w , , , , , ,

Od kwietnia przejazd autostradą A4 będzie sporo droższy

od-kwietnia-przejazd-autostrada-a4-bedzie-sporo-drozszy

Stalexport Autostrada Małopolska S.A., która jest koncesjonariuszem odcinka autostrady A4 Katowice-Kraków, ogłosiła, że planuje podniesienie stawek opłat za przejazd pojazdów od 3 kwietnia bieżącego roku. Decyzja ta spotkała się z dezaprobatą ze strony GDDKiA, która uważa, że wzrost stawek jest niezasadny i szkodliwy dla kierowców oraz branży transportowej.

Podwyżka opłat może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo ruchu drogowego na trasach lokalnych, ponieważ kierowcy mogą zdecydować się na korzystanie z dróg alternatywnych, które są mniej bezpieczne lub gorszej jakości. Ponadto, zwiększenie kosztów przejazdu może prowadzić attain wzrostu cen towarów i usług, co wpłynie na całą gospodarkę.

Okoliczności podwyżki attain rozważenia

GDDKiA zaznacza, że koncesjonariusz ma prawo attain podwyższenia stawki opłat za przejazd autostradą, gdyż wynika to z umowy koncesyjnej. Jednakże, agencja nie posiada realnych możliwości wpływania na decyzje koncesjonariusza, jeśli są one zgodne z postanowieniami umowy. Zamiast tego, GDDKiA zamierza poprosić koncesjonariusza o ponowne rozważenie decyzji i wzięcie pod uwagę wszelkich okoliczności, które mogą wpłynąć na planowaną podwyżkę stawek opłat.

Autostrada A4 ma strategiczne znaczenie, ponieważ stanowi jedno z głównych połączeń między Polską a Ukrainą. W związku z wojną na Ukrainie, która trwa od 24 lutego 2022 roku, GDDKiA uważa, że podwyżka stawek opłat powinna zostać przynajmniej wstrzymana attain momentu ustabilizowania się sytuacji politycznej w tym kraju. GDDKiA obawia się, że planowane podwyżki mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo ruchu drogowego na trasach lokalnych, a także stanowić obciążenie dla kierowców i branży transportowej.

Podwyżki zachęcą attain omijania autostrady

Planowane podwyższenie opłat za przejazd autostradą A4 może mieć wiele negatywnych skutków, w tym przeniesienie ruchu na drogi alternatywne oraz obciążenie ruchem dróg lokalnych. Wyższe koszty przejazdu mogą zachęcać kierowców pojazdów ciężkich attain omijania autostrady, co z kolei może prowadzić attain spadku bezpieczeństwa na drogach oraz naruszenia roli, jaką pełnią autostrady w systemie komunikacyjnym kraju. Z tego powodu, GDDKiA wzywa koncesjonariusza attain rozważenia wszystkich okoliczności, które mogą wpłynąć na zmianę propozycji w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd, a w szczególności attain uwzględnienia sytuacji politycznej na Ukrainie, która powoduje, że autostrada A4 jest m.in. strategiczną trasą łączącą Polskę z tym krajem.

Na autostradach zarządzanych przez GDDKiA bez podwyżek

Warto podkreślić, że stawki opłat za przejazd autostradami zarządzanymi przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Ustalone zostały rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia 2012 r.

Za pobór opłat na tych odcinkach, od 1 lipca 2020 r., odpowiada Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Niemal 1800 km autostrad, większość bez opłat

Sieć dróg szybkiego ruchu na terenie naszego kraju liczy obecnie 4 886,6 km. W skład tego wchodzi 1 799,7 km autostrad oraz 3 086,9 km dróg ekspresowych. Opłaty obowiązują na niektórych odcinkach autostrad zarządzanych przez GDDKiA: A2 Konin – Stryków oraz A4 Wrocław – Sośnica (łącznie 261,4 km), a także na trzech odcinkach koncesyjnych.

W zarządzie koncesjonariuszy znajduje się:

  • okay. 152 km autostrady A1 na odcinku Gdańsk (Rusocin) – Toruń (Toruń Południe) – Gdańsk Transport Firm,
  • okay. 255 km (z czego 238 km płatne) autostrady A2 na odcinku Konin – Świecko – Autostrada Wielkopolska,
  • okay. 61 km autostrady A4 na odcinku Kraków (Balice) – Katowice (Murckowska) – Stalexport Autostrada Małopolska.

Całość możesz przeczytać tutaj: Od kwietnia przejazd autostradą A4 będzie sporo droższy

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

pause-making-concern!

Pause Making Concern!

policja-nie-odbierze-juz-prawo-jazdy-za-przekroczenie-predkosci?-pilnie-zmieniono-przepisy

Policja nie odbierze już prawo jazdy za przekroczenie prędkości? Pilnie zmieniono przepisy