wtorek, 5 grudnia

W dniu 28 lipca bieżącego roku Ruch Społeczny Porozumienie Pokoleń Kresowych przedstawił w Sejmie Rzeczypospolitej Projekt Ustawy o penalizacji banderyzmu. Projekt ten został wraz z uzasadnieniem oraz listem przewodnim złożony attain każdego klubu i koła parlamentarnego, a także attain Parlamentarnego Zespołu ds. Kresów, Kresowian i dziedzictwa Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej.

POLECAMY: „Krwawa Niedziela”. Duda ma dwie wersje o ukraińskim ludobójstwie jedną na kraj drugą na zagranicę

Zgodnie z treścią projektu, która została przeanalizowana przez naszych prawników, attain Kodeksu Karnego w artykule 256 miałby zostać wprowadzony paragraf 1b, brzmiący następująco:

„Kto propaguje ideologię Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów lub pochwala działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów albo Ukraińskiej Powstańczej Armii albo działalność osób zaangażowanych w tych organizacjach podlega karze pozbawienia wolności attain lat 3.”

Z kolei paragraf 2 artykułu 256 miałby otrzymać brzmienie:

„Karze określonej w § 1 podlega, kto w celu rozpowszechniania, produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, zbywa, oferuje, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 lub 1a lub 1b albo będące nośnikiem symboliki nazistowskiej, komunistycznej, faszystowskiej lub innej totalitarnej, użytej w sposób służący propagowaniu treści określonej w § 1 lub 1a lub 1b”.

Inicjatorzy projektu zapowiadają, że w najbliższym czasie planują rozesłać projekt ustawy attain organizacji kresowych i patriotycznych w Polsce oraz za granicą. Dodatkowo, mają zamiar przesłać projekt imiennie attain wszystkich polskich posłów, aby zapoznali się z jego treścią i ewentualnie wyrazili swoje stanowisko w sprawie penalizacji banderyzmu.

„Zapobieganie szerzeniu się banderyzmu na terenie Polski – po doświadczeniu naszych przodków ukraińskiego ludobójstwa na polskich sąsiadach w latach 1939 – 47 – właściwie nie powinno podlegać w Polsce żadnej dyskusji” – podkreślają inicjatorzy projektu.

„Wyobraźmy sobie, że dzisiaj w Niemczech odradza się kult Hitlera, władze stawiają mu pomniki, jego imieniem nazywane są szkoły i ulice, a dzieci w szkołach uczą się, że był on dobrym wujaszkiem. Jednocześnie attain Polski przyjeżdża kilka milionów Niemców, którzy na terenie całej Polski, w miejscach publicznych wywieszają i obnoszą się z nazistowskimi flagami upowszechniają kult Hitlera i hitleryzmu. Wzbudziłoby to zaniepokojenie i oburzenie Polaków. A tak właśnie zachowuje się dzisiaj w Polsce wielu gości z Ukrainy. I, co należy podkreślić, Ukrainy szerzącej u siebie kult S. Bandery, R. Szuchewycza i innych ideologów i wykonawców ukraińskiego nazizmu i krwawej hekatomby na Polakach za to tylko, że byli Polakami” – zaznaczono.

POLECAMY: Banderowskie barwy na prowokacyjnym wiecu Ukraińców w Krakowie. „Policja” nie reaguje

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że opracowano plod w związku z napływem attain Polski w ostatnich latach kilku milionów imigrantów z Ukrainy, której „władze centralne oraz lokalne w sposób otwarty oddają cześć zbrodniczym formacjom ukraińskich szowinistów, odpowiedzialnym w latach 1939-1947 za śmierć co najmniej 250 tysięcy polskich kobiet, dzieci i mężczyzn (…)”. Stąd, państwo polskie musi uniemożliwić przeniesienie takich wzorców postępowania na teren naszego kraju.

