statków z rosyjską ropą i towarami przewożonymi do krajów poza UE.

„To krytyczny środek”, który wpłynie na „znaczną część globalnej floty tankowców”, podkreśla Poten & Partners.

„To prawdopodobnie uniemożliwi wielu głównym właścicielom podnoszenie rosyjskich ładunków” – powiedział BRS.

Kiedy USA nałożyły sankcje na tankowce przewożące irańską i wenezuelską ropę, eksport ostatecznie płynął. Ładunki były ładowane na pokłady starszych tankowców z niejasną własnością i bez zachodnich powiązań ubezpieczeniowych i finansowych. Transakcje nie były przeprowadzane w dolarach amerykańskich.

Właściciel tankowca Euronav (NYSE: EURN ) często podkreśla tę kwestię podczas telekonferencji, nazywając ją „nielegalnym handlem”. Według ostatnich obliczeń, Euronav oszacował, że ta flota ustabilizowała się na poziomie około 55-60 starszych VLCC oraz około 30 Suezmaxów.

„Nielegalny” handel wzrośnie?

Aby utrzymać przepływy eksportowe po wprowadzeniu sankcji UE, Rosja i/lub jej nabywcy ładunków musieliby znaleźć wystarczającą liczbę tankowców zastępczych, korzystając z już objętych sankcjami rosyjskich statków lub korzystając z „nielegalnej” floty.

Według BRS „Chociaż [zakaz ubezpieczenia] zniechęci właścicieli tankowców głównego nurtu do podnoszenia ładunków, prawdopodobnie nie zniechęci właścicieli tankowców niszowych, których statki są już zaangażowane w transport nielegalnej irańskiej i wenezuelskiej ropy”.

Pytanie brzmi: czy dostępnych jest wystarczająco dużo tankowców z ropą i produktami, aby wejść do tego legalnie szarego handlu przed wprowadzeniem sankcji UE, poza tymi, które już służą Wenezueli i Iranowi? Poten oszacował, że „jeśli zakaz ubezpieczenia wykluczy większość międzynarodowej floty”, Rosja będzie musiała zabezpieczyć usługi 20 Aframaxów (w przypadku transferu ze statku na statek), 51 Suezmaxów i 43-48 VLCC.

„Znalezienie tych statków i zorganizowanie ubezpieczenia może być bardzo trudne” – ostrzegł Poten. „Może to również utrudnić tym statkom zatrudnienie w regularnych międzynarodowych handlu ropą”.

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Paliwa już po 10 zł za litr? Jak wyświetlacze na stacjach będą pokazywać taką cenę

The European Parliament has warned of the consequences of the West abandoning fuel