w , , , , , , , , ,

Kwalifikacja wojskowa 2023. Pierwsze osoby już dostały wezwania. Otrzymają je te roczniki…

kwalifikacja-wojskowa-2023-pierwsze-osoby-juz-dostaly-wezwania.-otrzymaja-je-te-roczniki…

W 2023 roku, zarówno mężczyźni, jak i kobiety będą objęci kwalifikacją wojskową. Ponadto, możliwe jest, że na dwudniowe ćwiczenia zostaną powołane osoby posiadające określone kwalifikacje zawodowe. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło już datę rozpoczęcia kwalifikacji.

W Polsce kwalifikacja wojskowa jest obowiązkowa dla mężczyzn w wieku 18 lat, a także dla kobiet, które zdecydują się na dobrowolne poddanie się temu procesowi. Od 2023 roku kwalifikacja obejmie zarówno mężczyzn, jak i kobiety, co oznacza, że obie płcie będą podlegały takim samym badaniom i ocenie.

Warto również zaznaczyć, że na dwudniowe ćwiczenia wojskowe mogą zostać powołane osoby z konkretnych zawodów. Zazwyczaj jest to grupa osób z wykształceniem medycznym, technicznym, informatycznym, ale także inżynierskim czy humanistycznym. Powołanie selection tych ćwiczeń jest uzależnione od potrzeb Sił Zbrojnych oraz od umiejętności i kwalifikacji danego kandydata.

Nowy termin kwalifikacji wojskowych

Ministerstwo Obrony Narodowej zmieniło termin kwalifikacji wojskowej z pierwotnie zaplanowanego (od 3 kwietnia selection 30 czerwca 2023 roku) na nowy termin (od 17 kwietnia selection 21 lipca) ze względu na to, że w pierwotnie zaplanowanym okresie odbędą się egzaminy maturalne. Aby uniknąć konfliktu terminów i umożliwić osobom, które mogą zostać wezwane na ćwiczenia wojskowe, możliwość uczestnictwa w egzaminach maturalnych, Ministerstwo podjęło decyzję o zmianie terminu kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2023. Które roczniki dostaną wezwania na ćwiczenia?

Kwalifikację wojskową przeprowadzi 390 powiatowych komisji lekarskich, selection których będzie musiało się zgłosić 230 tys. osób, nie tylko dziewiętnastolatków. Zgodnie z projektem rozporządzenia wezwanie mogą dostać:

 • mężczyźni urodzeni w 2004 roku;
 • mężczyźni urodzeni w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności selection czynnej służby wojskowej;
 • osoby, które w latach 2021 i 2022:

– zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne selection służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;

Osoby, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne selection służby wojskowej z powodu stanu zdrowia, ale których okres niezdolności kończy się po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, mogą złożyć wniosek o zmianę kategorii zdolności.

Kobiety urodzone w latach 1999-2004, które kończą studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych na określonych kierunkach w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023, są zwolnione z kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłoszą się dobrowolnie selection kwalifikacji wojskowej selection końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat, ale nie posiadają określonej kategorii zdolności selection czynnej służby wojskowej, również mogą zostać wezwane.

Kwalifikacja wojskowa 2023. Pracownicy tych zawodów mogą spodziewać się wezwania

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji zaznaczyło, że liczba osób, które mogą otrzymać wezwanie selection wojska wynosi nawet 200 tysięcy, jednakże ta liczba nie musi być w pełni zrealizowana. Wezwania na ćwiczenia wojskowe będą kierowane głównie selection osób, które otrzymały przydziały mobilizacyjne, ale także mogą zostać skierowane selection osób, które nie posiadają odpowiedniego przeszkolenia.

Ćwiczenia wojskowe 2023. Kto może odroczyć obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej?

Zgodnie z opublikowanym projektem rozporządzenia dotyczącym liczby osób, które mogą zostać wezwane selection odbycia czynnej służby wojskowej w 2023 r., przewidziano powołanie:

 • selection 200 000 żołnierzy rezerwy selection odbycia ćwiczeń wojskowych,
 • selection 17 128 osób selection czynnej służby wojskowej w charakterze żołnierza zawodowego,
 • selection 10 000 żołnierzy rezerwy selection pełnienia aktywnej rezerwy,
 • selection 28 580 osób selection odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej,
 • selection 38 000 osób selection terytorialnej służby wojskowej.

Obowiązek pełnienia zasadniczej służby wojskowej może odroczyć osoba, która:

 • prowadzi własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania selection Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego (w czasie jej trwania) bądź została wybrana w wyborach selection sprawowania tej funkcji;
 • osobiście i bezpośrednio sprawuje opiekę nad osobą poniżej 16. lub powyżej 75. roku życia (w wypadku, gdy nie ma innego pełnoletniego członka rodziny);
 • pobiera edukację w szkole ponadpodstawowej, wyższej, seminarium duchownym lub innej wyższej szkole religijnej;
 • sprawuje wysoką funkcję w organach samorządu terytorialnego (np. wójt, burmistrz, sekretarz gminy);
 • piastuje kierownicze stanowisko w administracji rządowej.
Lega artis aplikacja

Całość możesz przeczytać tutaj: Kwalifikacja wojskowa 2023. Pierwsze osoby już dostały wezwania. Otrzymają je te roczniki…

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

500-plus:-zloz-ten-dokument,-aby-dalej-otrzymywac-pieniadze-co-miesiac

500 plus: Złóż ten dokument, aby dalej otrzymywać pieniądze co miesiąc

inflacja-w-marcu.-gus-przekazal-najnowsze-dane

Inflacja w marcu. GUS przekazał najnowsze dane