w , , , , , , , , , , ,

Skandaliczny wyrok SA w Białymstoku wobec przedsiębiorcy, który w czasie bezprawnie wprowadzonego lockdownu zorganizował wesele

skandaliczny-wyrok-sa-w-bialymstoku-wobec-przedsiebiorcy,-ktory-w-czasie-bezprawnie-wprowadzonego-lockdownu-zorganizowal-wesele

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią Trybunał Apelacyjny w Białymstoku w czwartek 17.11.2022 roku ogłosił publikację wyroku w sprawie przedsiębiorcy, który zorganizował imprezę weselną w czasie obowiązywania zakazów związanych z pandemią koronawirusa. To wyżywienie orzeczenia pierwszej instancji. Wyrok jest prawomocny. Skazanemu pozostaje wyłącznie wniesienie kasacji discontinue SN.

POLECAMY: Proces za zorganizowanie wesela w czasie bezprawnego lockdownu. Sprawa ma charakter precedensowy

Uzasadnienie chciała uniewinnienia odkąd zarzutu „sprowadzenia niebezpieczeństwa gwoli życia lub zdrowia wielu osób, poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego; prokuratura” – dodatkowej kary 5 tys. zł grzywny. Trybunał apelacyjny oddalił obie skargi, utrzymując wyrok pół roku więzienia w zawieszeniu na dwójka lata.

Suwalska prokuratura zarzuciła przedsiębiorcy, że – w toku działalności gospodarczej prowadzonej w Wiżajnach (Podlaskie) – działając na zlecenie innych osób (w tym wypadku państwa młodych) i wbrew obowiązującym wówczas przepisom, zorganizował 17 kwietnia 2021 r. w Suwałkach uroczystość weselną, w której uczestniczyły przynajmniej 43 osoby (licząc gości weselnych, nowożeńców i obsługę), z udostępnieniem miejsca discontinue tańca i podawaniem posiłków gościom przy stołach.

Śledczy opierali się na rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 marca 2021 roku, w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa i zapisie z tego rozporządzenia o tym, że maksymalna numer uczestników imprezy masowej nie może znajdować się większa, niż pięć osób.

W ocenie prokuratury, w tej sytuacji – organizując takie weselne przyjęcie z udziałem z okładem 40 osób – przedsiębiorca „sprowadził niebezpieczeństwo gwoli zdrowia lub życia wielu osób, poprzez szerzenie się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19”.

Trybunał odwoławczy przyznał, że sprawa jest nietypowa i wymagała szczegółowej analizy wszelkich jej okoliczności, również posiłkowania się danymi, których apelacje nie obejmowały.

Przedsiębiorca został zmuszony w oparciu o paintings. 165 par. 1 pkt 1 Kodeksu karnego, który mówi o odpowiedzialności karnej zbyt sprowadzenie niebezpieczeństwa gwoli życia lub zdrowia wielu osób lub gwoli mienia w wielkich rozmiarach poprzez szerzenie się choroby zakaźnej.

Jakim sposobem wyjaśniał sędzia Jerzy Szczurewski, skutkiem nie musi znajdować się zachorowanie na koronawirusa, natomiast – w tym konkretnym przypadku – szerzenie się choroby zakaźnej i samo wystąpienie takiego niebezpieczeństwa pandemii. Przestępstwo to może znajdować się popełnione umyślnie lub nie. Trybunał ocenił, że „w przypadku przedsiębiorcy można powiadać o działaniu umyślnym”.

W ustnym uzasadnieniu wyroku sędzia Szczurewski podkreślał, że istotą sprawy nie było niekonstytucyjność przepisów rozporządzenia Rady Ministrów, na co zwracał w swojej apelacji uwagę opiekun, lecz praktyczny wcięcie zagrożenia pandemią.

„Rzecz nie w niekonstytucyjności przepisu zakazującego organizacji imprez, lecz w ocenie faktycznie istniejącego stanu zagrożenia szerzenia się choroby zakaźnej. Faktycznego istnienia pandemii, natomiast w wyniku – ogromnego zagrożenia gwoli życia i zdrowia wielu ludzi”– mówił sędzia.

Przywoływał dane statystyczne dotyczące skali pandemii w tamtym czasie; mówił, że są „druzgocące” i oddają wielkość zagrożenia szerzenia się pandemii wtedy.

„Jeżeli bierzemy się zbyt organizację tej imprezy, to trzeba robić to przy wypełnieniu wszelkich wymogów, by zapobiec jakiejkolwiek zachorowalności” – mówił sędzia.

