w

Poufne dokumenty firmy Pfizer ujawniają, że szczepionka Covid-19 doprowadzi do depopulacji

Szczepienia Covid-19 doprowadzą do masowej depopulacji.

Jest to dość śmiałe twierdzenie. Jeszcze śmielsze jest stwierdzenie: „Twój rząd próbuje cię zabić”.

Niestety, te śmiałe twierdzenia są obecnie poparte mnóstwem dowodów, a większość z nich można znaleźć w poufnych dokumentach firmy Pfizer, które Amerykańska Agencja Żywności i Leków została zmuszona opublikować na mocy nakazu sądowego.

Zacznijmy więc od dowodów zawartych w poufnych dokumentach firmy Pfizer.

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) próbowała przez 75 lat opóźniać ujawnienie danych dotyczących bezpieczeństwa szczepionki COVID-19 firmy Pfizer, mimo że 11 grudnia 2020 r. zatwierdziła zastrzyk po zaledwie 108 dniach przeglądu bezpieczeństwa.

Jednak na początku stycznia 2022 roku sędzia federalny Mark Pittman nakazał udostępniać 55 000 stron miesięcznie. Do końca stycznia opublikowali 12 000 stron.

Od tego czasu PHMPT zamieścił wszystkie dokumenty na swojej stronie internetowej. Ostatni spadek nastąpił 1 czerwca 2022 roku.

Jednym z dokumentów zawartych w zrzucie danych jest „reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf”. Strona 12 poufnego dokumentu zawiera dane dotyczące stosowania zastrzyku Covid-19 firmy Pfizer w okresie ciąży i laktacji.

Poufne dokumenty firmy Pfizer ujawniają, że 90% kobiet w ciąży zaszczepionych szczepionką Covid straciło dziecko

Firma Pfizer stwierdza w dokumencie, że do 28 lutego 2021 r. znanych było 270 przypadków narażenia na wstrzyknięcie mRNA w czasie ciąży.

U czterdziestu sześciu procent matek (124) narażonych na zastrzyk Covid-19 firmy Pfizer wystąpiła reakcja niepożądana.

Spośród tych 124 matek, u których wystąpiły działania niepożądane, 49 uznano za działania niepożądane o charakterze niegroźnym, natomiast 75 za poważne. Oznacza to, że u 58% matek, które zgłosiły wystąpienie działań niepożądanych, wystąpiło poważne zdarzenie niepożądane, począwszy od skurczu macicy, a skończywszy na śmierci płodu.

Źródło – Strona 12

Zgłoszono łącznie 4 poważne przypadki uszkodzenia płodu/dziecka w wyniku ekspozycji na zastrzyk firmy Pfizer.

Ale w tym miejscu sprawy stają się dość niepokojące. Firma Pfizer twierdzi, że nie ma pojęcia, co się stało w 238 z 270 ciąż.

Ale oto znane wyniki pozostałych ciąż:

W momencie sporządzania raportu odnotowano 34 wyniki, ale 5 z nich było jeszcze w toku. Pfizer zauważa, że tylko 1 z 29 znanych wyników był prawidłowy, podczas gdy 28 z 29 wyników zakończyło się utratą/śmiercią dziecka. Oznacza to, że 97% wszystkich znanych wyników szczepień szczepionką Covid-19 w czasie ciąży zakończyło się utratą dziecka.

Jeśli uwzględnimy 5 przypadków, w których wynik nie został jeszcze ustalony, oznacza to, że 82% wszystkich przypadków szczepienia Covid-19 w czasie ciąży zakończyło się utratą dziecka. Oznacza to średnią wynoszącą około 90% pomiędzy 82% a 97%.

Mamy więc pierwszy dowód na to, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o podawanie szczepionki Covid-19 firmy Pfizer w czasie ciąży.

Oto wytyczne zaczerpnięte z dokumentu rządu brytyjskiego „REG 174 INFORMATION FOR UK HEALTHCARE PROFESSIONALS” („REG 174 INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W UK”).

