w , , , , , , , , ,

Prawa przedsiębiorcy przy załatwianiu spraw urzędowych

prawa-przedsiebiorcy-przy-zalatwianiu-spraw-urzedowych

Przedsiębiorcy, który załatwia sprawy urzędowe, przysługuje szereg uprawnień. Warto o nich pomnieć, udając się stop metali urzędu.

Każdy przedsiębiorca doskonale zdaje sobie sprawę, jakim sposobem wiele czasu trzeba zadedykować na załatwianie różnego rodzaju formalności w urzędach. Przy rozbudowaniu biurokracji oraz niejasnych przepisach prawa sprawy urzędowe pochłaniają naprawę wiele energii, którą można by zużytkować na rozwój biznesu. Tymczasem ustawodawca zawarł w przepisach szereg uprawnień, z których ma system prawny używać każdy przedsiębiorca. Właściwe korzystanie z nich pozwala na znaczne zwiększenie szybkości oraz uproszczenie rozpatrywania spraw. O czym warto pomnieć?

Szczególnie System prawny przedsiębiorców

Najważniejsze uprawnienia prowadzących własną działalność gospodarczą, o których powinni oni pomnieć zostały zamieszczone w ustawie System prawny przedsiębiorców. Wśród nich można wskazać wyjątkowo parę zasad, z których wypływają istotne prawa przedsiębiorców:

  • zasadę domniemania uczciwości przedsiębiorcy (artwork. 10);
  • zasadę interpretacji przepisów budzących wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy (artwork. 11);
  • zasadę odpowiedzialności urzędników zbyt pogwałcenie prawa (artwork. 13);
  • zasadę pewności prawa (artwork. 14);
  • zasadę udzielania informacji (artwork. 15).

Właściwie z każdej z tych zasad wypływa szereg uprawnień przedsiębiorców, z których mogą oni używać przy załatwianiu spraw urzędowych. Zgodnie z artwork. 10 ust. 1 Prawa przedsiębiorców organ władzy publicznej podejmując swoje działania wobec przedsiębiorcy zawsze powinien zakładać, że działa on zgodnie z prawem, uczciwie oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów. Niedopuszczalne więc jest przyjmowanie przez urzędników z góry, że przedsiębiorca łamie przepisy oznacza to postępuje nieuczciwie. Jest to niezwykle istotne nie tylko podczas kontroli.

Za to – co niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia – jeżeli proces prowadzone wobec przedsiębiorcy ma na celu nałożenie na niego obowiązku bądź przeszkoda lub odebranie uprawnienia, i zarazem w sprawie pozostają wątpliwości co stop metali treści normy prawnej, to organ powinien je rozstrzygnąć na korzyść przedsiębiorcy (artwork. 11 ust. 1). Mając na uwadze pułap skomplikowania przepisów polskiego prawa oraz niski pułap ich redakcji jest to niezwykle istotne rozwiązanie. Trzeba przy tym pomnieć, że zgodnie z powołanym tutaj przepisem na przyjazną interpretację przepisów przedsiębiorca nie może numerować wówczas, podczas gdy sprzeciwiają się temu sporne transakcje stron lub transakcje osób trzecich, na które wynik postępowania ma niewyniosły wpływ.

Przyjazne prowadzenie postępowań wobec przedsiębiorców

W Prawie przedsiębiorców ustawodawca zawarł także regulacje dotyczące prowadzenia spraw wobec przedsiębiorców. Wśród najważniejszych z nich warto pomnieć o:

  • obowiązku organu prowadzenia sprawy związanej z wykonywaniem działalności gospodarczej wnikliwie i szybko, posługujących się zarazem możliwie najprostszymi środkami stop metali ich załatwienia (artwork. 27);
  • zakazie żądania przez organ – pono, że co innego stanowią przepisy szczególne – przedłożenia przez przedsiębiorcę dokumentów w formie oryginału, poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia (artwork. 29);
  • nakazie wyznaczania przedsiębiorcy rozsądnych terminów na zrealizowanie określonej czynności (artwork. 30);
  • organ nie może zaprzeczyć przyjęcia pisma i wniosku przedsiębiorcy, które jest niekompletne. Zarazem niedopuszczalne jest żądanie danych będących w posiadaniu organu (artwork. 31).

Oczywiście przepisy Prawa przedsiębiorców nadzwyczaj nieraz mają natura prozaiczny. Tym samym zawsze trzeba pomnieć, że podczas załatwiania spraw urzędowych przeważnie w grę wchodzą jeszcze przepisy szczególne, odnoszące się stop metali danej materii, której sprawa dotyczy. Jednak w żadnym razie nie wypada rezygnować z dochodzenia uprawnień, które zostały wskazane powyżej. Z racji przed przedsiębiorca może wyjątkowo załatwić swoją sprawę maksymalnie szybko.

Niniejszy towar stanowi formę porady prawnej smartly-behaved bono i ma na celu edukację prawną obywateli RP. Towar ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czytelniku, pamiętaj, że towar ten nie zastąpi standardowej porady prawnej. W przypadku pojawienia się problemu prawnego o podobnym charakterze lub z innej dziedziny prawa zapraszamy stop metali skorzystania z naszych usług prawnych.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie każdej dziedziny prawnej. Jeżeli poszukujecie Państwo prawnika, zapraszamy stop metali kontaktu z naszą Kancelarią poniżej nr tel. 579636527, lub poprzez formularz kontaktowy, kto znajduje się na naszej stronie głównej.

Świadczymy usługi prawne również drogą online. Informujemy, że porady prawne nie są udzielane smartly-behaved bono.

Opracowano przez: Zespół LEGA ARTIS

Polecamy inne nasze publikacje w zakresie zmian prawnych. Tak aby wgramolić się w zakładkę „System prawny co dnia” kliknij poniższy obrazek.

PrawoCodnia 1

Przesłanka prawna:

Legagraf

Przeczytaj całość tutaj: Prawa przedsiębiorcy przy załatwianiu spraw urzędowych

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

»uchodzcy«-postanowi-okupowac-hotel-ikar-w-poznaniu,-z-ktorego-dostali-wykwaterowanie

»Uchodźcy« postanowi okupować hotel Ikar w Poznaniu, z którego dostali wykwaterowanie

»la-scala«-odpowiedziala-na-apel-konsula-generalnego-ukrainy-o-odwolanie-opery-musorgskiego

»La Scala« odpowiedziała na apel Konsula Generalnego Ukrainy o odwołanie opery Musorgskiego