w

Oficjalny raport laboratorium brytyjskiego potwierdza, że szczepionki przeciw Covid-19 zdecydowanie zawierają tlenek grafenu

pixabay

Szczepionki Covid-19 zostały przebadane kryminalistycznie w Wielkiej Brytanii, a raport laboratoryjny potwierdza, że ​​zawierają nanomateriały grafenowe, które mogą przenikać przez naturalne bariery organizmu i uszkadzać ośrodkowy układ nerwowy, oraz tlenek grafenu, który może uszkadzać narządy wewnętrzne, niszczyć zdrowie krwi, wyzwalać raka i powodują zmiany w funkcji genów wśród wielu innych niekorzystnych skutków.

Po swoim własnym doświadczeniu z pacjentami, którzy doznali widocznych obrażeń poszczepiennych i działań niepożądanych, brytyjska praktyka medyczna zgłosiła się w grudniu 2021 r., oferując pomoc w dochodzeniu w celu ustalenia, czy wyniki odkryte przez dr Noacka i Camprę mogą być powtórzone w Wielkiej Brytanii, a także zbadać fiolki do wstrzyknięć COVID-19 pod kątem wykrycia toksyn lub nieoczekiwanej zawartości.

Lekarz wyjął fiolkę do zastrzyków z lodówki znajdującej się w gabinecie, w którym pracuje, i przekazał ją niezależnemu badaczowi, który pomagał w badaniu przypadków związanych z urazami doznanymi w wyniku zastrzyków podanych w ramach wdrożenia.

Od tego czasu uzyskano kolejne fiolki, które obejmują trzech głównych producentów w Wielkiej Brytanii: Pfizer,
Moderna i AstraZeneca.

Zawartość fiolek do wstrzykiwań została zbadana kryminalistycznie, a raport laboratoryjny został oficjalnie opublikowany.

Raport zatytułowany „ Jakościowa ocena wtrąceń w szczepionkach Moderna, AstraZeneca i Pfizer Covid-19 ” został przedstawiony policji zaangażowanej w brytyjską sprawę karną, 6029679/21, która ma dostarczyć więcej niż wystarczająco uzasadnione podejrzenie, że poważne popełniono przestępstwa z oskarżenia publicznego dotyczące podawania eksperymentalnych terapii.

Raport zawiera raporty toksykologiczne dotyczące fiolek do wstrzyknięć, które zostały przebadane sądowo, z wynikami, które dostarczają „więcej niż wystarczających podstaw”, aby policja złożyła wniosek o nakaz policyjny i kryminalny z 1984 r. i przejął dla siebie fiolki do wstrzyknięć.

Policja będzie wtedy mogła przekazać je do laboratorium Home Office w celu powtórzenia ustaleń i umożliwi im posiadanie własnych twardych dowodów na poparcie poważnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego.

Dodatkowo, policja, zgodnie z obowiązkiem opieki nad społeczeństwem, została poproszona o natychmiastowe zaprzestanie wdrażania eksperymentalnego leczenia.

Raport : Ocena jakościowa wtrąceń w szczepionkach Moderna, AstraZeneca i Pfizer Covid-19 – przez UNIT

Przedmiotem badania były cztery fiolki ze szczepionkami.

Do badań pobrano dwie próbki Moderna oraz 1 próbkę AstraZeneca i 1 próbkę Pfizera w celu przeanalizowania zawartości i określenia, czy nie były w nich zadeklarowane składniki.

Oto lista deklarowanych składników każdej szczepionki przez producentów –

image 263

W analizie skupiono się na inkluzjach, które nie są deklarowane przez producentów, głównie grafen i nanostruktury związane z węglem w postaci kompozytów węglowych lub grafenowych, grafen w połączeniu z glikolem polietylenowym, tlenek grafenu, związki tlenku żelaza i kalcyt.

Cztery Fiolki

Analiza wszystkich czterech zawartości fiolek pozwoliła zidentyfikować obiekty, które są podobne i zostały indywidualnie zdefiniowane i zilustrowane w raporcie.

Zidentyfikowane wtrącenia to:

  1. Nano wstążki grafenowe pokryte glikolem polietylenowym
  2. Forma kompozytowa grafenu 1.
  3. Forma kompozytowa grafenu 2.
  4. Kalcyt mikrokrystaliczny z wtrąceniami węglowymi.
  5. Grafen Nano Form z fluorescencją i bez
  6. Grafenowe obiekty nano
  7. Grafenowe nano zwoje

Moderna 01

Pierwszą ocenioną próbką była Moderna 01, którą zbadano metodą spektroskopii Ramana. Badanie wyraźnie wykazało, że wszystkie inkluzje w szczepionce mają silny sygnał węglowy z potwierdzonymi składami grafenu w niektórych reprezentatywnych formach.

image 264

Z dwóch obiektów uzyskano dwa wyraźne sygnały. Płaskie wstęgowe wtrącenia wykazywały wyraźne widma grafenu zintegrowane z widmem glikolu i innych związków o mniejszym znaczeniu. Drugi wyraźny sygnał uzyskano z postaci mikrokrystalicznej kalcytu, a formy kompozytu węglowego również miały wyraźny sygnał grafenu.

Należy podkreślić, że niektóre nano amorficzne formy węgla wykazywały wyraźny sygnał grafenu, jednak te formy również wykazywały fluorescencję, która maskowała pik grafenu.

