w

Nowe spojrzenie na Światowe Forum Ekonomiczne

Ludzie ze Światowego Forum Ekonomicznego, kierowanego przez Klausa Schwaba, nigdy nie męczą się „wyobrażaniem sobie  wszystkiego na nowo”. Od łańcuchów żywnościowychtożsamości cyfrowej,  opieki zdrowotnej, a nawet wyobrażenia sobie na nowo samego kapitalizmu – wszystko wydaje się być na stole. Nasi lepsi w Davos podjęli się tego, aby każdy aspekt naszego życia był uczciwy w grze polegającej na przeprojektowaniu, odtworzeniu, ponownej kalibracji, uporządkowaniu i zresetowaniu. Zawsze zgodnie z odgórnymi, technokratycznymi liniami, marzą o swoich ekskluzywnych konfabulacjach tylko dla zaproszonych.

Nie wiem jak wy, ale nie przypominam sobie, bym prosił lub upoważniał kogokolwiek do ponownego wyobrażenia sobie mojego życia. Myślę, że to moja praca. Czy nie powinniśmy powiedzieć tym facetom, żeby się tym nie martwili – „Mamy to”?

Wydają się niezrażeni i mimo to przystępują do reorganizacji świata.

Może powinniśmy odwdzięczyć się i na  nowo wyobrazić  Światowe Forum Ekonomiczne i samozwańcze elity, które zapełniają jego szeregi…

Nowe spojrzenie na Klausa Schwab

Herr Schwab sprawia, że ​​trudno  nie  wyobrazić go sobie jako SPEKTAROWEGO super złoczyńcy prosto z filmu o Jamesie Bondzie:

Ale to nie jest  wyobrażenie go na nowo. Ponowne  wyobrażenie oznacza zmianę, przekształcenie, przekształcenie czegoś, co jest, w coś, czym nie jest, ponieważ wolisz to w ten sposób.

Jeśli więc mielibyśmy ponownie wyobrazić sobie Klausa Schwaba, to może moglibyśmy zacząć od  początku,  z ojcem Klausa Schwaba, Eugenem Schwabem, który był wojskowym wykonawcą przemysłowym reżimu nazistowskiego podczas II wojny światowej.

Według reportera śledczego Whitney Webb, starszy Schwab:

„doprowadził do wojny wspierany przez nazistów niemiecki oddział szwajcarskiej firmy inżynieryjnej jako wybitny wykonawca wojskowy.“

Ta firma, Escher-Wyss, wykorzystywała niewolniczą siłę roboczą w nazistowskich wysiłkach, by opracować bombę atomową. Wiele lat później, kiedy Schwab zasiadał w radzie dyrektorów, zatwierdził inicjatywę pomocy rządowi RPA z czasów apartheidu w pogoni za bombą atomową.

W tej erze otwartej rozmowy o reparacjach, być może ponowne wyobrażenie Klausa Schwaba mogłoby nakazać, aby Światowe Forum Ekonomiczne wypłaciło reparacje potomkom niewolniczej pracy z czasów nazistowskich (obozy koncentracyjne) i za ich udział we wzmacnianiu apartheidu w Afryce Południowej.

Wreszcie, biorąc pod uwagę, że Schwab był protegowanym Henry’ego Kissingera, uważanego przez niektórych za  zbrodniarza wojennego w jego machinacjach  wobec wielu krajów na całym świecie; być może ponowne wyobrażenie Klausa Schwaba powinno również obejmować pewien sposób procesu Prawdy i Pojednania wobec krajów i populacji, którym intelektualny mentor Schwaba zadał tyle bólu i cierpienia.

Nowe spojrzenie na ślady węglowe elity

Wydaje się, że to, że kryzys klimatyczny wymaga masowej reorganizacji całego naszego życia, zostało już przesądzone. Kiedy zobaczysz niektóre z różnych oświadczeń pochodzących z niezliczonych konklaw klimatycznych, w tym Davos, zobaczysz, że naciskają na:

Jeśli ktoś  miałby ponownie wyobrazić  Światowe Forum Ekonomiczne w kategoriach wykazania się przywództwem i rozwiązania tego pozornie bezprecedensowego kryzysu, logicznym i szlachetnym posunięciem byłoby wyeliminowanie w  pierwszej kolejności najbardziej emisyjnych form podróżowania i rzucającej się w oczy konsumpcji.

Prywatne odrzutowce i superjachty musiałyby odlecieć natychmiast i bez wyjątków. Prywatne odrzutowce mogą zostać przetopione na złom i ponownie użyte, zgodnie z  notatką UK Fires dotyczącą Absolute Zero 2050 . Wszystkie superjachty można by na stałe zacumować w krajach trzeciego świata i przeznaczyć na mieszkania o niskich dochodach.