Tak zresztą brzmiały wytyczne w grudniu 2020 r. Niestety, zaledwie miesiąc później rząd brytyjski i inne rządy na całym świecie zmieniły te wytyczne, nadając im następujące brzmienie:

Źródło – Strona 7

Są to nadal oficjalne wytyczne obowiązujące od czerwca 2022 roku, co prowadzi do kilku pytań wymagających pilnych odpowiedzi, jeśli weźmiemy pod uwagę, że od początku 2021 roku kobietom w ciąży mówi się, że szczepionka Covid-19 jest całkowicie bezpieczna.

Wystarczy spojrzeć na rzeczy, których kobiety miały unikać w czasie ciąży, zanim powiedziano im, że przyjęcie eksperymentalnego zastrzyku jest całkowicie bezpieczne, aby zdać sobie sprawę, że coś tu nie gra.

 • Wędzone ryby,
 • miękkie sery,
 • Mokra farba,
 • Kawa,
 • Herbata ziołowa,
 • suplementy witaminowe,
 • przetworzona żywność śmieciowa.
 • To tylko kilka z nich, a lista jest nieskończona.

Zacznijmy więc od części oficjalnych wytycznych poświęconej ciąży. W grudniu 2020 roku w wytycznych stwierdzono, że „szczepienie Covid-19 nie jest zalecane w czasie ciąży”. Mniej więcej miesiąc później stwierdzono, że „Badania na zwierzętach nie wskazują na szkodliwe działanie w odniesieniu do ciąży itd.

Przyjrzyjmy się zatem badaniom na zwierzętach, o których mowa.

Zanim jednak to zrobimy, warto zaznaczyć, że w oficjalnych wytycznych z czerwca 2022 r. stwierdza się, że „podanie szczepionki COVID-19 mRNA BNT162b2 w ciąży powinno być rozważane tylko wtedy, gdy potencjalne korzyści przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla matki i płodu”. Dlaczego więc, u licha, każda ciężarna kobieta w kraju i za granicą była aktywnie nakłaniana do przyjęcia tego zastrzyku?

Pfizer i lekarze ukryli zagrożenia związane ze szczepionką Covid-19 w czasie ciąży, ponieważ badanie na zwierzętach wykazało zwiększone ryzyko wad wrodzonych i niepłodności
Ograniczone badanie na zwierzętach, o którym mowa w oficjalnych wytycznych, faktycznie ujawniło ryzyko znacznego uszkodzenia rozwijającego się płodu, ale organy regulacyjne w USA, Wielkiej Brytanii i Australii aktywnie zdecydowały się usunąć tę informację z dokumentów publicznych.

Rzeczywiste badanie można obejrzeć w całości tutaj i nosi ono tytuł: „Brak wpływu na płodność samic oraz prenatalny i postnatalny rozwój potomstwa u szczurów po podaniu BNT162b2, szczepionki COVID-19 opartej na mRNA”.

Badanie przeprowadzono na 42 samicach szczurów rasy Wistar Han. Dwadzieścia jeden z nich otrzymało zastrzyk Covid-19 firmy Pfizer, a 21 nie otrzymało go.

Oto wyniki badania:

Źródło

Wyniki dotyczące liczby płodów, u których zaobserwowano supernumerarne żebra lędźwiowe w grupie kontrolnej wynosiły 3/3 (2,1). Natomiast wyniki dotyczące liczby płodów, u których zaobserwowano supernumerarne żebra lędźwiowe w grupie szczepionej wynosiły 6/12 (8,3). Zatem średnio częstość występowania była o 295% wyższa w grupie zaszczepionej.

Żebra nadliczbowe, nazywane również żebrami dodatkowymi, są rzadką odmianą żeber dodatkowych, powstających najczęściej z kręgów szyjnych lub lędźwiowych.

Badanie wykazało więc istnienie dowodów na nieprawidłowe kształtowanie się płodu i wady wrodzone spowodowane wstrzyknięciem szczepionki Covid-19 firmy Pfizer.

Ale na tym nie kończą się nieprawidłowe wyniki badania. Wskaźnik „utraty przedimplantacyjnej” w grupie szczurów poddanych szczepieniu był dwukrotnie wyższy niż w grupie kontrolnej.

