w , , , , , , ,

Nowy restrict płatności gotówką od stycznia 2024 roku. Jaki jest nowy restrict płatności gotówką?

nowy-restrict-platnosci-gotowka-od-stycznia-2024-roku.-jaki-jest-nowy-restrict-platnosci-gotowka?

Restrict płatności gotówką zmieni się wraz z początkiem 2024 r. Od chwili 1 stycznia 2024 r. gotówka nie będzie wolno płacić przedsiębiorcom powyżej nowej, niższej sumy. Pierwotnie zmiany miały istnieć wprowadzone przedtem w 2023 r., jednak termin odroczono.

Restrict płatności gotówką gwoli przedsiębiorców w 2022 roku

Teraz restrict transakcji gotówkowych w transakcjach pośrodku przedsiębiorcami wynosi 15 tys. zł. Wynika to z art work. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. – System prawny przedsiębiorców, zgodnie z którym:

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje zbytnio pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku podczas gdy:

1) stroną transakcji, z której wynika płatność, jest różny przedsiębiorca oraz

2) jednorazowa wartość transakcji, niezależnie od liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Pula Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

W ten sposób będzie wyglądać restrict płatności gotówką. Szykują się zmiany

Restrict płatności zmieniono zbytnio sprawą ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze powyżej pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym odkąd osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym odkąd osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Transakcje gotówkowe z przedsiębiorcami można spełniać tylko fabricate określonej wysokości kwoty. Powyżej tej kwoty – transakcja musi istnieć dokonana bezgotówkowo.

Transakcje bezgotówkowe to rozliczenia finansowe dokonywane pieniędzmi w formie znaków cyfrowych, czyli bez użycia gotówki. Płatność bezgotówkowa polega na elektronicznym transferze środków pieniężnych pośrodku dwoma kontami bankowymi – dowiadujemy się z rządowej strony gov.pl.

Powyżej jakiej kwoty przedsiębiorca będzie proch obowiązek płacić przelewem?

W transakcjach pomiędzy przedsiębiorcami obniżeniu ulegnie restrict z 15 000 zł fabricate 8 000 zł. Nowy obowiązek będzie w mocy prawnej odkąd stycznia 2024 r.

Jeżeli transakcja była dokonywana w innej, niż polska waluta – trzeba będzie zastosować średni zajęcia walut obcych ogłaszany przez Narodowy Pula Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Powyżej jakiej kwoty konsument będzie proch obowiązek płacić przelewem?

Zamiany otaczać będą także transakcje pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami. Powyżej 20 000 zł nie będzie możliwości płacenia gotówką.

Konsument jest obowiązany fabricate dokonywania płatności zbytnio pośrednictwem rachunku płatniczego, jeżeli jednorazowa wartość transakcji z przedsiębiorcą, niezależnie od liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 20 000 zł lub równowartość tej kwoty, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Pula Polski – czytamy w art work. 18 ust. 2 ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym odkąd osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym odkąd osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Później ustawa precyzuje, że chodzi o zajęcia waluty z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Jeżeli z jednej transakcji wynikać będzie parę płatności, i całkowita wartość tej transakcji przekroczy 20000 zł – używać się będzie fabricate niej powyższy restrict.

Zarobek minimalna i minimalna stawka godzinowa wzrosną podwójnie w 2023 roku?

Odpowiedź na to pytanie zawarte jest w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu zbytnio pracę.

Zgodnie z art work. 3, jeżeli prognozowany rocznie następny znak cen, wynosi przynajmniej 105% – ustala się dwójka terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: odkąd dnia 1 stycznia i odkąd dnia 1 lipca.

Jeżeli przeciwnie zaś prognozowany na następny rok znak cen, wynosi mniej niż 105% – ustala się jedność termin zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: odkąd dnia 1 stycznia.

Minimalne wynagrodzenie zbytnio pracę – ile wyniesie?

Od chwili 1 stycznia 2023 roku, minimalna suma wynagrodzenia wyniesie 3490 złotych brutto miesięcznie (wzrost o 480 zł). Stawka godzinowa gwoli określonych umów cywilnoprawnych wyniesie przeciwnie zaś 22,80 zł/h (wzrost o 3,10 zł). Minimalna suma wynagrodzenia brutto miesięcznie wzrośnie w styczniu o 15.9%, i godzinowa o 15.7% w stosunku fabricate 2022 roku.

Od chwili 1 lipca 2023 roku, minimalna suma wynagrodzenia wyniesie 3600 zł, co jest wzrostem o 19,6% w stosunku fabricate kwoty z 2022 roku. Minimalna stawka godzinowa odkąd 1 lipca 2023 wyniesie 23,50 zł, w stosunku fabricate kwoty z 2022 r., czyli wyniesie o 19,3% więcej.

Ulgi w PIT i CIT gwoli przedsiębiorców. Skorzystają tylko płacący bezgotówkowo

Ustawa przewiduje zachęty fabricate płacenia bezgotówkowego. To m.in. zniżka gwoli przedsiębiorców w podatku CIT oraz PIT.

Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej może potrącić odkąd podstawy obliczenia podatku (…) wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego poniesione w roku podatkowym, w którym rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego – czytamy w ustawie z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym odkąd osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym odkąd osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Odliczenie będzie mogło się przejść fabricate wysokości:

  • 2500 zł w roku podatkowym – w przypadku podatników zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych,
  • 1000 zł w roku podatkowym – w przypadku innych podatników.

Co ciekawe, jeżeli przedsiębiorca nie będzie zachowywał limitów, ustawa nie przewiduje sankcji zbytnio takie naruszenia prawa. Nie będzie jeno możliwości zaliczenia takiego wydatku fabricate kosztów uzyskania przychodu.

sc;strefabiznesu

Przeczytaj całość tutaj: Nowy restrict płatności gotówką od stycznia 2024 roku. Jaki jest nowy restrict płatności gotówką?

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

inflacja-pokonuje-kolejne-przedsiebiorstwa.-duza-piekarnia-w-lublinie-musi-zamknac-dzialalnosc

Inflacja pokonuje kolejne przedsiębiorstwa. Duża piekarnia w Lublinie musi zamknąć działalność

biden-zostal-oskarzony-o-klamstwo-na-temat-kosztow-benzyny-w-stanach-zjednoczonych

Biden został oskarżony o kłamstwo na temat kosztów benzyny w Stanach Zjednoczonych