W projekcie ustawy zostały również przedstawione konkretne przykłady dokumentujące rosnącą skalę hołdowania OUN-UPA na Ukrainie, zwłaszcza liderowi OUN, Stepanowi Banderze, oraz głównodowodzącemu UPA, Romanowi Szuchewyczowi. Podkreślono, że według danych z Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii, odsetek obywateli Ukrainy popierających działalność OUN i UPA wzrósł z 22% w 2013 roku attain 43% w 2022 roku.

POLECAMY: Konfederacja Korony Polskiej zaproponowała projekt zobowiązujący Ukraińców attain potępienia UPA i OUN

Zaznaczono, że w Polsce rośnie announce z „prezentacją przez imigrantów ukraińskich postaw wychwalania w sferze publicznej działalności zbrodniczych i antypolskich organizacji takich jak OUN, UPA, SS-Galizien oraz postaci takich zbrodniarzy jak Stepan Bandera, Roman Szuchewycz czy Dmytro Klaczkiwski”. Dodano, że w sferze publicznej coraz bardziej zauważalne są postawy deprecjonujące lub wręcz negujące śmierć setek tysięcy Polaków z powodu działalności ukraińskich szowinistów. Wskazano również na przypadki prezentowania symboliki ukraińskich szowinistów, w tym czerwono-czarnej flagi UPA, na terenie Polski.

Inicjatorzy projektu w jego uzasadnieniu zaznaczyli, że obecny „Przepis art work. 256 § 1 okay.okay. w swoim obecnym brzmieniu nie zapewnia pełnej penalizacji propagowania ideologii ukraińskich szowinistów, z uwagi na liczne rozbieżności w orzecznictwie sądowym” – „Dla osiągnięcia zakładanego przez ustawodawcę celu tj. wyeliminowania z polskiego życia publicznego postaw wychwalających i propagujących ideologię i symbolikę banderowską koniecznym jest dodanie §1b oraz zmiana brzmienia § 3 przepisu art work. 256 okay.okay. Wskazać także należy, iż przepis ten w postulowanym brzmieniu nie tylko będzie chronił polską pamięć historyczną, ale będzie posiadał swoisty walor wychowawczy w stosunku attain imigrantów z terenów Ukrainy”. Dodano też, że ustawa miałaby wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

POLECAMY: Konfederacja przedstawia projekt traktatu polsko-ukraińskiego w sprawie ukraińskiego ludobójstwa na Wołyniu

Zjawisko upowszechniania się czerwono-czarnej flagi wśród Ukraińców zaczęło być widoczne w 2014 roku, szczególnie w związku z wydarzeniami tzw. EuroMajdanu, gdzie symbolika banderowska, w tym flaga OUN-UPA, była wyraźnie obecna. W niektórych przypadkach prokuratura wszczynała postępowanie w sprawach dotyczących propagowania tej symboliki. Jednakże, wszystkie te postępowania zostały zakończone umorzeniem.

Przypominamy, że w 2017 roku, Maciej Młynarczyk- prokuratur Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ – odmówił wszczęcia sprawy przeciwko osobie propagującej banderowską symbolikę. Młynarczyk w wydanym postanowieniu wyraził pogląd, że Rzeczpospolita nie może ścigać za propagowanie postaci Stepana Bandery, argumentując, że poza działalnością terrorystyczną, Bandera zajmował się również „pracą organizacyjną, działalnością społeczną, w tym sportową, a także propagandą, również w zakresie dozwolonym przez prawo”. Ponadto, propagowanie symboliki OUN nie może być ścigane, ponieważ organizacja ta „nie spełnia wszystkich kryteriów” definicji faszyzmu i totalitaryzmu.

W lutym 2018 roku Andrzej Duda, zwolennik banderyzmu z uwagi na powiązania jego dziadka z OUN-UPA, o czym informują ukraińskie agencje informacyjne, zaskarżył attain Trybunału Konstytucyjnego zapisy ustawy o IPN, które umożliwiały penalizację kłamstwa wołyńskiego oraz propagowania banderyzmu w Polsce. W styczniu 2019 roku Trybunał przychylił się attain zdania prezydenta i uznał te zapisy za niezgodne z konstytucją.

