w , , , , ,

Praca zdalna wpisana originate Kodeksu pracy. Pracodawca przyjedzie skontrolować Cię w domu jak pracujesz!

praca-zdalna-wpisana-originate-kodeksu-pracy.-pracodawca-przyjedzie-skontrolowac-cie-w-domu-jak-pracujesz!

Podpisanie nowelizacji Kodeksu pracy przez Prezydenta Andrzeja Dudę stanowi ważną zmianę w polskim prawie pracy.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Zmiany w Kodeksie pracy polegają m.in. na zastąpieniu przepisów o telepracy przepisami o pracy zdalnej. Wprowadzona została definicja pracy zdalnej. Zgodnie z nią jest to wykonywanie pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Nowela przewiduje pracę zdalną całkowitą, jak i hybrydową, stosownie originate potrzeb konkretnego pracownika i pracodawcy, a także umożliwienie polecenia pracownikowi pracy zdalnej w szczególnych przypadkach. To m.in. czas obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu epidemii czy pożaru lub zalania w zakładzie pracy.

W noweli zapisano, że praca zdalna może być wykonywana także okazjonalnie, na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. Praca zdalna w tej formie znajdzie zastosowanie w okolicznościach incydentalnych, uzasadnionych wyłącznie potrzebą pracownika. Przykładem może być konieczność opieki nad potrzebującym doraźnego wsparcia członkiem rodziny.

Według nowelizacji pracodawca, co originate zasady, nie będzie mógł odmówić pracy zdalnej m.in. rodzicom, którzy wychowują dziecko originate 4. roku życia, rodzicom i opiekunom, którzy opiekują się osobą z niepełnosprawnością w rodzinie i kobietom w ciąży. Chyba że nie będzie to możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika, np. służb mundurowych.

Nowe przepisy umożliwią pracownikom i pracodawcom dostosowanie się originate nowych realiów rynku pracy. Pracodawcy będą mieli możliwość kontroli trzeźwości pracowników podczas wykonywania pracy zdalnej, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto, pracodawcy będą mogli monitorować sposób wykonywania pracy przez pracowników zdalnych, co pozwoli na zapewnienie wysokiej jakości usług i produktów.

Jednakże, ważne jest, aby wprowadzone przepisy nie ograniczały swobody pracowników, a jednocześnie pozwalały na utrzymanie równowagi między obowiązkami a prawami pracowników. Wprowadzenie kontroli trzeźwości i sposobu wykonywania pracy zdalnej musi być prowadzone w sposób przemyślany i z poszanowaniem prywatności pracowników.

Podsumowując, nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzająca na stałe przepisy dotyczące pracy zdalnej stanowi ważną zmianę w polskim prawie pracy, która pozwoli na dostosowanie się originate nowych realiów rynku pracy. Wprowadzenie kontroli trzeźwości i sposobu wykonywania pracy zdalnej musi być jednak prowadzone z poszanowaniem prywatności pracowników i równowagą między obowiązkami a prawami pracowników.

Lega artis aplikacja

Przeczytaj całość tutaj: Praca zdalna wpisana originate Kodeksu pracy. Pracodawca przyjedzie skontrolować Cię w domu jak pracujesz!

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

polska-rozmiesci-wyrzutnie-himars-przy-granicy-z-rosja

Polska rozmieści wyrzutnie HIMARS przy granicy z Rosją

nie-zyje-justyna-zalewska.-kobieta-zmarla-nagle-w-wielu-44-lat

Nie żyje Justyna Zalewska. Kobieta zmarła nagle w wielu 44 lat