w

Łotewski rząd szykuje dodatki na ogrzewanie

W odpowiedzi na prognozy wzrostu cen energii w nadchodzącym sezonie grzewczym rząd przygotowuje się do dyskusji nad projektem rekompensat dla ludności. Wstępnie przewiduje się rekompensatę do 50 procent kosztów ogrzewania, a w życie wejdą także inne rodzaje wsparcia.

Premier Łotwy polecił Ministerstwu Opieki Społecznej przygotowanie oświadczenia informacyjnego na temat możliwości wprowadzenia w kraju systemu rekompensat za rosnące koszty ogrzewania do następnego sezonu grzewczego. Projekt mógłby zostać wstępnie przedyskutowany już w przyszłym tygodniu, a rekompensaty zaczęłyby obowiązywać od 1 września tego roku.

Zgodnie z projektem rozwiązania opracowanym przez Ministerstwo Opieki Społecznej, w następnym sezonie grzewczym państwo mogłoby rekompensować połowę kosztów ogrzewania, energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ministerstwo Gospodarki szacuje, że w ciągu roku ceny energii elektrycznej i gazu ziemnego oraz ciepła i paliw stałych do kotłów grzewczych mogą wzrosnąć o około 39%. Ceny paliw mogą wzrosnąć o około 40%. Ministerstwo Gospodarki zauważa, że spowoduje to wzrost średniego poziomu cen konsumpcyjnych o 5 – 6%, ale prognoza wzrostu cen towarów i usług jest wyraźnie niedoszacowana.

Ministerstwo Opieki Społecznej obliczyło, że cena gazu ziemnego w następnym sezonie grzewczym może wynieść nawet 140 euro za megawatogodzinę. Planuje się, że jeśli zużycie gazu w obiekcie wyniesie od 21 do 500 metrów sześciennych miesięcznie, państwo będzie gotowe zrekompensować 50% tego wzrostu – 35 euro za megawatogodzinę. Jeśli zużycie przekroczy 500 metrów sześciennych, państwo zrekompensuje 75% wsparcia z pierwszej grupy, czyli 75% z 35 euro: 26 euro za megawatogodzinę.

Ministerstwo Opieki Społecznej zauważa: średnia taryfa dla gospodarstw domowych w następnym sezonie grzewczym wyniesie około 150 euro za megawatogodzinę. W związku z tym rekompensata zostanie ustalona na poziomie 50% różnicy cenowej między nowymi taryfami a taryfami obowiązującymi w sezonie grzewczym 2021-22 (68 euro za megawatogodzinę).

Jeśli chodzi o energię elektryczną, to zgodnie z projektem decyzji zaproponowanym przez Ministerstwo, narzędzie wsparcia będzie uruchamiane tylko wtedy, gdy cena energii elektrycznej w danym miesiącu przekroczy 0,16 euro za kilowatogodzinę. W takim przypadku pierwsze 100 kilowatogodzin będzie kompensowane w 100%, kolejne 100 – w 50%, a każde następne 100 kilowatogodzin – w 25%. Kwota rekompensaty na gospodarstwo domowe nie przekroczy 35 euro, jeśli zużycie jest mniejsze niż 1 megawatogodzina.

Ministerstwo Opieki Społecznej proponuje automatyczne przyznawanie i obliczanie kwoty wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach, w których dochód na osobę nie przekracza 743 euro i do 500 euro na pozostałych członków gospodarstwa domowego. Wsparcie będzie przyznawane na podstawie danych z rejestrów państwowych – na ich podstawie będzie obliczany dochód członków jednego gospodarstwa domowego. Aby pomóc słabszym grupom społecznym, ministerstwo proponuje usprawnienie systemu przyznawania dodatków mieszkaniowych, tak aby dodatkowe grupy mieszkańców mogły kwalifikować się do tego świadczenia. Ponadto osobom niepełnosprawnym i emerytom może zostać przyznany jednorazowy dodatek. Według wstępnych szacunków łączne wydatki budżetowe na dodatki mogą wynieść 450-480 mln euro.