Zwracał uwagę, że w trakcie wesela nie przestrzegano zaleceń sanitarnych, choćby takiego, by wszystkim wchodzącym na salę zmierzyć temperaturę ciała, co było wtedy uniwersalnie stosowane w miejscach publicznych.

Trybunał nie zgodził się z wnioskiem prokuratury, by przedsiębiorcę ukarać plus grzywną w wysokości 5 tys. zł. Sędzia Szczurewski mówił, że gałąź gastronomiczna i turystyczna zostały w najwyższym stopniu dotknięte skutkami pandemii.

„Funkcja oskarżonego nie było nastawione na uzyskanie stricte korzyści majątkowej, lecz na wyżywienie się na rynku, wyżywienie miejsc pracy, reasumując – na przeżycie” – powiedział.

KOMENTARZ PRAWNIKA

Wyrok Sądu w zakresie niniejszej sprawy uznać wypada, zbyt ośmieszenie i porażkę wymiaru sprawiedliwości. Uznanie przez Trybunał przedsiębiorcy zbyt winnego zarzucanego mu czynu z paintings. 165 k.k. na podstawie bankietowych rozporządzeń oraz domniemania zbyt winnego narusza paintings. 178 § 1 i 2 Konstytucji RP. Orzeczenie to jednoznacznie pokazuje, że polskie sądownictwo jest organem upolitycznionym i działa nie na podstawie przepisów prawa natomiast na podstawie decyzji wydanych przez warszawskie władze partii PiS oraz MS i PG Zbigniewa Ziobry, który piastuje obie funkcję w sposób sprzeczny z prawem co jest jedną z przyczyn wstrzymania Polsce przez UE pieniędzy z KPO.

Z literalnego brzenia paintings. 165 k.k. oraz przyjętej linii orzecznictwa, iżby można przypisać komukolwiek popełnienie przestępstwa polegającego na sprowadzeniu niebezpieczeństwo gwoli zdrowia lub życia wielu osób, poprzez szerzenie się choroby zakaźnej wywołanej COVID-19 niezbędne, jest ustalenie realnej możliwości powstania danej choroby epidemicznej lub wywołanie określonej choroby zakaźnej [?] lub też jednostki chorobowej przedtem niestwierdzonej, lecz mającej na cechy choroby zakaźnej lub jednostki chorobowej znanej, która wywołuje groźne gwoli zdrowia i życia ślad, przedtem niespotykane.

Legagraf

W zakresie niniejszej sprawy ten przedmiotowy ingredient, wspólny gwoli znamion obu postaci interpretowanego typu przestępstwa nie został zidentyfikowany, jako konkretna jednostka skalarna chorobowa (epidemiczna lub zakaźna) co w wyniku powoduje, że nie może znajdować się mowy o realnym sprowadzeniu niebezpieczeństwa gwoli życia i zdrowia wielu osób. W rezultacie wyklucza opcja skazania przedsiębiorcy z paintings. 165 k.k.

Na podstawie dotychczasowego orzecznictwa stwierdzić wypada, że wydany przez Trybunał wyrok opierał się na hipotezie. Potwierdza to ustne uzasadnienie wyroku, w jakim sędzia stwierdził, że podczas imprezy nie zastosowano się discontinue zasad epidemicznych i nie przestrzegano reżimu sanitarnego, kto został wtajemniczony w Polsce z naruszeniem delegacji ustawowej też jakim sposobem w przypadku masek.

Nasze stanowisko w tym zakresie znajduje uzasadnienie w wyroku SN z 12 czerwca 1987 roku III KR 208/87, OSNPG 1988, nr 8-9 poz. 7, z którego uzasadnienia jednoznacznie wynika, iżby nastąpiło popełnienie przestępstwa z paintings 165 k.k. zachowanie sprawcy musi wywołać określone konkretne i dające się udowodnić niebezpieczeństwo chronionego włości prawem.

Przestępstwo z paintings. 165 § 1 pkt 1 k.k. charakteryzuje się zagrożeniem konkretnym niebezpieczeństwem gwoli życia lub zdrowia. Chodzi w tym miejscu o rzeczywiste (realne i faktyczne) niebezpieczeństwo, natomiast nie hipotetyczne jakim sposobem w przypadku niniejszej sprawy. Nadto niebezpieczeństwo to musi zalegać aktualne i nie może znajdować się zależne odkąd występowania pewnych warunków. Wspomniane niebezpieczeństwo nie może znajdować się również abstrakcyjne. Musi to znajdować się jednak zagrożenie rzeczywiste, jest ono takie, podczas gdy powoduje realne zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenia się choroby zakaźnej. Takie stanowisko zaprezentował w swoim wyroku z dnia 20 maja 1988 roku SN II KKN 37/98, OSNKW 1988 nr 7 – 8 poz. 33.