Według stanu na 2016 r. na świecie było około 10 000 superjachtów (ponad 28 metrów), a każdego roku buduje się ich 150. Gdyby jeden  superjacht  mógł zostać zmodernizowany , aby pomieścić 50 rodzin o niskich dochodach, moglibyśmy zapewnić stałe schronienie 500 000 rodzin na całym świecie. Każdy potrzebuje domu, nikt nie potrzebuje superjachtu. Poprzez zmianę kontekstu własności jachtów i prywatnych odrzutowców możemy złagodzić niedobór mieszkań w sposób neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla.

Wszystkie spotkania i superszczyty w Davos od tego dnia mogłyby odbywać się za pośrednictwem zdalnej wideokonferencji, co jeszcze bardziej zmniejszyłoby ślad węglowy organizowania takich spotkań.

Wreszcie, każdy uczestnik Davos lub WEF, który popiera lub promuje plany działania wynikające z tych postępowań, powinien być prawnie zobowiązany do dostosowania własnych wzorców konsumpcji do zaleceń, nawet zanim takie zalecenia staną się polityką.

Oznaczałoby to: pozbycie się pojazdów spalinowych, prywatnych odrzutowców, jachtów, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej lub szóstej rezydencji i zaprzestanie jedzenia mięsa.

Nowe spojrzenie na CBDC i Kredyt Społeczny

Nie popełnij błędu, waluty cyfrowe Banku Centralnego będą środkiem smarnym, dla którego wdrażane są programy kredytów społecznych inspirowane przez WEF.

Punkty do dyskusji WEF zawsze zawierają politycznie poprawne modne słowa, takie jak „włączenie”, „różnorodność” i „upodmiotowienie”, więc czy jest lepszy sposób na ponowne wyobrażenie sobie CBDC niż skierowanie całej rozmowy na globalną, neutralną walutę cyfrową, która już istnieje i nie ma barier wejścia dla nikogo na świecie?

Mówię oczywiście o Bitcoin, który istnieje teraz i już zaznacza wszystkie pola włączenia, różnorodności i wzmocnienia. Co więcej, zapewnia absolutne niezbywalne prawa tym, którzy go posiadają, kto mógłby z tym polemizować?

Nowe spojrzenie na konstytucyjnie zagwarantowane prawa człowieka

Mówiąc o prawach człowieka, tłum z Davos zawsze deklaruje im deklarację we wszystkim, co robią. Najnowsza książka Schwaba „The Great Narrative” formalnie popiera prawa człowieka określone w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ:

jedna wszechogarniająca rama wartości została ratyfikowana przez 193 państwa członkowskie Organizacji Narodów Zjednoczonych: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.135 Jej 30 artykułów szczegółowo opisuje „podstawowe prawa i podstawowe wolności” jednostki oraz potwierdza ich uniwersalny charakter jako „nieodłączny, niezbywalny”. i ma zastosowanie do wszystkich istot ludzkich

tworzą podstawę uniwersalnego systemu wartości. Ta książka obejmuje wartości humanistyczne, które jednoznacznie stawiają na pierwszym miejscu wolność, godność człowieka i dążenie do dobra wspólnego. 

Przyjrzyjmy się więc, czym właściwie są te uniwersalne prawa człowieka. Jeśli spojrzymy na  Deklarację Praw Człowieka ONZ , w szczególności Artykuły 12:

Nikt nie może być narażony na arbitralną ingerencję w jego prywatność, rodzinę, dom lub korespondencję ani na ataki na jego honor i dobre imię. Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed taką ingerencją lub atakami.

Artykuł 13:

  1. Każdy ma prawo do swobodnego przemieszczania się i pobytu w granicach każdego państwa.
  2. Każdy ma prawo opuścić dowolny kraj, w tym swój własny, i wrócić do swojego kraju.

Artykuł 17:

  1. Każdy ma prawo do posiadania własności samodzielnie, jak również w powiązaniu z innymi.
  2. Nikt nie może być samowolnie pozbawiony swojej własności.

Artykuł 18:

Każdy ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania; prawo to obejmuje wolność zmiany wyznania lub przekonań oraz wolność uzewnętrzniania, indywidualnie lub wspólnie z innymi, publicznie lub prywatnie, swojego wyznania lub przekonań poprzez nauczanie, praktykowanie, kult i przestrzeganie obyczajów.

