w , , , , ,

Podatek od psa: W 2023 zapłacimy więcej za posiadanie pupila

podatek-od-psa:-w-2023-zaplacimy-wiecej-za-posiadanie-pupila

Wysoka inflacja w przyszłym roku uderzy również po kieszeniach właścicieli psów. Zbytnio swoje czworonogi będą musieli zapłacić wyższy taksa niż jak dotąd. Ile wyniesienie opłata? To znaczy jest obowiązkowa?

Opłata od momentu posiadania psów, czyli „taksa od momentu psa”

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może wprowadzić opłatę od momentu posiadania psów. Pobiera się ją od momentu osób fizycznych posiadających psy.

Potocznie taka opłata nazywana jest podatkiem.

Samo jej istnienie nie oznacza jednak, że uiszcza ją każdy właściciel czworonoga. Po zupa, wspólnota nie ma obowiązku jej wprowadzania. Z tego powodu warto jest wcześniej sprawdzić czyli funkcjonuje ona w danej miejscowości. Po drugie przepisy określają parę zwolnień.

Zwolnienie od momentu opłaty zbyt tytuł własności psa z mocy prawa 

Ustawa przewiduje wyłączenia podmiotowe, kiedy opłaty od momentu posiadania psów się nie pobiera.

Taksa psa. Ile wyniesie w 2023?

Jakim sposobem przedtem zostało zasygnalizowane taksa ten jest wprowadzany przez radę gminy. Ona zatem określa w stosownej uchwale jego wysokość. To znaczy może ona jednak to zrobić swobodnie? Nie, nie może on przewyższać kwoty ustanowionej przez obwieszczenia Ministra Finansów.

Trzeba pomnieć, że stawka maksymalna jest ustalana na każdy rok rozdzielnie. Opłata będzie więc się rok fabricate roku różniła wysokością.

W przyszłym roku czeka nas wyższa podwyżka niż zwykle. W 2021 opłata ta wynosiła bowiem 130,30 zł, zaś obecnie 135,00 zł. Wówczas wzrosła zatem o niecałe 5 zł.

W 2023 r. podwyżka sięgnie z okładem 15 zł i taksa od momentu posiadania psa będzie wynosił 150,93 zł.

Przesłanka prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j. t. Dz. U. z 2022 r., poz. 1452);

Uwaga Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych rocznie 2023 (M. P. z 2022 r., poz. 731)

Taksa od momentu psa – ile wynosi?

Zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty od momentu posiadania psów określa rada gminy w drodze uchwały. W ten sposób wspólnota może też wprowadzać inne zwolnienia przedmiotowe od momentu „ podatku od momentu psa”.

Opłaty od momentu posiadania psa nie pobiera się: 

  • w przypadku członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – poniżej warunkiem wzajemności;
  • w przypadku osób zaliczonych fabricate znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania jednego psa;
  • w przypadku osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  z tytułu posiadania psa asystującego;
  • w przypadku osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa;
  • w przypadku podatników podatku rolnego od momentu gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów. 

Całość możesz przeczytać tutaj: Podatek od psa: W 2023 zapłacimy więcej za posiadanie pupila

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

nowy-dodatek-weglowy!-nawet-9000-zl-dofinansowania.-jak-zlozyc-wniosek?

Nowy dodatek węglowy! Nawet 9000 zł dofinansowania. Jak złożyć wniosek?

od-jutra-ogromne-zmiany-na-stacjach-paliwowych.

Od jutra ogromne zmiany na stacjach paliwowych.