Źródło

Utrata przedimplantacyjna oznacza zapłodnione komórki jajowe, które nie zdążyły się zagnieździć. Dlatego też badanie to sugeruje, że zastrzyk Covid-19 firmy Pfizer zmniejsza szanse kobiety na zajście w ciążę. Tym samym zwiększa ryzyko niepłodności.

Skoro tak, to jakim cudem organy nadzorujące rynek leków na całym świecie zdołały stwierdzić w swoich oficjalnych wytycznych, że „badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie w odniesieniu do ciąży”? I jak udało im się stwierdzić, że „Nie wiadomo, czy szczepionka firmy Pfizer ma wpływ na płodność”?

Prawda jest taka, że aktywnie postanowili to zatuszować.

Wiemy to dzięki wnioskowi o Freedom of Information (FOI) złożonemu w australijskim Ministerstwie Zdrowia (Department of Health Therapeutic Goods Administration, TGA).

Na podstawie wniosku FOI opublikowano dokument zatytułowany „Delegate’s Overview and Request for ACV’s Advice”, który został utworzony 11 stycznia 2021 roku. Na stronie 30 i kolejnych dokumentu przedstawiono „przegląd informacji o produkcie” i podkreślono zmiany, które należy wprowadzić do „Raportu z oceny nieklinicznej” przed oficjalną publikacją.

Firma Pfizer zwróciła się z prośbą o wprowadzenie zmian przed kolejną aktualizacją informacji o produkcie.

Niektóre z wnioskowanych zmian są następujące:

Osoba oceniająca moduł 4 zażądała od firmy Pfizer usunięcia stwierdzenia, że „Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie w odniesieniu do toksyczności reprodukcyjnej”.

Dlaczego?

Osoba oceniająca moduł 4 poinformowała firmę Pfizer, że „kategoria ciążowa B2” została uznana za właściwą i poprosiła o dodanie następującego wiersza

„Połączone badanie płodności i toksyczności rozwojowej na szczurach wykazało zwiększone występowanie nadliczbowych żeber lędźwiowych u płodów samic szczurów leczonych preparatem COMIRNATY”.

Przypomnijmy jednak, jak brzmi oficjalny dokument skierowany do ogółu społeczeństwa:

Źródło – strona 7

Kategoria ciąży została zmieniona na „B1”, nie uwzględniono informacji o zwiększonej częstości występowania u płodów nadliczbowych żeber lędźwiowych, a zamiast tego uwzględniono informację, o której usunięcie wnioskowano: „Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośrednie lub pośrednie szkodliwe działanie w odniesieniu do ciąży…”.

Poniżej znajduje się oficjalny opis kategorii ciążowych.

Źródło

Jest to dość duża różnica między tymi dwiema kategoriami. Jednak fakt, że osoba oceniająca moduł 4 w ogóle uznała kategorię ciążową B2 za właściwą, jest wysoce wątpliwy, jeśli weźmie się pod uwagę wyniki – jak ujawniliśmy powyżej – „nieadekwatnego” i niezwykle małego badania na zwierzętach, które przeprowadzono w celu oceny bezpieczeństwa podawania zastrzyku Covid-19 firmy Pfizer w czasie ciąży.

Mamy więc nie tylko dowody na to, że szczepionka Pfizer może spowodować utratę dzieci u 82% do 97% biorców, ale także dowody na to, że szczepionka Pfizer prowadzi do zwiększonego ryzyka niepłodności lub wad wrodzonych.

Oba te przykłady same w sobie potwierdzają sugestię, że szczepionka Covid-19 doprowadzi do wyludnienia. Niestety, na tym dowody się nie kończą.

Poufne dokumenty firmy Pfizer ujawniają, że szczepionka Covid-19 gromadzi się w jajnikach
Inne badanie, które można znaleźć na długiej liście poufnych dokumentów firmy Pfizer, do których opublikowania FDA została zmuszona na mocy nakazu sądowego, zostało przeprowadzone na szczurach rasy Wistar Han, z których 21 było samicami, a 21 samcami.

Każdy szczur otrzymał pojedynczą domięśniową dawkę zastrzyku Covid-19 firmy Pfizer, a następnie w ustalonych wcześniej punktach po podaniu leku oznaczono zawartość i stężenie całkowitej radioaktywności we krwi, osoczu i tkankach.

