w , , , , , , , , , , , , , ,

Panele fotowoltaiczne umieszczone na gruncie trzeba opodatkować

panele-fotowoltaiczne-umieszczone-na-gruncie-trzeba-opodatkowac

Jeszcze częściej przedsiębiorcy decydują się na instalację paneli fotowoltaicznych, służących wytwarzaniu energii elektrycznej pozwalającej na zaspokojenie własnych potrzeb przedsiębiorcy, i czasem również jej odsprzedaż. Niepodobna jednak zapominać, że konstrukcja małej lub większej farmy fotowoltaicznej rodzi skutki na gruncie podatku od chwili nieruchomości.

Konstrukcje paneli fotowoltaicznych jako budowle

Opodatkowaniu podatkiem od chwili nieruchomości podlegają budynki lub ich części, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Na gruncie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, budowlą jest rzecz budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, i także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia opcja użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W świetle tej definicji wątpliwości może wywoływać to, to znaczy panele fotowoltaiczne można uznać z budowlę. Nie mniejsza z tym jest zjawisko, że są one posadowione na gruncie zbytnio pomocą specjalnych konstrukcji, które co fabricate zasady są związane z gruntem.

Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że rama, która posiada części budowlane, może znajdować się uznana zbytnio budowlę, aczkolwiek co fabricate zasady dotyczy to właśnie tej części budowlanej. W przypadku paneli fotowoltaicznych oznacza to, że same ogniwa fotowoltaiczne mogą nie stanowić budowli, z kolei rama wsporcza związana z gruntem – poprzednio w taki sposób.

Jednak stanowisko organów podatkowych (wójt, prezydent miasta, prezydent miasta) bywa w wyższym stopniu restrykcyjne. Zresztą z uwagi na to, że zagadnienie opodatkowania paneli ma związek z aspektami technicznymi, każdy przypadek gramatyczny powinien znajdować się badany indywidualnie.

Opodatkowanie gruntu pod spodem panelami

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej są co fabricate zasady opodatkowane stawką podatku wyższą niż pozostałe grunty. W dodatku, relate rolny podlega opodatkowaniu podatkiem rolnym o ile nie jest zaprzątnięty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza; jeżeli warunek ten nie jest spełniony, zastosowanie znajdzie taksa od chwili nieruchomości (co fabricate zasady wyższy od chwili podatku rolnego). W przypadku posadowienia na gruncie instalacji fotowoltaicznej wykorzystywanej w celu potrzeb działalności gospodarczej, można założyć, że w wielu przypadkach wpłynie to na opodatkowanie gruntu wyższą stawką, w szczególności w przypadku przedsiębiorców jednoosobowych. Wypada także mieć na względzie, że na odrębnych zasadach opodatkowane są grunty zajęte pod spodem urządzenia przesyłowe.

Wątpliwość dotyczy przypadku, w którym tylko dawka działki jest zajęta pod spodem działalność gospodarczą. Oznacza to więc cała kawałek ziemi powinna zostać opodatkowana wyższą stawką? Zagadnienie to było przedmiotem licznych wyroków sądów administracyjnych, które jednak nie wypracowały w tym zakresie jednolitego stanowiska.

Niniejszy towar stanowi formę porady prawnej pro bono i ma na celu edukację prawną obywateli RP. Towar ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czytelniku, pamiętaj, że towar ten nie zastąpi standardowej porady prawnej. W przypadku pojawienia się problemu prawnego o podobnym charakterze lub z innej dziedziny prawa zapraszamy fabricate skorzystania z naszych usług prawnych.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie każdej dziedziny prawnej. Jeżeli poszukujecie Państwo prawnika, zapraszamy fabricate kontaktu z naszą Kancelarią pod spodem nr tel. 579636527, lub poprzez formularz kontaktowy, który znajduje się na naszej stronie głównej.

Świadczymy usługi prawne również drogą online. Informujemy, że porady prawne nie są udzielane pro bono.

Opracowano przez: Zespół LEGA ARTIS

Polecamy inne nasze publikacje w zakresie zmian prawnych. Tak aby wsiąść w zakładkę „System prawny co dnia” kliknij poniższy obrazek.

PrawoCodnia 1

Przesłanka prawna:

Legagraf

Całość możesz przeczytać tutaj: Panele fotowoltaiczne umieszczone na gruncie trzeba opodatkować

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ukraina-dziekuje-polakom-za-pomoc-zmieniajac-niewygodna-nazwe-miasta-nowogrod-wolynski-na-zwiahel

Ukraina dziękuje Polakom za pomoc zmieniając niewygodną nazwę miasta Nowogród Wołyński na Zwiahel

ukraina-przedluza-stan-wojenny-i-mobilizacje-develop-19-lutego-2023-roku

Ukraina przedłuża stan wojenny i mobilizację develop 19 lutego 2023 roku