Artykuł 19:

Każdy ma prawo do wolności opinii i wypowiedzi; prawo to obejmuje wolność posiadania opinii bez ingerencji oraz poszukiwania, otrzymywania i przekazywania informacji i idei za pośrednictwem wszelkich mediów i bez względu na granice.

Następnie, ponownie wyobrażając sobie WEF, moglibyśmy założyć, że egzekwują te globalnie ratyfikowane prawa na podstawie własnego członkostwa i wykluczają lub usuwają głowy państw z każdego kraju, który naruszył te prawa w ciągu ostatnich kilku lat blokad: a mianowicie Kanady, Australii, Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania, prawie każdy kraj strefy euro i każdy inny naród, który zablokował swoją populację, przymusił szczepienia, deplatformował dysydentów lub w jakikolwiek sposób opowiadał się za redystrybucją bogactwa (własności).

Nowe wyobrażenie „Wielkiego Resetu Czwartej Rewolucji Przemysłowej”

Ponowne wyobrażanie sobie życia innych ludzi jest zabawne. Kiedy już wszystko wyjaśnisz dla wszystkich innych, może być trudno zrozumieć, dlaczego ktokolwiek miałby się temu oprzeć. Wyraźnie przedstawiliśmy inkluzywny, regenerujący, wzmacniający zestaw zasad, według których Partia Davos ma żyć, więc  dlaczego tego nie zrobią?

Naturalnie nie zrobią dla nich tego, co sobie wyobrażamy na nowo, więc jak to się dzieje, że istnieje pewne oczekiwanie, że posłusznie zastosujemy się do nich, ilekroć zechcą „zmienić kontekst”  naszych  podstawowych praw?

Rzeczywistość jest taka, że ​​nikt nie ma moralnego autorytetu, aby na nowo wyobrazić sobie czyjeś życie poza własnym. To jest właściwie obiektywny punkt całej Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.

Myślenie, że jeden wielki supermózg lub rada mędrców może  znaleźć najlepszy sposób na życie dla ponad 8 miliardów niezależnych umysłów i ciał, jest poza wyobrażeniem, to czyste złudzenie.

Główną wadą jest przekonanie, że tak jest, powodują wiele szkód. Ten  technokratyczny sposób myślenia  jest tym, co zapisuje karty historii: niewielka kadra samozwańczych elit myśli, że już to wszystko rozpracowała, a potem  whammo  – inflacja, nierówności majątkowe, załamanie społeczne, ruina gospodarcza i tyrania. Próba kontrolowania wyniku dla wszystkich skutecznie piecze chaos.

Tak naprawdę jest tylko jedna rzecz, którą każdy może kontrolować, a mianowicie jego własna reakcja na to, co mu się przydarza. Otóż ​​to. Ale żeby to sobie uświadomić, potrzeba aktu pokory. Dla tłumu z Davos pokora jest obciążeniem.

Na szczęście powstaje inna narracja: narracja o zdecentralizowanej rewolucji. Jest to wolność do jednostronnego działania, niezależnie od tego, co myślą inni, i robienia tego bez naruszania czyichkolwiek praw do tego samego. Daje to początek szlachetnej alchemii, pozytywnemu sprzężeniu zwrotnemu.

To podstawa, na której rodzą się wolne rynki i sam kapitalizm. To właśnie zapoczątkowało reformację, oświecenie, renesans oraz rewolucje przemysłowe i informacyjne.

Możemy ustalić uzgodniony zestaw zasad, których 8 miliardów z nas  nie może  sobie nawzajem zrobić. Mamy już takie zasady, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ale nie możemy zdecydować, co ktokolwiek  powinien  zrobić, bez nakłaniania ich do wspólnie uzgodnionej wymiany wartości.

Światowe Forum Ekonomiczne to ostatni oddech epoki industrialnej, późnego globalizmu. Mogą wywierać teraz niepotrzebny wpływ, ale może już przekroczył swój zenit.

Wyobraź  sobie siebie na nowo

Biorąc pod uwagę, że załoga Davos nie będzie się zmieniała, zwłaszcza przez nas, plebejuszy, to, co możemy  zrobić  , to tak naprawdę  jedyna  praktyczna rzecz w ramach wcielonej rzeczywistości: możemy na nowo wyobrazić  sobie siebie.