Innymi słowy, naukowcy prowadzący badanie mierzyli, jak duża część zastrzyku Covid-19 rozprzestrzeniła się do innych części ciała, takich jak skóra, wątroba, śledziona, serce itp.

Jednak jednym z najbardziej niepokojących wyników badania jest fakt, że zastrzyk firmy Pfizer z czasem gromadzi się w jajnikach.

Jajnik” to jeden z pary gruczołów żeńskich, w których powstają jajeczka i wytwarzane są żeńskie hormony estrogen i progesteron.

W ciągu pierwszych 15 minut po podaniu zastrzyku firmy Pfizer badacze stwierdzili, że całkowite stężenie lipidów w jajnikach wynosiło 0,104 ml. Po 1 godzinie stężenie to wzrosło do 1,34 ml, po 4 godzinach do 2,34 ml, a po 48 godzinach do 12,3 ml.

Naukowcy nie przeprowadzili jednak żadnych dalszych badań dotyczących akumulacji po upływie 48 godzin, więc nie wiemy, czy ta niepokojąca akumulacja trwała nadal.

Jednak oficjalne dane brytyjskie, opublikowane przez Public Health Scotland (Publiczne Zdrowie Szkocji), które można znaleźć tutaj, dostarczają pewnych niepokojących wskazówek co do konsekwencji tego gromadzenia się w jajnikach.

Dane dotyczące liczby osób cierpiących na raka jajnika pokazują, że znana tendencja w 2021 r. była znacznie wyższa niż w 2020 r. oraz niż średnia z lat 2017-2019.

Rak jajnika – źródło

Powyższy wykres przedstawia dane do czerwca 2021 r., ale wykresy znajdujące się na tablicy rozdzielczej Public Health Scotland pokazują dane do grudnia 2021 r. i niestety ujawniają, że różnica jeszcze bardziej się pogłębiła, a liczba kobiet cierpiących na raka jajnika znacznie wzrosła.

Na tym kończymy nasz trzeci dowód. A więc teraz wiemy.

Z poufnych dokumentów firmy Pfizer wynika, że odsetek poronień wynosi od 82 do 97%,
Jedyne badanie na zwierzętach przeprowadzone w celu udowodnienia bezpieczeństwa podawania szczepionki firmy Pfizer w czasie ciąży wykazało zwiększone ryzyko niepłodności i wad wrodzonych,
a kolejne poufne dokumenty firmy Pfizer ujawniają, że szczepionka gromadzi się w jajnikach.
Niestety, mamy również dowody na to, że szczepionka Covid-19 zwiększa ryzyko zgonów noworodków, które niestety tracą życie, a pochodzą one z tablicy rozdzielczej Public Health Scotland „Covid-19 Wider Impacts”.

Liczba zgonów noworodków w marcu 2022 r. osiągnęła krytyczny poziom po raz drugi w ciągu 7 miesięcy

Oficjalne dane ujawniają, że wskaźnik zgonów noworodków wzrósł do 4,6 na 1000 żywych urodzeń w marcu 2022 roku, co stanowi wzrost o 119% w stosunku do przewidywanego wskaźnika zgonów. Oznacza to, że współczynnik umieralności noworodków przekroczył górny próg ostrzegawczy, znany jako „granica kontrolna”, po raz drugi w ciągu co najmniej czterech lat.

Ostatni raz próg ten został przekroczony we wrześniu 2021 r., kiedy liczba zgonów noworodków na 1000 żywych urodzeń wzrosła do 5,1. Chociaż wskaźnik ten waha się z miesiąca na miesiąc, to zarówno we wrześniu 2021 r., jak i w marcu 2022 r. odpowiada poziomom, które po raz ostatni odnotowano pod koniec lat 80.

Źródło

Public Health Scotland (PHS) nie ogłosiło oficjalnie, że wszczęło dochodzenie, ale właśnie to powinno zrobić, gdy zostanie osiągnięty górny próg ostrzegawczy, i zrobiło to w 2021 roku.

W tym czasie PHS powiedział, że fakt, iż górna granica kontrolna została przekroczona „wskazuje na większe prawdopodobieństwo, że istnieją czynniki poza zmiennością losową, które mogły przyczynić się do liczby zgonów, które wystąpiły”.

