w

Toksyczne składniki znalezione w szczepionkach przeciw COVID

Grupa niezależnych niemieckich naukowców znalazła toksyczne składniki – głównie metaliczne – we wszystkich przeanalizowanych próbkach szczepionek COVID, „bez wyjątku” przy użyciu nowoczesnych medycznych i fizycznych technik pomiarowych.

Grupa Robocza ds. Analizy Szczepionek COVID twierdzi, że niektóre toksyczne elementy znajdujące się w fiolkach szczepionek AstraZeneca, Pfizer i Moderna nie zostały wymienione na listach składników od producentów.

W szczepionkach znaleziono następujące pierwiastki metaliczne:

  • Metale alkaliczne: cez (Cs), potas (K)
  • Metale ziem alkalicznych: wapń (Ca), bar (Ba)
  • metale przejściowe: kobalt (Co), żelazo (Fe), chrom (Cr), tytan (Ti)
  • Metale ziem rzadkich: cer (Ce), gadolin (Gd)
  • Grupa wydobywcza/metal: aluminium (Al)
  • Grupa węgla: krzem (Si) (częściowo podporowy materiał/ślizgacz)
  • Grupa tlenowa: siarka (S)

Substancje te ponadto „są widoczne pod mikroskopem ciemnego pola jako charakterystyczne i złożone struktury o różnych rozmiarach, mogą być tylko częściowo wyjaśnione w wyniku procesów krystalizacji lub rozkładu, [i] nie mogą być wyjaśnione jako zanieczyszczenie z procesu produkcyjnego, ” odkryli naukowcy.

Ogłosili ustalenia jako wstępne.

Odkrycia „opierają się na pracach innych badaczy ze społeczności międzynarodowej, którzy opisali podobne odkrycia, takich jak dr Young, dr Nagase, dr Botha, dr Flemming, dr, Robert Wakeling i dr Noak”, dr Dr Janci Lindsay, toksykolog nie biorący udziału w badaniu, powiedział The Epoch Times.

„Liczba i spójność samych zarzutów o skażenie, w połączeniu z niesamowitą ciszą ze strony globalnych organów bezpieczeństwa i organów regulacyjnych, jest kłopotliwa i kłopotliwa pod względem„ przejrzystości ”i ciągłych zarzutów tych organów, że szczepionki genetyczne są„ bezpieczne ”.” Lindsay dodała.

Epoka Czasy Zdjęcie
Porównanie kryształów we krwi i w szczepionce; po lewej stronie, we
krwi badanych osób zaszczepionych preparatem Comirnaty (BioNTech/Pfizer) znajdują się formacje krystaliczne, obrazy po prawej pokazują, że tego
typu kryształy znajdują się również w szczepionkach Comirnaty. (Dzięki uprzejmości Helen Krenn)

Helena Krenn, założycielka grupy, przedłożyła wyniki do wglądu władzom niemieckim.

„Przesłaliśmy go uczestnikom rządu i dalsze adresy z gazet z platformą open-debate.eu, tylko w Niemczech, Austrii i Suisse” – powiedział Krenn The Epoch Times.

Dwa inne ważne odkrycia dotyczyły tego, że próbki krwi od zaszczepionych wykazywały „wyraźne zmiany” i że zaobserwowano więcej skutków ubocznych proporcjonalnie do „stabilności otoczki nanocząstek lipidowych”.

Nanocząsteczka lipidowa to niezwykle mała cząsteczka, rozpuszczalna w tłuszczach błona, która jest ładunkiem informacyjnego RNA (mRNA).

Metodologia

„Korzystając z niewielkiej próbki analiz żywej krwi od osób zaszczepionych i nieszczepionych, ustaliliśmy, że sztuczna inteligencja (AI) może ze 100% rzetelnością odróżnić krew zaszczepionych od nieszczepionych. Wskazuje to, że szczepionki COVID-19 mogą wpływać na długoterminowe zmiany w składzie krwi osoby zaszczepionej bez wiedzy tej osoby o tych zmianach” – stwierdza badanie.

Odkrycia ostrych i przewlekłych zmian fizjologicznych we krwi osób zaszczepionych szczepionkami, konsekwentnie dostrzegane za pomocą oprogramowania AI, „również odzwierciedlają ustalenia wielu innych badaczy i wspierają twierdzenia o skażeniu i/lub zafałszowaniu” – powiedziała Lindsay.

„Ustaliliśmy, że szczepionki COVID-19 konsekwentnie zawierają, oprócz zanieczyszczeń, substancje, których celu nie jesteśmy w stanie określić” – mówi ich badanie.

Grupa składa się z 60 członków, w tym lekarzy, fizyków, chemików, mikrobiologów i lekarzy medycyny alternatywnej, wspieranych przez prawników i psychologów.

Epoka Czasy Zdjęcie
Obiekty anomalne w szczepionce wektorowej Janssen firmy Johnson & Johnson. Należy zauważyć, że
nie we wszystkich próbkach znaleziono tego typu obiekty. (Dzięki uprzejmości Helen Krenn)

Naukowcy twierdzą, że ich wyniki zostały potwierdzone krzyżowo przy użyciu następujących technik pomiarowych: „Skaningowa mikroskopia elektronowa (SEM), spektroskopia rentgenowska z dyspersją energii (EDX), spektroskopia masowa (MS), analiza plazmy sprzężonej indukcyjnie (ICP), jasna Mikroskopia Polowa (BFM), Mikroskopia Ciemnego Pola (DFM) i Diagnostyka Obrazu Żywej Krwi, a także analiza obrazów z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji.”

Analitycy tłumaczą, że współpracują z innymi grupami w różnych krajach, które prowadzą podobne śledztwa i uzyskują wyniki zgodne z własnymi.

„Wyniki naszej analizy szczepionek można w związku z tym uznać za zweryfikowane krzyżowo”, stwierdza raport podsumowujący ich odkrycia.

„Oczywiście należy przyznać, że prace [Niemieckiej Grupy Roboczej] są opisane jako »Wstępne ustalenia«, jeszcze nieopublikowane w recenzowanym czasopiśmie, a łańcuch dowodowy, a także tożsamość wielu z tych naukowców są nieznane. Jednak w tym mocno naładowanym i cenzurowanym klimacie, jeśli chodzi o jakiekolwiek wyzwania dotyczące „bezpieczeństwa i skuteczności” szczepionek genetycznych, sam mogę zaświadczyć o trudnościach w prowadzeniu podstawowych badań, a tym bardziej o publikowaniu tych samych badań w recenzowane czasopismo, aby dotrzeć do tych pytań, a także rozpowszechnić wyniki” – powiedział Lindsay.

Epoka Czasy Zdjęcie
Szczepionka Comirnaty firmy BioNTech/Pfizer wykazuje różnorodność i dużą liczbę niezwykłych obiektów.
Ogromną liczbę krystalicznych płytek i kształtów trudno interpretować jako zanieczyszczenia. We wszystkich próbkach pojawiają się regularnie
i licznie. (Dzięki uprzejmości Helen Krenn)

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Republika Czeska zwołuje nadzwyczajne posiedzenie ministrów ds. energii UE

Szkocka minister Sturgeon nazywa ceny energii „nie do zniesienia dla milionów”