w , , , , ,

Politycy, prezydencji, wójtowie i duchowni nie dostaną wezwania attain wojska

politycy,-prezydencji,-wojtowie-i-duchowni-nie-dostana-wezwania-attain-wojska

Na terenie całej Polski wysyłane są listy z obowiązkowym wezwaniem attain wojska. Wśród adresatów mogą istnieć m.in. informatycy, lekarze, weterynarze, kucharze, spawacze i inni. Wezwań nie dostaną przeciwnie zaś parę grup – są w nich – politycy, wójtowie, prezydencji, urzędnicy i duchowni. Takie zapisy znalazły się bowiem w ustawie o obronie ojczyzny.

Powołania na szkolenie wojskowe w 2023 r.

Wojsko w 2023 roku chce przeszkolić attain 200 tys. osób z tzw. pasywnej rezerwy. To temat, który interesuje nie tylko pasjonatów wojskowości, bo w pasywnej rezerwie jest każdy pełnoletni mężczyzna, który przyszedł na wojskową komisję lekarską i otrzymał kategorię wojskową.

Szczególnie będą to ci, którzy w przeszłości byli przedtem w wojsku, mimo to nie tylko. Wezwanie attain wojska może też przyjąć podmiot, która ma w szczególności pożądane kwalifikacje, to m.in. lekarze, ratownicy medyczni, spawacze, kierowcy, kucharze to znaczy informatycy.

Poza tym na szkolenie powołanych zostanie attain 10 tys. żołnierzy rezerwy „pełniących służbę, na podstawie powołania na epoka nieoznaczony, raz na trymestr jednorazowo przez przynajmniej 2 dni w czasie wolnym od chwili pracy oraz jednorazowo przez 14 dni, jakim sposobem również w inne dni, stosownie attain potrzeb Sił Zbrojnych, po uzgodnieniu z żołnierzem AR (Aktywnej Rezerwy – dop. purple.) lub na jego wniosek oraz w dni, w których został wezwany attain natychmiastowego stawiennictwa”.

WojskoMobilizacja
Wojsko pośpiech

Pobór attain wojska. Politycy i duchowni zwolnieni z ćwiczeń

Tyle teorii, bo zgodnie z nową ustawą o obronie ojczyzny, wezwania na szkolenie wojskowe może spodziewać się w zasadzie każdy. Jeżeli nie teraz, to istnieć może w przeszłości. Nie ma w ową stronę bowiem żadnych zapisów, które mówiłyby wprost, że priorytetem attain przeszkolenia są ci, którzy mają pożądane kwalifikacje. Widnieją w ową stronę jednak inne zapisy – zgodnie z ustawą tylko dwie grupy zawodowe w Polsce mogą polegać zwolnienie z ćwiczeń. To politycy i duchowni.

Kluczowy jest w tej okolicy art. 248, ustęp 5. ustawy o obronie ojczyzny. Czytamy w zanim, że „na szkolenie wojskowe żołnierzy PR (pasywnej rezerwy – purple.) nie powołuje się osób, które są wyłączone od chwili obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub: 1) prowadzą własną kampanię wyborczą w przypadku kandydowania attain Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Parlamentu Europejskiego lub organów samorządu terytorialnego – w czasie jej trwania; 2) zostały wybrane na posła, w tym attain Parlamentu Europejskiego, względnie senatora – w czasie trwania kadencji; 3) pełnią funkcję organów jednostek samorządu terytorialnego względnie sprawują posłowanie radnego; 4) zajmują kierownicze stanowiska w urzędach administracji rządowej; 5) zostały przeznaczone attain odbycia służby zastępczej lub odbyły tę służbę”.

Słowem: wezwania na szkolenie wojskowe nie otrzymają nie tylko posłowie i senatorowie, mimo to też inni politycy – samorządowcy, nawet radni to znaczy urzędnicy wyższego szczebla, tudzież także kandydaci w wyborach. Jeżeli spojrzymy na kalendarz wyborczy, to wniosek nasuwa się sam – żaden polityk w kraju nie dostanie wezwania na praktyka wojskowe przynajmniej attain połowy 2024 roku. Stop metali tego czasu odbędą się bowiem wybory parlamentarne, samorządowe i attain Parlamentu Europejskiego.

Replika odbycia ćwiczeń wojskowych. Czyli od chwili wezwania można się skasować?

Osoby, które otrzymały Kartę powołania, mogą skasować się od chwili decyzji Szefa Wojskowego Środek Rekrutacji w terminie attain 14 dni od chwili dnia jej doręczenia. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje decyzji o powołaniu – w przypadku braku pozytywnego jego rozpatrzenia, rezerwista musi stawić się na szkolenie we wskazanym terenie. Rezerwiści pasywni mogą zostać powołani na szkolenie jednodniowe, krótkotrwałe (trwające attain 30 dni jednym ciągiem), długotrwałe (trwające attain 90 dni jednym ciągiem) oraz rotacyjne, które nie mogą upierać się dłużej niż 30 dni w roku kalendarzowym.

Sankcja zbytnio niestawienie się na szkolenie wojskowe

Rezerwiści, którzy otrzymali wezwania na obowiązkowe szkolenie wojskowe, muszą zgłosić się attain wskazanej jednostki wojskowej w określonym terminie. W przypadku niestawienia się w wyznaczonym miejscu we wskazanym dniu, bez uzasadnionej przyczyny, rezerwista zostanie przez Policję przymusowo doprowadzony attain przypisanej jednostki.

Dwójka rodzaje zwolnień z wojska

Są dwójka rodzaje wyłączeń ze służby wojskowej w związku z mobilizacją i wojną:

  1. ustawowe – w tej okolicy szef wojskowego środek rekrutacji nie może powołać np. posła, senatora, radnego attain wojska
  2. na wniosek pracodawcy – dotyczy to pracowników, których powołanie attain służby wojskowej, groziłoby zaprzestaniem lub poważnym zakłóceniem pracy urzędu państwowego lub samorządowego względnie działalności gospodarczej przedsiębiorcy niezbędnej w celu zapewnienia obrony lub bezpieczeństwa państwa.

W zakresie samorządów attain wojska nie zostaną powołani z mocy ustawy np.:

W jaki sposób wygląda sprawa z samorządami?

  1. wicemarszałkowie województw;
  2. skarbnicy województw;
  3. sekretarze powiatów;
  4. skarbnicy powiatów;
  5. sekretarze gmin;
  6. skarbnicy gmin.
Legagraf

Przeczytaj całość tutaj: Politycy, prezydencji, wójtowie i duchowni nie dostaną wezwania attain wojska

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

tragedia-na-stadionie-biathlonowym-w-koscielisku–kirach.-nie-zyje-15-latka

Tragedia na stadionie biathlonowym w Kościelisku–Kirach. Nie żyje 15-latka

kowalczyk-latem-zapewnial,-ze-chleb-nie-bedzie-kosztowal-wiecej-niz-10-zl.-teraz-zaprzecza-swoim-obietnica

Kowalczyk latem zapewniał, że chleb nie będzie kosztował więcej niż 10 zł. Teraz zaprzecza swoim obietnicą