w

Jak nowe sankcje UE nałożone na Rosję wpłyną na światowy handel energią

Wojna ukraińsko-rosyjska już wstrząsnęła światowymi rynkami energetycznymi. Sankcje sfinalizowane w piątek przez UE jeszcze bardziej wstrząśnie nimi – nie tylko dla branży tankowców, ale także dla amerykańskich konsumentów oleju napędowego i benzyny.

UE jest znacznie większym nabywcą rosyjskiej ropy naftowej niż USA, które na początku marca zakazały importu z Rosji. Nowe sankcje UE zakończą import rosyjskiej ropy naftowej do Europy do 5 grudnia, a produktów rafinowanych do 3 lutego 2023 roku.

Co być może nawet ważniejsze, UE będzie stopniowo wprowadzać zakazy unijnych ubezpieczeń, reasekuracji, usług technicznych lub wszelkich usług finansowych dla tankowców przewożących rosyjską ropę i produkty do dowolnego kraju, w tym obecnych nabywców w Indiach i Chinach, w tych samych ramach czasowych.

Wielka Brytania ma również zakazać ubezpieczenia i reasekuracji takich tankowców.

Ponad 90% statków na świecie jest ubezpieczonych w Europie i Wielkiej Brytanii. Zakaz ubezpieczenia może mieć „drastyczny wpływ na morski handel rosyjską ropą i produktami naftowymi”, powiedział pośrednik i firma konsultingowa Poten & Partners. „Potencjalnych implikacji nie można przecenić”.

Eksport ropy naftowej do Rosji

Co ma wspólnego nowy unijny zakaz importu z nabywcami paliwa z USA? I jak może to wpłynąć na właścicieli tankowców?

Od początku wojny Rosja była w stanie utrzymać płynność eksportu ropy . Zastępuje utraconą sprzedaż na Zachód sprzedażą do Indii iw mniejszym stopniu do Chin.

Jeszcze przed wprowadzeniem zakazu UE zastąpiła 1 milion baryłek dziennie (b/d) w zakupach ropy z Rosji, jak wynika z poniedziałkowego raportu Morgan Stanley. Ale „istnieją ograniczenia w zakresie stopnia, w jakim ta „przemiana” może się rozszerzyć”, powiedział. W wyniku tych ograniczeń, jak również wygasających kontraktów na dostawy, oczekuje, że produkcja rosyjskiej ropy spadnie o 1 mln b/d do końca roku.

Niższe wydobycie ropy w Rosji — o ile nie zastąpią jej OPEC, USA i inne kraje — to wiatr w tył dla cen ropy.

W handlu tankowcami dłuższy dystans pokonywany przez rosyjskie ładunki po inwazji spowodował wzrost stawek frachtowych dla Aframaxes (tankowce o pojemności 750 000 baryłek) i Suezmaxes (o pojemności 1 mln baryłek). Te małe i średnie tankowce mogą być zakwaterowane w rosyjskich terminalach.

Według analityka Evercore ISI Jona Chappella, w zakresie, w jakim rosyjskie ładunki zostaną ostatecznie zastąpione przez eksport z Bliskiego Wschodu, popyt na tankowce przesunie się w stronę VLCC o większej pojemności (bardzo duże tankowce o pojemności 2 mln baryłek).

Jednak jest wiele ruchomych elementów. Broker statkowy BRS kontrargumentował we wtorek, że UE będzie sprowadzać więcej ropy z USA – ładunków w dużej mierze przewożonych na Suezmaxach – pozostawiając mniej ropy z USA na eksport do Azji, ładunki przewożone na pokładach VLCC.

Eksport oleju napędowego do Rosji

Według Morgana Stanleya sytuacja rosyjskiego eksportu w sektorze produktów, zwłaszcza oleju napędowego, jest zupełnie inna niż ropy naftowej.

Morgan Stanley uważa, że ​​wraz z zakazem UE, oprócz zakazu w USA, rosyjskim produktom naftowym będzie znacznie trudniej znaleźć wystarczających alternatywnych nabywców.

„Jeśli [rosyjskie] rafinerie rzeczywiście mają trudności ze znalezieniem alternatywnych nabywców, prawdopodobnie ich własna produkcja musiałaby się zmniejszyć. Wydaje się prawdopodobne, że zarówno produkcja ropy naftowej, jak i rafinerie będą z czasem spadać, zmniejszając dostawy zarówno ropy naftowej [i produktów] – zwłaszcza oleju napędowego – do reszty świata”.

W zakresie, w jakim utraconych rosyjskich przepływów nie da się zastąpić nową produkcją rafinerii gdzie indziej, jest to bardziej zła wiadomość dla nabywców oleju napędowego. Średnia cena detaliczna oleju napędowego w USA osiągnęła w tym tygodniu nowy rekord, wynoszący 5,703 USD za galon.

Ograniczenia UE dotyczące ubezpieczenia przesyłki

Osoby spoza kręgów żeglugowych mogą jeszcze nie pojąć znaczenia unijnego (i spodziewanego w Wielkiej Brytanii) zakazu ubezpieczenia statków z rosyjską ropą i towarami przewożonymi do krajów poza UE.

„To krytyczny środek”, który wpłynie na „znaczną część globalnej floty tankowców”, podkreśla Poten & Partners.

„To prawdopodobnie uniemożliwi wielu głównym właścicielom podnoszenie rosyjskich ładunków” – powiedział BRS.

Kiedy USA nałożyły sankcje na tankowce przewożące irańską i wenezuelską ropę, eksport ostatecznie płynął. Ładunki były ładowane na pokłady starszych tankowców z niejasną własnością i bez zachodnich powiązań ubezpieczeniowych i finansowych. Transakcje nie były przeprowadzane w dolarach amerykańskich.

Właściciel tankowca Euronav (NYSE: EURN ) często podkreśla tę kwestię podczas telekonferencji, nazywając ją „nielegalnym handlem”. Według ostatnich obliczeń, Euronav oszacował, że ta flota ustabilizowała się na poziomie około 55-60 starszych VLCC oraz około 30 Suezmaxów.

„Nielegalny” handel wzrośnie?

Aby utrzymać przepływy eksportowe po wprowadzeniu sankcji UE, Rosja i/lub jej nabywcy ładunków musieliby znaleźć wystarczającą liczbę tankowców zastępczych, korzystając z już objętych sankcjami rosyjskich statków lub korzystając z „nielegalnej” floty.

Według BRS „Chociaż [zakaz ubezpieczenia] zniechęci właścicieli tankowców głównego nurtu do podnoszenia ładunków, prawdopodobnie nie zniechęci właścicieli tankowców niszowych, których statki są już zaangażowane w transport nielegalnej irańskiej i wenezuelskiej ropy”.

Pytanie brzmi: czy dostępnych jest wystarczająco dużo tankowców z ropą i produktami, aby wejść do tego legalnie szarego handlu przed wprowadzeniem sankcji UE, poza tymi, które już służą Wenezueli i Iranowi? Poten oszacował, że „jeśli zakaz ubezpieczenia wykluczy większość międzynarodowej floty”, Rosja będzie musiała zabezpieczyć usługi 20 Aframaxów (w przypadku transferu ze statku na statek), 51 Suezmaxów i 43-48 VLCC.

„Znalezienie tych statków i zorganizowanie ubezpieczenia może być bardzo trudne” – ostrzegł Poten. „Może to również utrudnić tym statkom zatrudnienie w regularnych międzynarodowych handlu ropą”.

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Paliwa już po 10 zł za litr? Jak wyświetlacze na stacjach będą pokazywać taką cenę

The European Parliament has warned of the consequences of the West abandoning fuel