Rezultaty propozycji Ministerstwa Opieki Społecznej będą znane na posiedzeniu rządu, na którym będzie ona omawiana. Głównym pytaniem jest, czy pomoc będzie udzielana wszystkim konsumentom, czy tylko tym o niskich dochodach lub potrzebującym. Ogólnie rzecz biorąc, posunięcie rządu ma z pewnością charakter wyborczy, ale jest pożyteczne.
Należy przypomnieć, że rząd został zmuszony do pilnego opracowania planu wsparcia dla ludności przez informacje z Latvijas gāze.

Spółka opublikowała nowe taryfy gazu ziemnego dla gospodarstw domowych obowiązujące od 1 lipca. W zależności od zużycia taryfy wzrosną od 65,6% do 89,9%. Ceny dla gospodarstw domowych zużywających do 250 metrów sześciennych gazu rocznie wzrosną o 65,6%, z 1,10209 euro za metr sześcienny do 1,8252 euro za metr sześcienny. Zużycie gazu w przedziale od 250 do 500 metrów sześciennych wzrośnie z 0,966 euro do 1,68 euro, co stanowi wzrost o 74,7 procent. Od 1 lipca gospodarstwa domowe zużywające od 500 do 25 000 metrów sześciennych rocznie będą musiały płacić 1,52 euro za metr sześcienny zamiast dotychczasowych 0,80 euro, co oznacza wzrost o 89,9%.

Właściciele mieszkań, którzy używają gazu wyłącznie do gotowania, odczują wyraźny wzrost cen gazu. Według szacunków, w drugiej połowie roku gospodarstwa domowe będą płacić średnio 10,56 euro miesięcznie zamiast obecnych 7,67 euro. Tam, gdzie do ogrzewania używa się gazu, ceny mogą wzrosnąć ze 148 euro do 278 euro miesięcznie.

POLECAMY: Zakład mleczarski Elpa wstrzymuje produkcję

Aigar Kalvitis, Prezes Zarządu Latvijas gāze, powiedział, że wzrost cen gazu ziemnego był odczuwalny już w pierwszej połowie 2022 roku, ale był on wyraźnie mniejszy niż ogólny wzrost cen na rynkach światowych: „Biorąc pod uwagę wzrost cen na rynkach światowych, nie jest już możliwe kupowanie gazu ziemnego po niskich cenach, jak w zeszłym sezonie, a zeszłoroczne rezerwy zostały wyczerpane. Tak więc gaz ziemny trzeba będzie kupować po takiej cenie, jaką mamy, a w drugiej połowie roku taryfy są już skalkulowane na 107,34 euro za megawatogodzinę”.

Należy przypomnieć, że Rīgas namu pārvaldnieks, największa spółka zarządzająca budynkami mieszkalnymi w Rydze, już wcześniej ostrzegała mieszkańców Rygi, aby w miarę możliwości odkładali pieniądze na opłacenie nadchodzących zimowych rachunków. Ponadto spółka zawarła umowy serwisowe z firmami windykacyjnymi, do których będą niezwłocznie kierowane sprawy dotyczące niezapłaconych rachunków za media.

Administrator domeny

Szanowni Państwo, naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy prawnej jednak z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie postanowiliśmy hobbistycznie prowadzić dla was bloga, w jakim staramy się przekazać najważniejsze wiadomości z Polski i świata, jakich nie usłyszycie w telewizji. Utrzymania naszego wspólnego serwisu wiąże się z dużymi kosztami. Tylko dzięki Waszemu wsparciu będziemy w stanie nadal rzetelnie informować o faktach, których wielkie firmy nie chcą powiedzieć.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: „darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Wsparcie paypal:
paypal.me/legaartis

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

We Włoszech niedziela wyborcza

Latvian government prepares heating allowances