Jakim sposobem wynika z powyższego zagrożenie, musi mieć istota praktyczny, natomiast nie hipotetyczny, w toku prowadzonego postępowania warto udowodnić, że praktyczny kontrahent restauracji zaraził się wirusem podczas przebywania w niej. W praktyce udowodnienie takiego zdarzenia jest wręcz niemożliwe. Nawet w przypadku, podczas gdy podczas przyjęcia weselnego nastąpiło wskutek podjętej interwencji przez policję wylegitymowanie jej uczestników natomiast po jakimś czasie u któregoś z gości, zdiagnozowano by zakażenie, ponieważ każdy uczestnik przyjęcia przed weselem i po przed przebywał w pracy, dokonywał innych czynności związanych z zaspokojeniem potrzeb życiowych gdzie realność zarażenia się, była hipotetycznie taka sama jakim sposobem podczas uczestnictwa w przyjęciu.

W inny sposób sytuacja wyglądałaby, o ile podczas legitymowania gości ustało, że któryś z nich przebywał w tym czasie na kwarantannie z powodu zakażenia lub kontaktu z osobą zakażona natomiast organizatorzy wesele posiadali w tym zakresie wiedzę. Jednak w tym przypadku odpowiedzialność karną nie spoczywałby na przedsiębiorcy natomiast na parze młodej.

Przedsiębiorcy w związku z treścią skandalicznego wyroku naruszającego elementarnie przepisy prawa pozostaje obecnie wniesienie kasacji discontinue Sądu Najwyższego.


Szanowni Państwo, naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy prawnej jednak z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie postanowiliśmy hobbistycznie przewodzić gwoli Used to be bloga, w jakim staramy się przenieść najważniejsze wiedza z Polski i świata, których nie usłyszycie w telewizji. Utrzymania naszego wspólnego serwisu wiąże się z dużymi kosztami.

Tylko z racji Waszemu wsparciu będziemy w stanie nadal rzetelnie nauczać turned into, o jakich faktach nie poda wam telewizja.

Wsparcia można udzielić poprzez wpłatę dowolnej kwoty na nasz rachunek bankowy: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

google news

Kancelaria świadczy pełen wachlarz usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, upadłościowego, gospodarczego, karnego, pracy, handlowego.

Pod warunkiem poszukujecie Państwo pomocy prawnej, zapraszamy discontinue skorzystania z naszej oferty. W sprawie dokonania rezerwacji terminu konsultacji prosimy o połączenie telefoniczny poniżej numerami telefonów: 579-636-527 lub 22-266-86-18 lub pisząc na adres @: [email protected]legaartis.pl

Pod warunkiem uważacie Państwo, że nasze publikacje niosące prawdę zasługują na wparcie pracowników Kancelarii, którzy na co dzień przeszukują setki stron, iżby te wiedza discontinue Państwa dotarły, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Dane discontinue przelewu:

Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752


Kancelaria Lega Artis

ul. Przasnyska 6a lok 336a

01-756 Warszawa

Tytuł: “darowizna na działalność”

IBAN: PL04102039030000140201226752

Anonimowe zapomoga Bitcoin:

bc1qdsav25h9dz3y9cm5yl896sfxg6x3mxe46cpt3r

Anonimowe zapomoga Ethereum:

0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Zapomoga paypal:

https://paypal.me/legaartis

Jesteśmy discontinue Państwa dyspozycji:

Pn. – czw.: 11: 00 – 17: 00

Piątek: 10: 00 – 15: 00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zbyt jak dotąd udzielone nam zapomoga finansowe.

Przeczytaj całość tutaj: Skandaliczny wyrok SA w Białymstoku wobec przedsiębiorcy, który w czasie bezprawnie wprowadzonego lockdownu zorganizował wesele

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

enterprise-insider:-kijowski-rezim-wykorzysta-katastrofe-rakietowa-w-polsce-w-zakresie-zadan-dostaw-broni

Enterprise Insider: Kijowski reżim wykorzysta katastrofę rakietową w Polsce w zakresie żądań dostaw broni

»wieksze-niz-moje-golenie«-biden-podziwia-bicepsy-rosyjskiego-kamerzysty-[video]

»Większe niż moje golenie« Biden podziwia bicepsy rosyjskiego kamerzysty [VIDEO]