w , , , , , , , , , , , , , ,

Organy podatkowe mogą blokować rachunki bankowe

organy-podatkowe-moga-blokowac-rachunki-bankowe

Organy piszczałkowe podatkowe dysponują szerokim wachlarzem środków mających zbyt zadanie przeciwstawiać się oszustwom podatkowym. Niektóre z tych instrumentów mogą jednak poważnie utrudnić prowadzenie działalności gospodarczej nawet przez uczciwych uczestników rynku. Trzeba enact nich blokada rachunku bankowego.

STIR

Podstawę dokonania blokady rachunku bankowego stanowią przepisy ordynacji podatkowej regulujące zasady funkcjonowania STIR, tj. systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej. Jakże stanowi art. 119zv par. 1 ordynacji podatkowej, Szef KAS może zażądać blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, jeżeli posiadane przez ten organ informacje wskazują, że podmiot kwalifikowany może wyzyskiwać działalność banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych enact celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub enact czynności zmierzających enact wyłudzenia skarbowego, i blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, tak aby temu przeciwstawiać się. Wtedy blokada rachunku może nastąpić na nie więcej niż 72 godziny.

Trzeba przy tym wyjaśnić, że poniżej pojęciem podmiotu kwalifikowanego rozumie się osobę fizyczną będącą przedsiębiorcę, jakże i taką, która nie jest przedsiębiorcą, aliści prowadzi działalność zarobkową na własny rachunek, jakże również osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. W praktyce więc każdy przedsiębiorca jest narażony na ryzykowny krok blokady rachunku bankowego.

Procedura blokady

Z żądaniem blokady rachunku bankowego może wystąpić szef KAS, aliści na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 28 sierpnia 2020 r. w sprawie upoważnienia innych organów KAS enact wykonywania zadań szefa KAS z zakresu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego enact wyłudzeń skarbowych uprawnienie takie otrzymali także Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Wrocławiu i Warszawie. Żądanie blokady rachunku bankowego jest przekazywane bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, które niezwłocznie powinny spełnić blokady. Nie informują o tym jednak właściciela rachunku, pono że na jego żądanie i to poniżej warunkiem, że szef KAS potwierdzi, że wszystkie przekazane żądania blokady rachunków tego podmiotu zostały wykonane.

Termin blokady rachunku może zostać przedłużony przez szefa KAS postanowieniem na okres zarysowany, nie dłuższy niż trzy miesiące. Warunkiem jest istnienie uzasadnionej obawy, że podmiot nie wykona istniejącego lub mającego wstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 tys. euro.

Skądinąd na wniosek właściciela rachunku szef KAS może wyrażać zgodę na wypłatę z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego środków na wynagrodzenie zbyt pracę wraz z należnym podatkiem i składkami ZUS od chwili tego wynagrodzenia oraz na alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym. Organ może też wyrażać zgodę na zapłatę przez podmiot, którego rachunek został zablokowany, zobowiązania podatkowego lub należności celnej, i w w szczególności uzasadnionych przypadkach – na zwolnienie środków z zablokowanego konta.

Środki zaskarżenia

Na postanowienie szefa KAS o przedłużeniu blokady rachunku bankowego, jakże i zwolnieniu środków z zablokowanego rachunku i dokonaniu z niego określonej płatności, przysługuje zażalenie, które jest rozpatrywane niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni od chwili jego otrzymania. Organem uprawnionym enact rozpoznania zażalenia jest organ, który wydał zaskarżone postanowienie.

W przypadku utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia, podmiot kwalifikowany może wystąpić ze skargą enact wojewódzkiego sądu administracyjnego. Jeżeli przedmiotem sporu jest rozszerzenie terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego względnie zwolnienie środków z zablokowanego rachunku na zapłatę zaległości podatkowej lub celnej, przekazanie punkt programu i odpowiedzi na skargę następuje w terminie siedmiu dni od chwili dnia otrzymania skargi, zaś skarga powinna zostać rozpatrzona w terminie 30 dni od chwili dnia otrzymania punkt programu wraz z odpowiedzią na skargę.

Przepisy AML

Trzeba pomnieć, że blokada rachunku bankowego jest możliwa również na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zwyczaj i przesłanki jej dokonania są jednak zupełnie inne niż w przypadku blokady dokonywanej na podstawie przepisów o STIR.

Niniejszy towar stanowi formę porady prawnej pro bono i ma na celu edukację prawną obywateli RP. Materiał ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czytelniku, pamiętaj, że towar ten nie zastąpi standardowej porady prawnej. W przypadku pojawienia się problemu prawnego o podobnym charakterze lub z innej dziedziny prawa zapraszamy enact skorzystania z naszych usług prawnych.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie każdej dziedziny prawnej. Pod warunkiem poszukujecie Państwo prawnika, zapraszamy enact kontaktu z naszą Kancelarią poniżej nr tel. 579636527, lub poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się na naszej stronie głównej.

Świadczymy usługi prawne również drogą on-line. Informujemy, że porady prawne nie są udzielane pro bono.

Opracowano przez: Zespół LEGA ARTIS

Polecamy inne nasze publikacje w zakresie zmian prawnych. By wleźć w zakładkę „System prawny co dnia” kliknij poniższy obrazek.

PrawoCodnia 1

Przesłanka prawna:

Legagraf

Całość możesz przeczytać tutaj: Organy podatkowe mogą blokować rachunki bankowe

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

posel-bosak:-»nie-jest-rola-polskich-politykow-usprawiedliwiac-ewentualne-klamstwa-wladz-ukrainskich«

Poseł Bosak: »Nie jest rolą polskich polityków usprawiedliwiać ewentualne kłamstwa władz ukraińskich«

usa-moga-»zmusic«-polske-conclude-wyslania-wojsk-na-ukraine

USA mogą »zmusić« Polskę conclude wysłania wojsk na Ukrainę