Moderna 02

Cząstki przenoszące ładunek mRNA były wyraźnie widoczne, a kompozyt grafenu 01 był wyraźnie obecny nawet w niskiej rozdzielczości, a obiekty Graphene Nano były obecne w „wielkiej obfitości”. w próbce fiolki.

image 265

AstraZeneca

AstraZeneca była trzecią szczepionką, która została oceniona pod kątem włączenia, a ponieważ była prawie przezroczysta, „ułatwiła nieco dostrzeżenie naturalnych kolorów”. Podczas obserwacji mikroskopowej na mokro roztwór wykazywał natychmiastowy ruch nanoskopowego materiału w postaci cząstek, który przy bliższej obserwacji wydawał się być napędzany prądem konwekcyjnym.

Po wyschnięciu cząstki wykazywały ruch trakcyjny. Na rysunku 3,21. forma mikroskopowa jest wyraźnie widoczna, ponieważ leży na wierzchu stałego filmu, podczas gdy nanocząstki wciąż są w ruchu w tle, co widać po przesunięciu się cienia. Wyraźnym wynikiem tego mechanizmu było to, że gdy medium zestalało się, nanocząsteczkom trudniej było poruszać się w lepkim materiale.

image 266

Potwierdzone inkluzje w AstraZeneca wskazywały na obecność grafenu we wszystkich zidentyfikowanych reprezentatywnych formach. Kompozyty węglowe mają dwie formy, tak jak w szczepionkach Moderna. Te dwie formy wykazywały wyraźne sygnatury grafenowe. Poza grafenem widmo zdominowane jest przez tlenek żelaza i inne formy asocjacji węgla.

Pfizer

Pfizer był czwartą fiolką szczepionki, która została oceniona pod kątem zawartych w nim inkluzji. Próbka z pipety wykazywała niezwykle ciekawe wtrącenia. Gdy materiał był zasysany do pipety, unosiły się wyraźnie przezroczyste lub przezroczyste arkusze, jak pokazano na rycinie 3.28.

image 267

Trzy z tych próbek wykazywały sygnatury kompozytów węglowych z możliwym występowaniem grafenu. Sygnały amorficznych materiałów podobnych do węgla były niezwykle złożone z węglem wraz z tlenkiem żelaza i kilkoma innymi związkami w nich zawartymi. 

Na szkiełku znajdują się dość liczne formy wstęgowe prawie przezroczystych mikroform. Są one często w połowie osadzone w rozwiązaniu, z jednym końcem wystającym poza materiał. Kompozyty węglowe w obu formach 1 i 2 są również obecne w dużej ilości. Forma 1 osiada na wierzchu materiału, podczas gdy forma 2 znajduje się na średnich poziomach zestalonego medium. Nanoformy grafenu są obecne w znacznej liczbie w materiale slajdu wraz z niektórymi zwojami. Rysunek 3.32. Reprezentatywne wtrącenia znalezione w szczepionce Pfizer.

Sygnały amorficznych materiałów podobnych do węgla były niezwykle złożone z węglem, tlenkiem żelaza i kilkoma innymi związkami w nich zawartymi. Kompleks grafenowy 1 to grafen z sygnałem glikolu polietylenowego tworzącym większość widma. Chociaż w przypadku wstępnych ocen badanie to może potwierdzić obecność grafenu w firmie Pfizer.

Warto zauważyć, że jedna z wystrzelonych próbek wykazywała znaczny wpływ fluorescencji.

Podsumowując

Wszystkie trzy szczepionki powszechnie wykorzystują samoorganizujące się nanocząstki lipidowe jako mechanizmy dostarczania leków. O ile głównym odkryciem tego projektu było potwierdzenie obecności grafenu we wszystkich czterech próbkach, ważne jest, aby ocenić to znalezisko w kontekście samego tematu.

Należy również wspomnieć, że źródło fluorescencji w próbkach było nieznane w trakcie badań, a ze względu na napięte ramy czasowe nie było możliwe ich zbadanie w tamtym czasie.

image 268

Przegląd Open Access podkreślający toksyczność nanocząstek z rodziny grafenów można obejrzeć tutaj .

image 259
Źródło

Podsumowując, można stwierdzić, że wszystkie cztery próbki szczepionek (Moderna 1, Modern 2, AstraZeneca, Pfizer) zawierają znaczną ilość kompozytów węglowych, związków grafenu i tlenku żelaza.

Te składniki nie zostały zgłoszone przez producentów i nie ma ich na liście składników szczepionek. Jednak badania pokazują, jak niebezpieczna jest rodzina grafenu, ale ludzie nie zostali poinformowani, że wstrzykuje im się śmiertelną substancję.

Raport z laboratorium można przeczytać w całości tutaj.

Administrator domeny

Szanowni Państwo, naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy prawnej jednak z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie postanowiliśmy hobbistycznie prowadzić dla was bloga, w jakim staramy się przekazać najważniejsze wiadomości z Polski i świata, jakich nie usłyszycie w telewizji. Utrzymania naszego wspólnego serwisu wiąże się z dużymi kosztami. Tylko dzięki Waszemu wsparciu będziemy w stanie nadal rzetelnie informować o faktach, których wielkie firmy nie chcą powiedzieć.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: „darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Wsparcie paypal:
paypal.me/legaartis

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

sc:legaartis.pl/blog

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Węgry będą nadal sprzeciwiać się unijnemu embargo na rosyjski gaz

Hiszpania bada skandal dotyczący opieki nad prawie 90 sierotami z Doniecka