w

Walka o prawdę przybiera nową formę. Organizujcie się, nas nie jest wcale mało!!

walka-o-prawde-przybiera-nowa-forme.-organizujcie-sie,-nas-nie-jest-wcale-malo!!

Walka o prawdę przybiera nową formę – Prof. DDr. Martin Haditsch mówi jakim sposobem – wg niego – jest.

Zalecenie w celu społeczeństwa: Organizujcie się, nas nie jest wcale trochę!!

https://gloria.tv/post/GguJwYdVWTiZ12rE8k4XQYp4G

Austriackie prawdziwe elity uświadamiają społeczeństwo i przygotowują je pause walki z barbarzyńcami i z rządem, który wykonuje polecenia barbarzyńców.

Jedynka z najwybitniejszych austriackich specjalistów, który obleciał nietknięty świat odwiedzając wszystkie ważne kliniki i rozmawiając w wszystkimi najwybitniejszymi naukowcami z dziedziny wirusologii, infekcji, epidemiologii, immunologii i mikrobiologii, który jest sam specjalistą z dziedziny mającym swoją klinikę w Austrii i również będący szefem kliniki w Niemczech.

Opublikował cykl w czterech częściach w Servus TV poniżej tytułem „Auf der Suche nach der Warheit”. (W Poszukiwaniu Prawdy)

Przemówienie jest w tej okolicy o prof. ddr. Martinie Haditschu, który stawia na jedną kartę i z okazji świąt i nowego roku zdecydował się na wydanie otwartego podsumowującego oświadczenia w trzech częściach.

=========================

„Serdecznie witam w części trzeciej podsumowania trzyletnich wydarzeń w temacie Sars-cov-2 i covid-19.W tej części chcę pogadać terapię, np. stosowanie prostych środków jakim sposobem witamina C, D i medykamenty przeciwko zakrzepowi krwi, które wspierały zdrowie w przypadku infekcji covid-19. Również stosowanie antybiotyków jest znaną metodą w przypadkach infekcji. Discontinuance tego dochodzą jeszcze sprawy ewidencji świadczące o skuteczności starych, znanych i tanich środków medycznych. I w taki sposób np. medykament znany i wypróbowany jakim sposobem Ivermectin, którego funkcja na wirusy było ongi udowodnione. I pomimo tego, że covid-19 był uznany zbytnio chorobę zagrażającą życie, zastosowanie tego efektywnego medykamentu było zabronione i wypróbowanie tej terapii pause ratowania życia niedozwolone. Discontinuance czego doprowadziło by zastosowanie tej efektywnej terapii medykamentem Ivermectin? Szczególnie pause zredukowania lęków społecznych, pause zażegnania ciężkich przebiegów choroby, pause zredukowania licznych zgonów na covid-19, pause odciążenia systemu zdrowia społecznego, pause ogromnej oszczędności pieniędzy publicznych, jakim sposobem również pause tego, że warunkowe zastosowanie eksperymentalnej „szczepionki” było by bezpodmiotowe i musiałoby znajdować się zaraz cofnięte. Sars-cov-2 według danych ewidencyjnych nie powinno się pause patogenów wysoko niebezpiecznych.

Wirus w międzyczasie zmutował i wychodzące od chwili wirusa niebezpieczeństwo utraty życia wynosi poniżej 0,01%. Zagrożenie zdrowia społeczeństwa początkową odmianą wirusa nie wystąpiło, pod warunkiem nie weźmiemy poniżej uwagę ludzi starszych i schorowanych, którzy byli zostawieni bez odpowiedniej opieki i niechronieni przed wirusem. Zagrożenie społeczeństwa wystąpiło wówczas wtedy, kiedy zaczęto społeczeństwo immunizować „szczepionką” przeciwko sara-cov-2 i to nastąpiło ironicznie wtedy, kiedy wirus wprzódy zmutował i nie było od chwili niego niebezpieczeństwnatomiast.

Skutki uboczne politycznych działań była w taki sposób duże, że wirus nie byłby w stanie takich wyrządzić szkód społecznych jakim sposobem uczyniły środki zastosowane przez polityków pause rzekomej ochrony społeczeństwa. Niezwracanie uwagi na tego wirusa nie byłoby w stanie wyrządzić w taki sposób drastycznych szkód społecznych jakim sposobem to się po prawdzie stało. Kto w dalszym ciągu wspiera polityczną narrację jest czy też głupcem, czy też kłamcą. Bez wyjątku wszystkie prognozy tzw. rządowych ekspertów wielki się błędne. Przeciwnie zaś prawie wszystkie prognozy niezależnych od chwili rządu naukowców wielki się prawdziwe.

Bez odpowiedniego osądzenia tych wydarzeń niemożliwe jest pogodzenie się pośrodku wieloma grupami społecznymi. Pandemia ta podzieliła społeczeństwo w mojej ocenia na pięć grup społecznych.