W moim poprzednim poście o  ochronie przed „człowiekiem z Davos” zacytowałem Neville’a Goddarda, jednego z wybitnych myślicieli Złotego Wieku Nowej Myśli. Jego książki  „Awakened Imagination”  i  „The Power of Awareness”  dostarczają antidotum na tych, którzy chcieliby rzucić twoje życie na obraz swojego umysłu (w przedruku Tarchera  znajdują się je obie )

Oto sekret  , którego nie chcą, abyś poznał ci, którzy mieliby rządzić innymi: wyobraźnia jest prawdziwą  supermocą . Jedno, którym obdarzono nas wszystkich.

Wyobraźnia jest bramą rzeczywistości. „Człowiek”, powiedział Blake, „jest albo arką Bożą, albo widmem ziemi i wody”. „Oczywiście jest on tylko naturalnym organem podlegającym Sense”. „Wiecznym Ciałem Człowieka jest Wyobraźnia: to jest sam Bóg, Boskie Ciało. Jezus: jesteśmy jego członkami”.

Nie znam lepszej i prawdziwszej definicji Wyobraźni niż Blake. Dzięki wyobraźni mamy moc, by być kimkolwiek, kim pragniemy być. Poprzez wyobraźnię rozbrajamy i przekształcamy przemoc świata.  Nasze najbardziej intymne, a także najbardziej przypadkowe relacje stają się wyobrażeniowe, gdy budzimy się do  „tajemnicy ukrytej od wieków”,  że  Chrystus w nas jest naszą wyobraźnią . Zdajemy sobie wtedy sprawę, że tylko tak, jak żyjemy wyobraźnią, można naprawdę powiedzieć, że w ogóle żyjemy

Ciekawe, że Schwab i spółka często używają tego słowa  „re-wyobraź sobie” . Kiedy zrozumiesz prawdziwą moc wyobraźni, opisaną przez Goddarda, że ​​zawiera ona leżącą u podstaw twórczą moc wszechświata, wtedy akt  ponownego wyobrażenia sobie czyjegoś życia jest rodzajem drapieżnictwa. To wampiryzm, zarówno ekonomiczny, jak i duchowy. W skali objawia się psychozą formowania masy.

Partia w Davos (być może bardziej jak sabat) chciałaby, abyś uwierzył, że władza jest ich, są dosłownie Kapłanami Świątyni w kościele późnego globalizmu.

Ale rzeczywistość jest taka, że ​​każdy ma tę supermoc. Jeśli używasz swojego, wyznaczasz sobie własne przeznaczenie. Jeśli wystarczająca liczba ludzi przejmie kontrolę nad swoją własną psychiczną i mentalną świątynią, tą wewnątrz, wówczas władcy ciemności tego świata stracą swoją moc.

Bez aktywnego przejmowania własnych myśli i celów całe twoje życie będzie czymś, co po prostu ci się przydarzy. Kiedy dążysz do własnych ideałów i kontrolujesz własne myśli, wyrażasz uniwersalną siłę życiową na swój własny, niepowtarzalny sposób. To nie znaczy, że jesteś w stanie „sterować rzeczywistością”, co w rzeczywistości próbuje zrobić tłum z Davos.

Ale jakie cele i aspiracje osiągniesz, będą  pomimo  tego, co według Klausa Schwaba, Partii Davos i Światowego Forum Ekonomicznego powinieneś zrobić, zamiast tego, na co ci  pozwalają  .

Jeśli wystarczająco dużo ludzi zrobi to: przejmą dowództwo nad własnym przeznaczeniem, staną się Suwerennymi Indywidualnościami, będą żyć w pogoni za własnymi celami i aspiracjami, to tak naprawdę nie będzie miało znaczenia, co myślą zewnętrzne grupy z epoki schyłkowej.

Administrator domeny

Szanowni Państwo, naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy prawnej jednak z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie postanowiliśmy hobbistycznie prowadzić dla was bloga, w jakim staramy się przekazać najważniejsze wiadomości z Polski i świata, jakich nie usłyszycie w telewizji. Utrzymania naszego wspólnego serwisu wiąże się z dużymi kosztami. Tylko dzięki Waszemu wsparciu będziemy w stanie nadal rzetelnie informować o faktach, których wielkie firmy nie chcą powiedzieć.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: „darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Wsparcie paypal:
paypal.me/legaartis

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  1. Krytyka, sarkazm, kpina to jest broń przeciw patologii z Davos i ich kumpli. Filmików satyrycznych i takich publikacji -ciągle za mało- utopić ich w śmieszności i kpinie, a stracą autorytet, którym ze strachu cieszą się wśród opłaconych krajowych decydentów.

Media: Czechy zniosą stanowisko komisarza ds. stosunków z Rosją

Poseł: w październiku ok. 200 tys. łotewskich emerytów będzie żyć w skrajnej biedzie