Ostatni dowód na poparcie tezy, że szczepionka Covid-19 doprowadzi do wyludnienia, pochodzi z USA, ale tym razem w postaci danych rzeczywistych.

Szczepionka Covid-19 zwiększa ryzyko poronienia o co najmniej 1,517%.
Według bazy danych zdarzeń niepożądanych poszczepiennych Centers for Disease Control (CDC) Vaccine Adverse Event Database (VAERS), do kwietnia 2022 r. zgłoszono łącznie 4 113 przypadków zgonów płodu jako działań niepożądanych po zastosowaniu zastrzyków Covid-19, z czego 3 209 dotyczyło zastrzyków firmy Pfizer.

Źródło: Health Impact News

CDC przyznało, że do VAERS zgłaszanych jest zaledwie od 1 do 10% działań niepożądanych, a zatem rzeczywista liczba może być wielokrotnie wyższa. Aby jednak przedstawić te liczby w odpowiedniej perspektywie, w ciągu 30 lat przed wydaniem w grudniu 2020 r. zezwolenia na stosowanie zastrzyków Covid-19 w trybie nagłym do VAERS zgłoszono jedynie 2 239 przypadków zgonów płodu. (Źródło)

W kolejnym badaniu stwierdzono, że ryzyko poronienia po szczepieniu Covid-19 jest o 1 517% wyższe niż ryzyko poronienia po szczepieniu przeciwko grypie.

Rzeczywiste ryzyko może być jednak znacznie wyższe, ponieważ kobiety w ciąży stanowią grupę docelową szczepień przeciwko grypie, podczas gdy jak dotąd stanowią one jedynie niewielką grupę demograficzną, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko Covid-19.

Ryzykując, że przerodzi się to w esej, na tym kończą się nasze dzisiejsze dowody, ale jest ich znacznie więcej i będziemy o nich informować.

Ale z…

 • Poufne dokumenty firmy Pfizer wykazują, że odsetek poronień wynosi od 82% do 97%,
 • Jedyne badanie na zwierzętach przeprowadzone w celu udowodnienia bezpieczeństwa podawania szczepionki firmy Pfizer w czasie ciąży wykazało zwiększone ryzyko bezpłodności i wad wrodzonych,
 • Dalsze poufne dokumenty firmy Pfizer ujawniające, że szczepionka gromadzi się w jajnikach, dane ze Szkocji ujawniające rekordowo wysoki poziom zachorowań na raka jajnika,
 • kolejne dane ze Szkocji ujawniające, że liczba zgonów noworodków osiągnęła krytyczny poziom po raz drugi w ciągu siedmiu miesięcy,
 • oraz dane CDC VAERS, z których wynika, że szczepionka Covid-19 zwiększa ryzyko poronienia o co najmniej 1517%.

Wygląda na to, że mamy już więcej niż wystarczającą ilość dowodów, by twierdzić, że szczepionka Covid-19 doprowadzi do depopulacji.

Administrator domeny

Szanowni Państwo, naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy prawnej jednak z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie postanowiliśmy hobbistycznie prowadzić dla was bloga, w jakim staramy się przekazać najważniejsze wiadomości z Polski i świata, jakich nie usłyszycie w telewizji. Utrzymania naszego wspólnego serwisu wiąże się z dużymi kosztami. Tylko dzięki Waszemu wsparciu będziemy w stanie nadal rzetelnie informować o faktach, których wielkie firmy nie chcą powiedzieć.

Jeśli uważacie Państwo, iż nasza pomoc, jaką od nas otrzymujecie, zasługuje na wparcie pracowników Kancelarii, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Dane do przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752
Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: „darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Wsparcie paypal:
paypal.me/legaartis

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

LA

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

 1. „Szczepionka Covid-19 zwiększa ryzyko poronienia o co najmniej 1,517%” przypadkiem nie powinno być 1517%? Przecinek to amerykański rozdzielnik tysięcy ale w Polsce oznacza co innego

Zelensky confirms surrender of 2,500 troops from Azovstal

Vertrauliche Pfizer-Dokumente enthüllen, dass die Covid-19-Impfung zu einer Entvölkerung führen wird