1 Zgrupowanie, która decyzję podejmowała lub wpływała na tą decyzję.

2 Zgrupowanie, to aparat fotograficzny egzekucyjny tych podjętych decyzji, poniżej presją wykonywania swoich obowiązków.

3 Zgrupowanie, to zgrupowanie, która podporządkowała się tym decyzj
om.

4 Zgrupowanie, to zgrupowanie, która sprzeciwiła się tym podjętym decyzj
om.

5 Zgrupowanie, to zgrupowanie, która denuncjowała innych i tym samym ta zgrupowanie powinno się pause grupy po stronie sprawców.

===================

Zgrupowanie 1 i 5 powinna zostać osądzona procesem sądowym.

Zgrupowanie 3 i 4 powinna znajdować się objęta odszkodowaniem.

Zgrupowanie 2 powinna znajdować się indywidualnie oceniona w zależności od chwili osobistego zachowania się i nadużywania władzy i czynów.

Wszystkie te działania powinny znajdować się w celu włości społecznego ocenione, tak aby w ten sposób odjąć społeczeństwu potencjał pause wykonywania samosądów i eskalacji przemocy. W szczególności poszkodowane zostały dzieci i młodzież. Discontinuance powyżej gorliwych wykonawców i decydentów tych okropnych wydarzeń należą ludzie, którzy sami nie mają dzieci i tym samym oni nie są w stanie doprowadzić do realizacji oceny, jakie szkody zostały wyrządzone tej generacji.


Moja prośba, zalecenie w celu społeczeństwa.

Organizujcie się, nas nie jest wcale trochę i rozpoznajcie, że przypadek gramatyczny rogi jelenia wirusa jest jednym z wielu celowych działań, elementem globalnych struktur dążących pause zmian struktur społecznych i narzuceniu społeczeństwom swojej woli. Wobec tego błądzicie czujni i krytyczni, nie wierzcie strukturą utworzonym pause manipulacji społeczeństwem. To są w większości struktury sponsorowane przez przemysł farmaceutyczny. Stawiajcie dostępny tarcie faszyzmowi zdrowotnemu i nie dajcie sobie wmówić, że wszystko co jest robione jest robione w celu waszego zdrowia. Discontinuance tego powinno się również złośliwy thought WHO, którego zadaniem jest odebranie praw pause decyzji dotyczącej zdrowia w państwach narodowych, poniżej pretekstem rzekomego niebezpieczeństwa zdrowia społecznego.

Walczmy o zachowanie pieniądza gotówkowego, który jest gwarantem wolności i swobód obywatelskich i nie dajcie sobie wmówić, że likwidacja pieniądza gotówkowego jest robiona z powodu prania pieniędzy i czarnego rynku.

Nie dajcie się zwieść ECO FASZYZMOWI, która oszukuje i służy innym celą jakim sposobem nam starają się wmówić. Postarajcie się funkcjonować w celu włości globalnego pokoju na świecie.

Nie zapominajcie, że jeszcze pies z kulawą nogą nie uratował ludzkiego życia wysyłając oręż w miejsce konfliktów zbrojnych.

Nie kierujcie się wypowiedziami ludzi skorumpowanych pause których należą również niektórzy medycy, nauczyciele i rzekome autorytety nauki będące na usługach grup wrogich w celu społeczeństwa i szerzących wrogość i nienawiść pause ludzi potrafiących krytycznie myśleć i zadawać niewygodne pytania, i w oczekiwaniu na odpowiedź napotykają na falę nienawiści. Również mamy zdrajców naszego systemu prawnego w postaci sędziów, prokuratorów i innych prawników, którym niewolno wierzyć i zawierzać swoje zdrowie i życie. Również prasa, radiofonia i TV są na usługach zła, tedy powinno się znajdować się ostrożnym. Romans obywateli powinien znajdować się naj ważniejszy natomiast nie rządzących i ich popleczników. W żadnym wypadku nie może dotrzeć pause amnestii ludzi, którzy dokonali niesamowitych krzywd społecznych. Tylko przez funkcjonujące struktury Państwa i procesy sądowe uwzględniające prawa człowieka, są w stanie przyczynić się pause naprawy zniszczonego zaufania pause państwa prawa i demokratycznych praw podstawowych obywateli. Nie zapominajcie, my jesteśmy większością, my nie ponosimy winy zbytnio to co się wydarzyło, wszak jesteśmy ofiarami tego rozwoju i naszym obowiązkiem jest zgłaszać pretensje sprawiedliwości. My powinniśmy zostać przeproszeni i powinniśmy włożyć nasz wkład w rozwiązaniu tego obecnego problemu. My mamy się domagać sprawiedliwej oceny w procesach sądowych. My możemy wybaczyć, wszak my zupełnie nie zapomnimy jakie krzywdy zostały nam uczynione. To wszystko powinno się 
ustanowić w celu naszej lepszej przyszłości w roku 2023.

Bądźcie optymistami.”

Prof. DDr. Martin Haditsch. 

 

Źródło

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

samochod,-ktory-robi-wrazenie.-przylapany-na-testach!-[wideo]

Samochód, który robi wrażenie. Przyłapany na testach! [WIDEO]

w-tarnopolu,-partnerskim-miescie-elblaga-uczczono-114-rodznice-urodzin-stepana-bandery

W Tarnopolu, partnerskim mieście Elbląga uczczono 114 rodznicę urodzin Stepana Bandery