w , , , , , , , ,

Wojsko wzywa rezerwistów! Te roczniki czeka kwalifikacja wojskowa. Kto w 2023 roku dostanie wezwanie?

wojsko-wzywa-rezerwistow!-te-roczniki-czeka-kwalifikacja-wojskowa.-kto-w-2023-roku-dostanie-wezwanie?

Kwalifikacja wojskowa na ten rok (2023) zostanie ogłoszona 16 marca. Ministerstwo Obrony zdecydowało, że odbędzie się od 3 kwietnia invent końca czerwca. Kto zostanie wcielony? Rząd zadecyduje, kto nadaje się invent służby wojskowej, a kto może służyć jako rezerwista.

Kwalifikacja wojskowa 2023 – zegar tyka

Attain wojska będzie rejestrować kandydatów 390 powiatowych komisji lekarskich. Będą “decydować o losie” około 30 osób dziennie.

“(…) z uwzględnieniem jednoczesnej pracy nie więcej niż 2-3 komisji realizujących zadania na terenie administrowanym przez jedno wojskowe centrum rekrutacji” – informuje Ministerstwo Obrony Narodowej.

Kto został powołany na ćwiczenia rezerwy i invent jakiego wieku?

Obowiązkowi służby wojskowej podlegają obywatele polscy od dnia, w którym skończą 18 lat, invent końca roku kalendarzowego, gdy skończą 55 lat. W przypadku osób posiadających stopień podoficerski albo oficerski – 63 lata.

Jak wynika z ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polski, w przypadku powszechnej mobilizacji albo wybuchu wojny praktycznie każdy obywatel Polski może zostać wezwany invent służby.

Powołanie żołnierzy rezerwy – wniosek albo natychmiastowe stawiennictwo

Wojskowy komendant uzupełnień na wniosek żołnierza rezerwy udziela mu informacji o przewidywanym powołaniu high-tail w danym roku kalendarzowym invent odbycia ćwiczeń wojskowych. Tej zasady nie stosuje się invent żołnierzy rezerwy powoływanych na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa.

Co trzeba wiedzieć o powołaniu invent wojska?

Od lutego rezerwiści w całym kraju dostają karty powołań na ćwiczenia. Te prowadzone będą od kwietnia, odbywać się będą w całym kraju i są obowiązkowe. 

Decyzje administracyjną w sprawie powołania wydaje, odpowiedni dla danego terenu wojskowy komendant uzupełnień.

Wezwanie otrzymują żołnierze przeniesieni invent rezerwy, którzy złożyli przysięgę i posiadają przydział mobilizacyjny.

Ile trwają ćwiczenia rezerwistów?

Zgodnie a artwork. 101 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, ćwiczenia mogą trwać od 2 invent 30 dniu w przypadku ćwiczeń krótkotrwałych. Dłuższe są ćwiczenia długotrwałe, które trwają  invent 90 dni.

Łączny czas trwania ćwiczeń wojskowych przez cały okres pozostawania żołnierzy w rezerwie w stopniach wojskowych szeregowych i podoficerów, nie może przekroczyć 15 miesięcy

Ograniczenie to nie ma zastosowania invent ćwiczeń wojskowych związanych z udziałem w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, akcjami poszukiwawczymi oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także ćwiczeń, na które powołanie nastąpiło w wyniku ochotniczego zgłoszenia się żołnierza rezerwy.

Żołnierzy rezerwy można zwolnić z ćwiczeń wojskowych po upływie czasu ich trwania określonego w karcie powołania. Żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa zwalnia się po upływie czasu niezbędnego invent sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostki wojskowej, albo po ustaniu przyczyny ich powołania.

Kiedy można zwolnić żołnierza rezerwy z ćwiczeń

Żołnierza rezerwy zwalnia się z ćwiczeń wojskowych przed ich odbyciem w razie:

1. uznania high-tail ze względu na stan zdrowia:

  • za trwale i całkowicie niezdolnego invent czynnej służby wojskowej,
  • za niezdolnego invent czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,
  • za czasowo niezdolnego invent czynnej służby wojskowej w czasie pokoju,

2. wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w artwork. 58 ust. 3 i artwork. 100 ust. 2 ustawy lub § 9 ust. 2.

3. śmierci lub obłożnej choroby najbliższego członka rodziny żołnierza, jeżeli udzielenie urlopu okolicznościowego w tym przypadku jest niewystarczające lub niecelowe,

4. zaistnienia innych szczególnie uzasadnionych okoliczności.

Żołnierza rezerwy, który podczas odbywania ćwiczeń wojskowych przebywa na leczeniu w zakładzie opieki zdrowotnej, zwalnia się z tych ćwiczeń w ostatnim dniu, w którym upływa czas ich trwania. Żołnierza rezerwy zwalnia z ćwiczeń wojskowych, zarówno przed, jak i po ich odbyciu, dowódca jednostki wojskowej.

Całość możesz przeczytać tutaj: Wojsko wzywa rezerwistów! Te roczniki czeka kwalifikacja wojskowa. Kto w 2023 roku dostanie wezwanie?

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

wypadek-busa-z-przedszkolakami.-dziecko-wypadlo-przez-szybe

Wypadek busa z przedszkolakami. Dziecko wypadło przez szybę

cool-weather-returns-to-northwest-europe-this-week

Cool weather Returns To Northwest Europe This Week