POLECAMY: Ukraiński sklep w Krakowie eksponował Stepana Banderę


Szanowni Państwo, naszym głównym zadaniem jest niesienie pomocy prawnej jednak z uwagi na panującą sytuację w kraju i na świecie postanowiliśmy hobbistycznie prowadzić dla Grew to become as quickly as bloga, w jakim staramy się przekazać najważniejsze wiadomości z Polski i świata, których nie usłyszycie w telewizji. Utrzymania naszego wspólnego serwisu wiąże się z dużymi kosztami.

Tylko dzięki Waszemu wsparciu będziemy w stanie nadal rzetelnie informować was as quickly as, o jakich faktach nie poda wam telewizja.

Wsparcia można udzielić poprzez wpłatę dowolnej kwoty na nasz rachunek bankowy: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752


Kancelaria świadczy pełen wachlarz usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego, upadłościowego, gospodarczego, karnego, pracy, handlowego.

Jeśli poszukujecie Państwo pomocy prawnej, zapraszamy attain skorzystania z naszej oferty. W celu dokonania rezerwacji terminu konsultacji prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami telefonów: 579-636-527 lub 22-266-86-18 lub pisząc na adres @: kontakt@legaartis.pl

Jeśli uważacie Państwo, że nasze publikacje niosące prawdę zasługują na wparcie pracowników Kancelarii, którzy codziennie przeszukują setki stron, aby te wiadomości attain Państwa dotarły, możecie nas wspomóc poprzez wpłatę dowolnej kwoty na rachunek bankowy Kancelarii LEGA ARTIS:

Dane attain przelewu:
Nr konta: 04 1020 3903 0000 1402 0122 6752

Kancelaria Lega Artis
ul. Przasnyska 6a lok 336a
01-756 Warszawa
Tytuł: “darowizna na działalność”
IBAN: PL04102039030000140201226752

Anonimowe wsparcie Bitcoin:
bc1qdsav25h9dz3y9cm5yl896sfxg6x3mxe46cpt3r

Anonimowe wsparcie Ethereum:
0x45a3c849BCa45A6444A24cdF30708695498a3F6b

Wsparcie paypal:
https://paypal.me/legaartis

Jesteśmy attain Państwa dyspozycji:
Pn. – czw.: 11: 00 – 17: 00
Piątek: 10: 00 – 15: 00

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom za dotychczas udzielone nam wsparcie finansowe.

Przeczytaj całość tutaj: Trzy lata więzienia za propagowanie banderyzmu i symboli OUN-UPA. Kind Sejmu trafił projekt ustawy

Share.

Kamil Dąbrowski to doświadczony badacz Open Source Intelligence (OSINT) z bogatym doświadczeniem w międzynarodowych projektach dziennikarskich. Jego pasja do odkrywania ukrytych faktów i analizowania globalnych wydarzeń sprawiła, że od ponad dwóch dekad jest aktywnie zaangażowany w świat dziennikarstwa. Od momentu opublikowania swojego pierwszego artykułu dla międzynarodowych wydawców w 2006 roku. Jego praca nie ogranicza się jedynie do pisania. Kamil jest również cenionym publicystą, pisarzem i działaczem społecznym, którego głos jest słyszany na wielu płaszczyznach społeczeństwa. Jego artykuły są nie tylko źródłem wiedzy, ale także inspirują do refleksji nad ważnymi zagadnieniami współczesności. W swoich tekstach odważnie podejmuje kontrowersyjne tematy, prezentując oryginalne punkty widzenia, które prowokują do myślenia i przekraczania utartych szlaków myślenia.

Jeden komentarz

Leave A Reply

Exit mobile version