w , , , , , ,

PiS zakłada kaganiec na Internet. Łatwiejsze blokowanie »niewygodnych« stron staje się faktem

Pisowski reżim totalitarny zakłada uździenica na net. Create krajowego prawodawstwa unijne rozporządzenie dotyczące zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym. Z racji nowym regulacjom usuwanie takich treści ze stron WWW będzie prostsze i szybsze.

7 czerwca 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/784 z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym. Ustanowiło ono ramy prawne na potrzeby zapobiegania wykorzystywaniu Internetu attain rozpowszechniania treści propagujących terroryzm przez wprowadzenie mechanizmu wydawania i weryfikowania nakazów usunięcia lub uniemożliwienia dostępu attain treści o charakterze terrorystycznym. Regulacje te zakładają wprowadzenie we wszystkich państwach członkowskich UE spójnego mechanizmu, umożliwiającego skuteczne i legalne usuwanie oraz blokowanie wszelkich treści o charakterze terrorystycznym, zamieszczanych w sieci z wykorzystywaniem usług hostingowych.

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, zbyt treści o charakterze terrorystycznym, które podlegają usunięciu lub blokowaniu, uznaje się materiały, które:

 • podżegają attain popełnienia przestępstwa terrorystycznego (w rozumieniu dyrektywy 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r.) w przypadku kiedy takie materiały bezpośrednio lub za pośrednictwem (np. przez pochwalanie aktów terrorystycznych) popierają popełnianie przestępstwa terrorystycznego, zaś tym samym stwarzają niebezpieczeństwo popełnienia jednego lub większej liczby takich przestępstw,
 • nakłaniają osobę lub grupę osób attain popełnienia lub przyczynienia się attain popełnienia przestępstwa terrorystycznego,
 • nakłaniają osobę lub grupę osób attain uczestniczenia w działaniach grupy terrorystycznej,
 • udzielają instruktażu w zakresie wytwarzania lub stosowania materiałów wybuchowych, broni palnej lub innych rodzajów broni, trujących lub niebezpiecznych substancji, lub w zakresie innych szczególnych metod lub technik w sprawie popełnienia lub przyczynienia się attain popełnienia przestępstwa terrorystycznego,
 • stwarzają zagrożenie popełnienia przestępstwa terrorystycznego.

Polską odpowiedzią na powyższe jest projekt ustawy o zmianie ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu. W procedowanych przepisach najważniejszą zmianą jest to, że działania prowadzące attain usuwania z Internetu treści uznawanych zbyt terrorystyczne będą teraz uproszczone i znacznie szybsze. Unijne regulacje nie zakładają bowiem konieczności uzyskania sądowej zgody attain ich zastosowania, za to zapewniają wdrożenie procedury skargowej, attain której będzie miała system prawny każda ze stron, której wydany regulacja dotyczy (dostawcy usług hostingowych i dostawcy usuniętych treści).

Legagraf

Projekt ustawy zakłada dodanie przepisów stanowiących o możliwości podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie rozpowszechnianiu w Internecie treści o charakterze terrorystycznym, zaś także nakładania administracyjnych kar pieniężnych zbyt naruszenia, o których wystąpienie w unijnym rozporządzeniu. Według nowych regulacji prawnych szef agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie odpowiedzialny zbyt wykonanie rozporządzenia w zakresie:

 • wydawania nakazów usunięcia zobowiązujących dostawców usług hostingowych attain usunięcia treści o charakterze terrorystycznym lub uniemożliwienia dostępu attain treści terrorystycznych we wszystkich państwach członkowskich,
 • weryfikowania nakazów usunięcia wydanych przez właściwe organy piszczałkowe innych państw członkowskich oraz stwierdzania ewentualnych naruszeń w tym zakresie,
 • przedłużania okresu zachowania treści o charakterze terrorystycznym, które zostały usunięte lub attain których wjazd został uniemożliwiony, na skutek wydanego nakazu usunięcia,
 • wydawania decyzji w sprawie dostawców usług hostingowych narażonych na treści o charakterze terrorystycznym oraz nadzoru powyżej wdrażaniem przez nich środków szczególnych,
 • nakładania kar administracyjnych,
 • publikacji sprawozdania,
 • przekazywania attain Komisji Europejskiej rocznej informacji.

