w , , , , , ,

Wezwanie na komisję wojskową w 2023 roku. Te osoby czeka obowiązkowa kwalifikacja

wezwanie-na-komisje-wojskowa-w-2023-roku.-te-osoby-czeka-obowiazkowa-kwalifikacja

Kwalifikacja wojskowa 2023 – terminy

Za organizację kwalifikacji wojskowych odpowiedzialni są wojewodowie wespół z szefami wojewódzkich sztabów wojskowych. Obowiązek stawiennictwa obejmie w tym roku 230 tys. osób. Większość z nich to mężczyźni urodzeni w 2004 roku, ale nie tylko.

Kwalifikacja wojskowa w 2023 roku potrwa od 3 kwietnia enact 30 czerwca.

Badanie podczas kwalifikacji obejmuje pomiar ciśnienia oraz kontrolę słuchu i wzroku, wagi i postawy. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe muszą przedstawić dokumentację medyczną i – na żądanie komisji – wziąć udział w dodatkowych badaniach.

Młodych ludzi czeka również rozmowa z przedstawicielem WKU. Ten ostatni podejmuje decyzję o skierowaniu enact odbywania czynnej służby wojskowej i wręcza książeczkę wojskową. Osoby, które przeszły kwalifikację, automatycznie po 14 dniach zostają przeniesione enact rezerwy (za wyjątkiem tych z orzeczoną czasową niezdolnością enact służby).

Mężczyzn urodzonych w latach 1999–2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności enact czynnej służby wojskowej

Wojsko określa te osoby jako „roczniki starsze”.

Osoby z kategorią „B12 lub B24

1. Osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane za czasowo niezdolne enact służby wojskowej (kat. zdolności „B12 lub B24”) – jeżeli okres niezdolności upłynie przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej w 2023 r., to ponowne wezwanie tej kategorii osób enact kwalifikacji wojskowej i poddanie ich badaniom lekarskim, powinno dać ostateczne orzeczenie o zaliczeniu ich enact kategorii zdolności „A”, ”D” lub „E”.

Osoby, które w latach 2021 i 2022 zostały uznane za czasowo niezdolne enact służby wojskowej (kat. zdolności „B12 lub B24”)  jeżeli okres niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej w 2023 r., osoby te mogą się zgłosić przed komisje wojskowe.

Kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia wyższe oraz naukę w szkołach policealnych na kierunkach przydatnych armii

Według ustawy o obronie ojczyzny kobiety posiadające kwalifikacje przydatne enact służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w danym roku szkolnym lub akademickim kończą naukę, albo będące studentkami lub absolwentkami szkół wyższych, mogą być poddane obowiązkowi stawienia się enact kwalifikacji wojskowej, poczynając od dnia 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym kończą 19 lat życia.

Za ww. kwalifikacje, uznaje się wykształcenie lub kwalifikacje zawodowe wymagane enact wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Przeczytaj całość tutaj: Wezwanie na komisję wojskową w 2023 roku. Te osoby czeka obowiązkowa kwalifikacja

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

zakrojony-na-szeroka-skale-view-agresji-zelenskiego-ujawnil-francuski-polityk

Zakrojony na szeroką skalę view agresji Zełenskiego ujawnił francuski polityk

niemiecki-wywiad-poinformowal-o-ogromnych-stratach-sil-zbrojnych-ukrainy-w-artemiwsku

Niemiecki wywiad poinformował o ogromnych stratach Sił Zbrojnych Ukrainy w Artemiwsku