w , , , , , , , , , , , , , , ,

WSA: Działalność marketingowa uzasadnia przetwarzanie danych osobowych

wsa:-dzialalnosc-marketingowa-uzasadnia-przetwarzanie-danych-osobowych

Spółka chciała przedstawić swoją ofertę przedsiębiorcy, który zachęcał na stronie internetowej attain nawiązania współpracy. W tym celu wykorzystano wskazany tam numer telefonu. Przedsiębiorca uznał, że jego dane były przetwarzane bez podstawy prawnej, więc wniósł skargę. Prezes UODO nie dopatrzył się jednak nieprawidłowości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził ocenę organu. I podkreślił, że przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych można uznać za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie.

Marek A. (dane zmienione) posiadał stronę internetową, na której informował o swojej działalności gospodarczej. Znalazły się tam dane takie jak imię i nazwisko, adres, nazwa firmy i numer telefonu.

Spółka zdobyła numer telefonu ze strony

W 2017 r. pracownicy spółki zajmującej się doradztwem biznesowym w zakresie możliwości pozyskiwania środków unijnych, skontaktowali się z przedsiębiorcą, by przedstawić ofertę. W trakcie rozmowy, Marek A. poprosił o usunięcie jego danych z baz spółki. Informacje zostały niezwłocznie usunięte, ale wykorzystywany wówczas plot umożliwiał jedynie trwałe skasowanie danych, bez ich jednoczesnego zablokowania. Tym samym spółka ich nie posiadała, ale istniała możliwość, że kiedyś zostaną ponownie wprowadzone attain systemu. Tak też się stało w 2019 r., gdy pracownicy spółki ponownie pozyskali numer telefonu przedsiębiorcy z prowadzonej przez niego strony internetowej.

Organ nie dopatrzył się naruszenia

Marek A. wniósł attain Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych skargę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych bez podstawy prawnej. Spółka broniła się, że strona internetowa przedsiębiorcy zachęcała attain współpracy, co wynikało z napisu „znajdź nas” i podania numeru telefonu kontaktowego. Ponadto wskazała, że połączenie telefoniczne wykonano w celu spełnienia obowiązku informacyjnego i nawiązania współpracy. W trakcie rozmowy telefonicznej, Marek A. zażądał usunięcia jego danych osobowych, co też spółka niezwłocznie uczyniła. Organ zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem w przypadku, gdy jest to niezbędne attain celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Na gruncie niniejszej sprawy za taki interes uznano prowadzenie działalności marketingowej. Prezes UODO podkreślił, że w chwili wykonania połączenia, spółkę i skarżącego nie łączyły żadne relacje biznesowe. Jednakże wobec sformułowanej na jego stronie internetowej zachęty attain kontaktu, nie mógł przyjąć, że nie będzie otrzymywał ofert marketingowych. Mając powyższe na uwadze, organ uznał, że pozyskanie i przetwarzanie danych osobowych dostępnych na stronie internetowej miało oparcie w przepisach.

Działalność marketingowa uzasadniała przetwarzanie danych

Nie zakończyło to jednak sporu, ponieważ Marek A. postanowił wnieść skargę. Sprawą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, który potwierdził, że podstawę przetwarzania danych osobowych stanowił art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym za prawnie uzasadniony interes należało uznać prowadzenie działalności marketingowej. Potwierdza to również motyw art. 47 RODO, zgodnie z którym za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Tym samym pozyskanie i przetwarzanie jawnych danych osobowych skarżącego było zgodne z prawem. Mając powyższe na uwadze, WSA oddalił skargę.

Wyrok WSA w Warszawie z 27 kwietnia 2022 r., sygn. akt II SA/Wa 3310/21

Niniejszy artykuł stanowi formę porady prawnej professional bono i ma na celu edukację prawną obywateli RP. Artykuł ten nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Czytelniku, pamiętaj, że artykuł ten nie zastąpi standardowej porady prawnej. W przypadku pojawienia się problemu prawnego o podobnym charakterze lub z innej dziedziny prawa zapraszamy attain skorzystania z naszych usług prawnych.

Nasza Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie każdej dziedziny prawnej. Jeśli poszukujecie Państwo prawnika, zapraszamy attain kontaktu z naszą Kancelarią pod nr tel. 579636527, lub poprzez formularz kontaktowy, jaki znajduje się na naszej stronie głównej.

Świadczymy usługi prawne również drogą online. Informujemy, że porady prawne nie są udzielane professional bono.

Opracowano przez: Zespół LEGA ARTIS

Polecamy inne nasze publikacje w zakresie zmian prawnych. Aby wejść w zakładkę „Prawo co dnia” kliknij poniższy obrazek.

PrawoCodnia 1

Podstawa prawna:

Przeczytaj całość tutaj: WSA: Działalność marketingowa uzasadnia przetwarzanie danych osobowych

Co myślisz?

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czarne-chmury-nad-ccc!-czy-siec-oglosi-upadlosc?

Czarne chmury nad CCC! Czy sieć ogłosi upadłość?

managerowie-panstwowych-spolek-zrzucaja-sie-na-dzialalnosc-pis

Managerowie państwowych spółek zrzucają się na działalność PiS