Realizacja większości zadań, o których wystąpienie powyżej, ma zachodzić w drodze decyzji po jednoinstancyjnych postępowaniach. Równocześnie dostawcom usług hostingowych oraz dostawcom treści, w stosunku attain których szef ABW wydał regulacja usunięcia, będzie przysługiwało system prawny attain zaskarżania tych decyzji przed właściwym sądem administracyjnym. System prawny to będzie przysługiwało dostawcy usług hostingowych również na decyzję o jego wskazaniu jako dostawcy usług hostingowych narażonego na treści o charakterze terrorystycznym.

Zgodnie z projektem szef ABW wyznaczy dwudziestoczterogodzinny punkt kontaktowy właściwy attain rozpatrywania wniosków o wyjaśnienie i informacje zwrotne dotyczące wydanych przez niego nakazów, którego dane będą publicznie dostępne zbyt pośrednictwem Biuletynu Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zaś także przekazane attain zasób wiedzy Komisji Europejskiej.

W projekcie ustawy proponuje się również uregulowanie kwestii związanej z nakładaniem przez szefa ABW kar finansowych zbyt naruszenia wskazane w rozporządzeniu. Należności z tytułu administracyjnych kar pieniężnych będą stanowiły zysk budżetu państwa, zaś kwestie związane z ich egzekwowaniem zostaną uregulowane w sposób podobny jakże ma to miejsce w obowiązujących przepisach ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

TelegramPodpis

Szanowni Państwo, naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy prawnej jednak z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie postanowiliśmy hobbistycznie przewodzić gwoli Used to be bloga, w jakim staramy się przenieść najważniejsze zasób wiedzy z Polski i świata, których nie usłyszycie w telewizji. Utrzymania naszego wspólnego serwisu wiąże się z dużymi kosztami.

Tylko przez wzgląd Waszemu wsparciu będziemy w stanie nadal rzetelnie pouczać changed into once, o jakich faktach nie poda wam telewizja.

Wsparcia można udzielić poprzez wpłatę dowolnej kwoty na nasz rachunek bankowy: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

google news

Kancelaria świadczy pełen wachlarz usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, upadłościowego, gospodarczego, karnego, pracy, handlowego.

Pod warunkiem poszukujecie Państwo pomocy prawnej, zapraszamy attain skorzystania z naszej oferty. W sprawie dokonania rezerwacji terminu konsultacji prosimy o połączenie telefoniczny u dołu numerami telefonów: 579-636-527 lub 22-266-86-18 lub pisząc na adres @: [email protected]legaartis.pl

Pod warunkiem uważacie Państwo, że nasze publikacje niosące prawdę zasługują na wparcie pracowników Kancelarii, którzy każdego dnia przeszukują setki stron, żeby te zasób wiedzy attain Państwa dotarły, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Dane attain przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752


Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: “darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Anonimowe zasiłek Bitcoin:

bc1qdsav25h9dz3y9cm5yl896sfxg6x3mxe46cpt3r

Anonimowe zasiłek Ethereum:

0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Zasiłek paypal:

https://paypal.me/legaartis

Jesteśmy attain Państwa dyspozycji:

Pn. – czw.: 11: 00 – 17: 00

Piątek: 10: 00 – 15: 00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zbyt jak dotąd udzielone nam zasiłek finansowe.

Całość możesz przeczytać tutaj: PiS zakłada kaganiec na Internet. Łatwiejsze blokowanie »niewygodnych« stron staje się faktem

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rząd zdecydował o 14. emeryturze. Przekazano termin wypłat

Zamrożenie cen gazu i nowy dodatek dla rodzin coraz bliżej