Regulamin

Regulamin serwisu internetowego informacyjnego dla newsnadzis.pl:

 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego newsnadzis.pl. 1.2. Serwis newsnadzis.pl prowadzony jest przez LA MEDIA 1.3. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 2. Zakres Usług 2.1. Serwis newsnadzis.pl świadczy usługi polegające na udostępnianiu informacji oraz treści o charakterze informacyjnym. 2.2. Serwis może zawierać linki do stron trzecich, za treści publikowane na tych stronach Administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Konto Użytkownika 3.1. Niektóre funkcjonalności serwisu mogą wymagać założenia konta użytkownika. 3.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności danych dostępowych do swojego konta.
 4. Zakazane działania 4.1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. 4.2. Zabrania się:
  • Publikowania treści obraźliwych, wulgaryzmów, treści niezgodnych z prawem,
  • Naruszania praw autorskich lub innych praw osób trzecich,
  • Przesyłania spamu, wirusów lub innych szkodliwych treści,
  • Wykorzystywania serwisu w celach komercyjnych bez zgody Administratora.
 5. Odpowiedzialność 5.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
  • Treści publikowane przez użytkowników,
  • Przerwy w działaniu serwisu spowodowane siłami wyższymi lub działaniami osób trzecich,
  • Szkody wynikłe z korzystania z serwisu przez użytkowników.
 6. Prawa Autorskie 6.1. Treści publikowane na serwisie newsnadzis.pl są chronione prawem autorskim. 6.2. Wszelkie prawa do treści zamieszczonych na serwisie przysługują Administratorowi lub podmiotom trzecim, jeśli takie treści zostały udostępnione na podstawie licencji.
 7. Postanowienia Końcowe 7.1. Niniejszy regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu na stronie newsnadzis.pl. 7.2. Wszelkie spory wynikłe w związku z korzystaniem z serwisu będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim. 7.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. 7.4. Kontakt z Administratorem serwisu można uzyskać poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie lub bezpośrednio pod adresem e-mail: kontakt(mapla)newsnadzis.pl. 7.5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie newsnadzis.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 01.01.2020 r.

Exit mobile version